Načrti ZiR

VELJAVNI NAČRTI ZIR

pdfNačrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh 2019

pdfNačrt ZiR ob nesreči zrakoplova 2019 

pdfNačrt jedrska Vojnik 2017

pdfNačrt – potresi – Vojnik – 4 – 2016

pdfD-7 Načrt sprejema evakuirancev iz Posavja-2017

pdfD-8 Načrt prevzema in razdelitva tablet KJ ob radiološki nesreči – 2017

pdfNačrt ZiR ob poplavah
Zaprt krajevni urad Vojnik UE Celje od 27. 12. do 29. 12. 2016

Obvestilo o zaprtju krajevnih uradov Vojnik in Dobrna v času božično-novoletnih počitnic od 27. 12. 2016 do 29. 12. 2016

Upravna enota Celje obvešča cenjene stranke, da bosta krajevna urada v Vojniku in Dobrni zaradi dopustov in zagotovitve nemotenega dela na sedežu upravne enote v času božično-novoletnih počitnic, to je od 27. 12. do vključno 29. 12. 2016, zaprta.

Stranke lahko vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnih uradih, opravijo na sedežu Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, v času uradnih ur.

V nujnih primerih pokličite na številki 03 4265 306 ali 03 4265 302.

Elektronski naslov naše upravne enote je ue.celje@gov.si

Damjan Vrečko, načelnik
JAVNI RAZPIS KOMUNALNI DELAVEC III

docxRazpis komunalni delavec.docx

 
Plakatna mesta za referendum 20.12.2015

docplakatna mesta za referendum 20. 12. 2015.doc
Poziv za predlaganje kandidatov za člane OVK Občine Vojnik

pdfPoziv za predlaganje kandidatov za člane OVK.pdf

Rok: 2. 12. 2015 do 12.00
Poziv za predlaganje kandidatov za Svet Območne izpostave JSKD Celje

pdfPoziv za Svet Območne izpostave JSKD Celje.pdf

Rok: 1. 12. 2015 do 12.00
Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

pdfPoziv za kandidate za sodnike porotnike.pdf

Rok: 1. 12. 2015 do 12.00
Javni razpis Operativni vodja – komunalni delavec

pdfObvestilo o končanem razpisnem postopku.pdf

docJavni razpis Operativni vodja – komunalni delavec.doc

      

 
MLADINSKI PROGRAM

doc mladinski_program
Pogoji za plakatiranje za referendume 5. 6. 2011

 

doc Pogoji za plakatna mesta referendumi 5.6.2011 11/05/2011,08:40