Avtor: Petra Pehar Žgajner

krog004

Namera o menjavi občinske nepremičnine

          Številka: 478-0055/2013   Datum:  20. 12. 2018   Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena...

krog004

Namera o ustanovitvi služnosti na zemljiščih

O Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/13, 10/14 in 58/16)) Občina Vojnik objavlja                                                          N A M E R O...

Skip to content