Predlog ZiR

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZiR (UL RS št. 24/2012) Občina Vojnik predstavlja predlog delnih občinskih načrtov zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova ter ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, obe verzije 1.0.. Javna predstavitev bo trajala 30 dni od objave na spletni strani občine; zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe in predloge poda na elektronski naslov obcina@vojnik.si  do 9.1.2019.

pdfDELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA

pdfDELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH

 

 
NAMERA O ODDAJI JAVNIH POVRŠIN V NAJEM

pdfNAMERA
KANALIZACIJA FRANKOLOVO II. faza

JN – Kanalizacija Frankolovo – Objavljeno na Portalu javnih naročil NMV3102/2015

pdfRAZPISNA_DOKUMENTACIJA_JN-Kanalizacija_Frankolovo.pdf

pdfTeh_Pzi_frankolovo_II_faza.pdf

xlspopis_frankolovo_II_faza-sprememba.xls

DODATNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

pdfKanalizacija – SITUACIJA.pdf

pdf KOMUNALA – Layout1.pdf

pdfDETAJL OBEŠANJA.pdf

pdfPODOLZNI_PROFIL-Layout.pdf

 

 

 

 

 
OBVESTILO-ODPOVED POUKA
Seja občinskega sveta Občine Vojnik

V torek, dne 16.8.2014 bo ob 18.00 uri v zbornici Osnovne šole Vojnik 31. redna seja občinskega sveta Občine Vojnik.
Seja občinskega sveta Občine Vojnik

V četrtek, dne 7.8.2014 bo ob 19. 00 uri v sejni sobi občine Vojnik 30. redna seja občinskega sveta Občine Vojnik.
Seja občinskega sveta Občine Vojnik

V torek, dne 25.2.2014 bo ob 18.00 uri v sejni sobi občine Vojnik 27. redna seja občinskega sveta občine Vojnik.
Seja občinskega sveta Občine Vojnik

V četrtek,dne 19.12.2013 bo ob 19.00 uri v sejni sobi občine Vojnik 26. redna seja občinskega sveta Občine Vojnik.
BREZPLAČNA VADBA V TELOVADNICI OŠ VOJNIK ODPADE

Obveščamo vas, da brezplačna vadba v tednu od 23. 9. 2013 do 27. 9. 2013 ne bo izvedena, ker se opravljajo še manjša zaključna dela v telovadnici. Za nastalo situacijo se opravičujemo.
Seja občinskega sveta Občine Vojnik

V četrtek, dne 19.9.2013 bo ob 19.00 uri v sejni sobi občine Vojnik 24. redna seja občinskega sveta Občine Vojnik.