TEDEN MEDGENERACIJSKE SIMBIOZE

Simbioza je največji vseslovenski prostovoljski projekt, organiziran s strani Zavoda Ypsilon, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. Osrednji namen projekta je starejšim omogočiti pozitivno izkušnjo z računalnikom, okrepiti njihovo samozavest in jih motivirati za nadaljnje učenje in uporabo. Letos je računalniški tečaj, ki je za vse udeležence brezplačen je v občini Vojnik potekal že drugič. Računalnike in prostor projektu so  odstopili na Osnovni šoli Vojnik, vlogo lokalnega organizatorja pa je prevzela Občina Vojnik. Udeleženci tečaja so se med 15. in 19. oktobrom učili napisati in oblikovati besedilo, brskati po spletu, upravljati z elektronsko pošto, seznanili so se z svetom socialnih omrežij in spoznali osnove mobilne telefonije. Vse to nam ne bi uspelo brez prostovoljcev,  ki so poskrbeli, da so udeleženci, ki jih je bilo več kot štirideset spoznali, da je računalnik uporabna in zabavna stvar. Hvala Urabanu Podergajsu, Mariu Rebevšku, Anžetu Sendelbachu, Mojci Sendelbach, Manji DelNegro, Urošu Kolarju, Sari Stropnik, Mileni Kukovič ter Rebeki Dečman, da so nam pomagali pri izvedbi projekta.

         Alenka Ratej,

simbioza.jpg

 

Rebeka Dečman.
PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA

Planetu Zemlja prijazna občina Vojnik 2010-2013

V dolgoročni razvojni strategiji, ki jo je sprejela Občina Vojnik so predvideni ukrepi z visoko okoljsko naravnanostjo. Skrb Občine Vojnik za okolje so prepoznali tudi drugi. Občina Vojnik je tako že štiri leta zapored (2010-2013) prejemnica naziva Planetu Zemlja prijazna občina, v letu 2012 pa je prejela tudi priznanje za zasedbo drugega mesto na natečaju »Najbolj zelena občina« ki ga je organizirala Fit Media v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije. Naziv in priznanje si je občina pridobila z uvedbo ukrepov trajnostnega razvoja kot so eko vrtec in šola, sofinanciranje malih čistilnih naprav, gozdna učna pot Modrijanov v Vojniku, z energetsko varčnimi programi: fotovoltaika, energetski pregledi in daljinski energetski management  javnih stavb… Od septembra 2012 v Vojniku deluje tudi center ponovne uporabe. V center lahko prinesemo stvari, ki jih sami ne potrebujemo več, vendar so še vedno uporabne. Med drugimi ukrepi je Občina Vojnik v septembru 2012 in 2013 v duhu slogana Evropskega tedna mobilnosti »Prava smer je gibanje« organizirala Dan mobilnosti. Smeri v katere se želimo gibati v občini Vojnik so zagotovo povezane z zagotavljanjem čistega zraka, varovanja okolja, spodbujanje gibanja v naravi in zdravega načina življenja. Dan smo namenili različnim aktivnostim. Nekatere so bile povezane z mobilnostjo, druge s športom prav gotovo pa so bile vse poučne. Naši najmlajši so spoznali delo policistov in reševalcev, ustvarjali v delavnicah, posedali v avtomobilih iz prejšnjega stoletja ter uživali v lutkovni predstavi. Starši, babice, dedki ter vsi ostali so si lahko izmerili krvni tlak in sladkor, se preizkusili v nordijski hoji, prav vsi pa so se lahko podali na Gozdno Učno pot Modrijanov in se celo sprehodili skozi maketo debela črevesa ter spoznali program SVIT.

V letu 2014 smo nabavili prenosno polnilno postajo za električne avtomobile, tako smo za promocijske namene lahko uporabljali električni avtomobil, ki ga je za občine Savinjske regije nabavila Razvojna agencija Savinjske regije.

docxAktivnosti v letu 2014.docx

docxPlanetu Zemlja prijazna občina 2013.docx

docxDan odprtih vrat.docx

docxOkoljski projekti.docx

docxCenter ponovne uporabe.docx

 

CPU 00679

 

 

  
MLADIM PRIJAZNA OBČINA

MLADIM PRIJAZNA OBČINA VOJNIK

Certifikat mladim prijazna občina letno podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

V oktobru 2014 je Občina Vojnik prejela certifikat mladim prijazna občina 2014-2018, kar nam daje zavezo, da bomo tudi v naslednjih letih izvajali različne aktivnosti za mlade ter jih vključevali v družbeno politične tokove.  Veseli nas, da imamo v občinskem svetu 2014-2018 predstavnico mladih, ki sicer pripada stranki NSi.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.  

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik.

