Proračun in zaključni račun

Zadnja posodobitev

Zaključni račun proračuna za leto 2018

sprejet na 5. redni seji, 4. 4. 2019

Proračun za leto 2019

sprejet na 3. seji, 20. 12. 2018

Javna razprava proračuna za leto 2019

Obveščamo vas, da je bil na spodnji povezavi, dne 30.10.2018, objavljen osnutek proračuna Občine Vojnik za leto 2019. V skladu s 5. členom Statuta Občine Vojnik lahko občani v javni razpravi sodelujete pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine.

Vaše predloge, pripombe in mnenja  v javni razpravi za sprejem proračuna Občine Vojnik za leto 2019 lahko podate do 9.12.2018 na naslov občine ali po elektronski pošti: obcina@vojnik.si na priloženem obrazcu.

Rebalans proračuna  za leto 2018

sprejet na 24. redni seji, 13. 6. 2018

Proračun za leto 2018

sprejet na 21. seji, 13. 12. 2017

Javna razprava proračuna za leto 2018

Obveščamo vas, da je bil na spodnji povezavi, dne 2.11.2017, objavljen osnutek proračuna Občine Vojnik za leto 2018. V skladu s 5. členom Statuta Občine Vojnik lahko občani v javni razpravi sodelujete pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine.

Vaše predloge, pripombe in mnenja  v javni razpravi za sprejem proračuna Občine Vojnik za leto 2018 lahko podate do 2.12.2017 na naslov občine ali po elektronski pošti: obcina@vojnik.sina priloženem obrazcu.