Območno združenje rdečega križa Celje

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA CELJE

 

KRAJEVNI ODBOR VOJNIK
Keršova 8, 3212 Vojnik
Predsednica: Milena Jurgec, telefon 041 763 116


KRAJEVNI ODBOR NOVA CERKEV
Nova Cerkev 21, 3203 Nova Cerkev
Predsednica: Magda Kajzba
Turistično – kulturno društvo Globoče

TURISTIČNO – KULTURNO DRUŠTVO GLOBOČE

V Občini Vojnik, ki premore več kot 40 različnih društev, se je l. 2002 pridružilo še naše društvo, ustanovljeno po ideji Jožeta Žlausa. Že ob sami ideji je nastala dilema, zakaj se raje ne vključimo v kakšno že obstoječe društvo v Vojniku ali na Frankolovem? Člani  na novo ustanovljenega upravnega odbora smo se soglasno odločili, da gremo po svoji poti in kljub majhnosti društva (cca. 20 članov) se lotimo nekaterih prireditev na področju turizma in kulture. Tako je bila naša prva prireditev  v sodelovanju z Nedeljskim dnevnikom popularna  » Podoknica nedeljskega dnevnika« v vasici Dedni Vrh, ki nam je lepo uspela in nam dala krila za naprej. Kar tri leta smo organizirali našo prepoznavno prireditev » Lumparije«, na katerih smo se predstavile obe glasbeni sekciji našega društva ter ljudski godci in pevci iz bližnje in širše okolice. Konec septembra 2008 smo pripravili zanimivo prireditev » Trubarjevih 500 let« v idiličnem okolju Sorževega mlina v Polžah pri Novi Cerkvi. Na enaki lokaciji smo v l. 2009 pripravili prireditev » Ob bistrem potoku je mlin«, lani pa smo ob svetovnem dnevu  turizma v prostorih Galerije Piros v Globočah pripravili razstavo publikacij Turističnih vestnikov in Lipovih listov od l. 1953 pa do danes iz bogate zbirke Jožeta Žlausa.  S Turistično zvezo Slovenije se dogovarjamo, da bi ta zbirka morda postala zametek nacionalnega turističnega muzeja, ki ga v Sloveniji še nimamo. Za kaj več prireditev je naše društvo premajhno, zato smo pa veliko bolj aktivni v delovanju naših dveh glasbenih sekcij, ki pa veliko nastopata v občini in domala po celotni Sloveniji.                                                                              Glasbena skupina »Joškova banda« je v svojem deset-letnem delovanju nastopila že na mnogih turističnih in kulturnih prireditvah po Sloveniji, nastopila tudi v Avstriji in na Češkem, na mnogih TV in radio postajah itd…., najbolj je pa skupina ponosna na nastop v Avsenikovi TVoddaji »Na Golici«, kjer so se predstavile različne skupine z svojimi variantami  največkrat izvajane polke v Evropi. Množica nastopov in vabil na nastope v prihodnje je dokaz, da kljub preprostosti izvajanja glasbe je taka glasba lahko dopadljiva tudi za poznavalce teh stvari.
Nekoliko drugačna je skupina »Kitarakon«, sestavljena iz kitar in kontrabasa, ki posega v zakladnico naše ljudske glasbe in se vse bolj uveljavlja v občini in tudi izven nje.
Tretja sekcija, ki je v nastajanju, je likovno – lutkarska sekcija » Žarek«. Povezuje lokalne likovne umetnike in lutkarje.  

