Razpisi

Zadnja posodobitev

Javne razgrnitve
Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije.
Datum objave: 23. 9. 2019 15:00
Rok: 30. 10. 2019 0:00
Številka: 353-0003/2019-2

         OBVESTILO OBČANOM
 
Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v PROSTORIH OBČINE VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.
Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.
Ogled razgrnitve bo možen v času uradnih ur občinske uprave in sicer v ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00.
Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala dne v ponedeljek 14. oktober 2019 , od 10.00-13.00 v prostorih Narodnega doma Celje, mala dvorana,  Trg celjskih knezov 9, Celje
Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:
-pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov občine: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali skeniranega na elektronski naslov 'obcina@vojnik.si', ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine,
-vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.
Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
       
Občina Vojnik
Župan Branko Petre

Povezave:

Geodetska uprava Republike Slovenije - Portal množičnega vrednotenja nepremičnin 
Predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin
Geografski informacijski sistem Občine Vojnik
Prikaz vrednostnih nivojev za modele vrednotenja nepremičnin z referenčnimi vrednostmi nepremičnin


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2019
Datum objave: 23. 9. 2019 0:00
Rok: 8. 11. 2019 12:00
Številka: 032-0010/2019-5

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2019

Javni pozivi
Javni poziv k sodelovanju pri pripravi predloga proračuna za leti 2020 in 2021
Datum objave: 30. 8. 2019 1:00
Rok: 15. 10. 2019 23:59
Številka: 410-0025/2019-1

Predlog zapišite v obliki pobude, ki jo posredujete vašemu izvoljenemu predstavniku v svetu KS. Ti bodo potem vse zbrane pobude obravnavali na sestanku sveta in jih glede na možnosti uvrstili v njihov plan dela, kar pa bo potem osnova za razgovore o proračunu za naslednje obdobje.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS o sofinanciranju malih čistilnih naprav (individualnih in skupinskih) na območju občine Vojnik v letu 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 12:00
Rok: 15. 11. 2019 12:00
Številka: 354-0007/2019-1

JAVNI RAZPIS  o sofinanciranju malih čistilnih naprav (individualnih in skupinskih) na območju občine Vojnik v letu 2019

 

Arhiv razpisov