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen naslednjim področjem:

•    načrtno obravnavanje področja mladine
•    participacija mladih
•    organiziranje mladih
•    informiranje mladih
•    zaposlovanje mladih
•    izobraževanje mladih
•    stanovanjska politika
•    mobilnost mladih

Uporabne povezave:

(http://www.mladi-in-obcina.si/mladim-prijazne-obcine/)

Povzela: Mojca Skale

več…
VARNE TOČKE ZA OTROKE

Občina Vojnik je letos pristopila k projektu Varne točke katerega pobudnik je Unicef Slovenija. Varne točke so različni javni prostori, kjer se nahajajo ljudje, ki so prostovoljno pripravljeni pomagati otrokom v stiski. Z otrokom se pogovorijo, mu svetujejo in pomagajo pri reševanju problema. Varne točke se nahajajo ob šolskih poteh, saj se tudi medvrstniško nasilje največkrat dogaja okoli in na poti v šolo, takrat ko je nadzor odraslih manjši. Otroci lahko Varne točke prepoznajo po posebni nalepki – smejoči se hišici, ki je nameščena na vidno mesto lokala. Nanje jih opominjajo tudi šolski urniki, informativne zloženke z zemljevidi in plakati, ki jih bomo pripravili ob začetku novega šolskega leta. Trenutno je v projekt vključenih 22 krajev v Sloveniji. Skupaj je vzpostavljenih že kar 340 Varnih točk.  Trenutno poteka podpisovanje pogodb o sodelovanju pri projektu. Z smejočo se hišico bodo jeseni opremljena naslednja mesta: Knjižnica Vojnik, Zdravstvena postaja Vojnik, M&M papirnica, Župnijska  Karitas Vojnik in Nova Cerkev. Občina Vojnik je pri projektu prevzela vlogo lokalnega koordinatorja in še vedno vabi vse, ki bi želeli sodelovati in prostovoljno pomagati otrokom, da se nam pridružijo.

Rebeka Dečman
VEČER MLADIH UMETNIKOV

www.pesem.si

<> 

čer razliva kislino

po zlomljenih srcih

odganja misel na jutri

in asfalt se smeji

dolgo potem

či

 

Rebeka Dečman
PODJETNIŠKE DELAVNICE

Razmišljate, da bi ustanovili svoje podjetje. Ste mladi, brezposelni, zaposleni, polni delovnega elana z željo po odprtju svojega podjetja, pa ne veste kako začeti.  Občina Vojnik vabi vse, ki razmišljajo o samostojni podjetniški poti, da se udeležijo predavanja »Na poti novih priložnosti« mag. Tatjane Štinek iz Območno obrtne –podjetniške zbornice Celje.  Na predavanju boste dobili osnovne informacije glede postopka ustanovitve podjetja, kako se oblikuje poslovni načrt, kako pridobiti ugodne finančne vire… Predavanje bomo izvedli v dveh terminih. Prvič 2. oktobra ob 9.00 in ponovno 3. oktobra ob 18.00. Predavanje traja približno 2 uri in bo potekalo v prostorih Občine Vojnik. Vljudno prosimo, da nam svojo udeležbo sporočite na telefonsko številko 051 633 847 ali pišete na  druzbene.dejavnosti@vojnik.si.  

Rebeka Dečman

delavnice.png
Seja občinskega sveta Občine Vojnik

V četrtek, dne 27.6.2013 bo ob 18.00 uri v sejni sobi občine Vojnik 22. redna seja občinskega sveta Občine Vojnik.
Seja občinskega sveta Občine Vojnik

V torek, dne 23.4.2013 bo v sejni sobi občine Vojnik 21.redna seja občinskega sveta Občine Vojnik
DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA PRENOSNI PLINOVOD M9 KIDRIČEVO-VODICE

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA PRENOSNI PLINOVOD M9 KIDRIČEVO-VODICE

Predmet pobude za pripravo državnega prostorskega načrta

je prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice. Prenosni

plinovod M9 Kidričevo-Vodice je del načrtovanega

plinovodnega omrežja, ki se vključuje v mednarodne

projekte povečevanja uvoznih zmogljivosti in števila virov ter

prenosa zemeljskega plina preko ozemlja Republike

Slovenije. Skupaj s kompresorskimi postajami in drugimi

prenosnimi plinovodi bi v celoti zaokrožil neposredno

povezavo med Madžarsko in Italijo ter oskrbo slovenskega

prenosnega plinovodnega sistema oziroma zagotovil

dodatno mednarodno plinovodno povezavo in hkrati

dodatno transportno pot in nov vir za povecano ucinkovitost

in zanesljivost oskrbe domacega trga z zemeljskim plinom.

Prenosni plinovod je prostorska ureditev državnega

pomena, ki se nacrtuje z državnim prostorskim nacrtom

(DPN). Postopek priprave in sprejemanja DPN se pripravlja

skladno z določili Zakona o umešcanju prostorskih ureditev

državnega pomena v prostor.

pdf Javno naznanilo

pdf Povzetek za javnost

 
5. HUMANITARNI TEK/HOJA

Društvo Utrip humanosti orzanizira v soboto, 6.4.2013 ob 9. uri 5. Humanitarni tek/hoja v boju proti debelosti. Sredstva, zbrana s startnino na 5. Humanitarnem teku/hoji v boju proti debelosti, Zdravo hujšam, so namenjena štipendijskemu skladu Fundacije Utrip humanosti za mladostnike obolele za rakom.

Dodatne informacije na: http://www.lifestylenatural.com/4637/Tek-za-vsakogar-DRUzINE-REKREATIVCE-in