Martinovanje 2014 137

Člani našega društva si prizadevamo, da začeto delo širimo in se povezujemo z nekaterimi kraji v domovini in tudi v tujini. Široko sodelovanje je že z Metliko, kjer je bila v l. 2007 podpisana listina o sodelovanju na turističnem in kulturnem področju. Sad tega so nastopi naših sekcij na tradicionalni Vinski vigredi v Metliki, na Štajerskem večeru, ki ga naše društvo organizira skupaj s Tonijem Gašperičem, na srečanju ljudskih godcev in pevcev na Lokvici pri Metliki, že nekaj let sodelujemo z TIC Žalec in se vključujemo v njihove prireditve na Martinovanju in pustni povorki itd….. Prav tako smo kot partnerji Ljudske univerze iz Celja sodelovali na predstavitvi naše glasbe v mestu Jaromer na Češkem. Sodelovanje s Čehi se iz glasbe seli tudi na likovno področje in še posebno pa na lutkarsko področje, kjer so pa Čehi tako in tako vodilni v Evropi.
Delovanje našega društva v glavnem finančno podpira naša občina, ki ima veliko posluha za tovrstno delovanje. Nekaj denarja » pridelajo« tudi sekcije, ki tu in tam dobijo nekaj denarja za povračilo potnih stroškov, pridno se pa tudi prijavljamo na različne razpise, kdaj pa kdaj se pojavi tudi kakšen sponzor ali donator, ki mu je naše delovanje všeč in podpre naša prizadevanja za ohranitev naše glasbene dediščine.
Nagrad in priznanj še nimamo, največje priznanje nam je, da so ljudje zadovoljni z našimi nastopi in da nas v prihodnje organizatorji vabijo na prireditve, ki zahtevajo kvaliteten in resen nastop. 

DSC 9072
Društvo Talon Frankolovo

Društvo Talon Frankolovo


Društvo Talon Frankolvo
Stražica 2
3213 Frankolovo

Predsednica: Nada Kužner, e -naslov: nada.kuzner@gmail.com
Podpredsednik: Jani Kozmus,
Blagajničarka: Danica Selčan,
Tajnica: Dragica Mlinar
Nadzorni odbor: Peter Rupnik,
Člani upravnega odbora: Mojca Štante, Ivanka Krnjovšek, Milan Dobovišek, Aleksander Bukanovsky.
Število registriranih članov: 55


Zgodovina društva:

Društvo Talon je bilo ustanovljeno leta 2001. Osnovna dejavnost društva je ohranjanje in prikaz starih etnoloških običajev. Z izleti ponesemo ime našega kraja tudi izven Slovenije in s tem pripomoremo k večji prepoznavnosti Frankolovega, veliko se družimo, udeležujemo se akcij in raznih tekmovanj,smo malo društvo z delavnimi in veselimi člani.

KRAMARSKI SEJEM IN TEKMOVANJE ZA POHORSKO COKLO DRUŠTVO TALON FRANKOLOVO 4


Tradicionalni dogodki:
Pomladni in poletni kramarski sejem
Piknik članov društva
Klopočevanje
Ličkanje
Iskanje izgubljenega prstana grajske gospe na Lindeškem gradu
Martinov izlet z martinovanjem
Izdelava igrač in delavnica v vrtcu Frankolovo
Izdelava voščilnic
Polnočnice in pogostitev udeležencev s toplimi napitki in pecivom.

KRAMARSKI SEJEM IN TEKMOVANJE ZA POHORSKO COKLO DRUŠTVO TALON FRANKOLOVO 4

Dodatna ponudba: izleti, vodeni ogledi;
Organiziramo dva izleta na leto,enega aprila in enega konec septembra. Prednost imajo člani društva potem pa ostali do zasedenosti avtobusa. Izleti so tri dnevni, malo daljše relacije pa tudi pet dnevni.

IMG 9984
Turistično društvo Nova Cerkev

Turistično društvo Nova Cerkev


Turistično društvo Nova Cerkev
Nova Cerkev 22
3203 Nova Cerkev


Predsednica: Boža Prevolnik,  telefon: 041 461 012
Podpredsednica:
Zvezdana Gal

Naslov spletne strani: http://www.td-novacerkev.com/
Elektronski naslov društva:  td.novacerkev@gmail.com


Zgodovina društva:

Turistično društvo Nova Cerkev je staro nad štirideset let. Člani nadaljujemo in nadgrajujemo  osnovne cilje, ki so bili zadani ob ustanovitvi društva. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da skrbi za urejenost kraja, ki je bil pred 40 leti vasica, usmerjena v kmetijstvo. Čeprav se značaj kraja ni dosti spremenil, so pogledi ljudi na urejenost Nove Cerkve in vseh vasi danes bistveno drugačni.

04 10 176053

V vseh letih smo si člani društva prizadevali predstaviti kraj, ga narediti prepoznavnega in urejenega. Seveda je pomen turizma danes v kraju prisoten, saj imamo dve turistični kmetiji, ozaveščene ljudi, urejeno cerkev in župnišče, urejeno vaško središče, skrbimo za kulturno in naravno dediščino. Vsi v kraju ob pomoči občine Vojnik razvijamo tiste dejavnosti, ki pomenijo pridobitev za kraj in ljudi. Turistično društvo Nova Cerkev šteje okoli 250 članov. Naši cilji so uveljavljanje in širjenje ekološke zavesti, sodelovanje med krajani, in sosednjimi kraji, vključevanje mladih v društveno dejavnost. Program društva je naravnan k ozaveščanju pri turističnem razvoju kraja, krepitvi turistične kulture, urejanju okolja, gostoljubnosti, varovanje stare arhitekture, dediščine in naravnih znamenitosti, organizacijo prireditev in sodelovanje z zainteresiranimi v kraju in izven njega.

grajska nedelja 2005 074

Naše turistične prireditve imajo etnološki, kulturni, zgodovinski, kulinarični pomen in vzpodbujajo pripadnost kraju in regiji. Naše vodilo je prostovoljstvo in vključevanje strokovnjakov pri realizaciji prireditev. Naše delo je namenjeno ljudem, ki želijo hitrejši in kakovostni turizem. Veliko pozornost namenjamo eko turizmu, saj edino urejen in čist kraj privabi turiste in omogoča zadovoljno življenje vseh krajanov. Naša največja prireditev je Nedeljsko grajsko popoldne na gradu Lemberg, kjer tudi sicer v sodelovanju z lastnikom dobro sodelujemo in grad počasi vključujemo v turistično ponudbo.

SRECANJE ROGISTOV 1

Veliko pozornost namenjamo prireditvam, ki ljudi poučujejo, zabavajo in povezujejo. Naše delavnice in izleti so dobro obiskani. Sodelovanje s šolama v Novi Cerkvi in Socki je dobro. Naše tradicionalne prireditve privabijo veliko obiskovalcev iz sosednjih krajev, naše programe dela dosledno realiziramo in veljamo za eno izmed najbolj aktivnih društev v občini Vojnik.


Tradicionalni dogodki: 

Pustni karneval v Novi Cerkvi, Folklora na vasi, Holcerija v Vitanju, Nedeljsko grajsko popoldne na gradu Lemberg, Praznični sejem v decembru, Blagoslov konj, Ustvarjalne delavnice za POŠ Nova Cerkev in POŠ Socka, tedenski pohodi po vaseh Nove Cerkve.

td nc pohod

Dodatna dejavnost: izobraževalni izleti za člane in krajane, vodeni ogledi kraja in okolice, strokovna izobraževanja za člane in krajane.

TD1 mala
Turistično društvo Vojnik

Turistično društvo Vojnik

Turistično društvo Vojnik, s sedežem na Kašovi ulici 2 v Vojniku deluje že 64 let. Društvo vodi 10 članski upravni odbor in predsednik, aktivnih članov društva je 135. Vizija delovanja društva je v vzgoji krajanov za skrb za lepo urejen kraj in njegovo okolje, ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine in prenos znanja na podmladek kraja, regijska promocija kraja, organizacija kulturnih prireditev ter izobraževalnih dogodkov. Informacije o aktivnostih se spremljajo preko Facebook profila Turistično društvo Vojnik.     

Kontakti: turisticnovojnik@gmail.com
Vodstvo: Nataša Kovačič Stožir, predsednica (031 301 746)

Sodelavci po področjih:
– urejeno okolje in prireditve in izobraževanja – Elvira Leber
– zgodovina in kulturna dediščina – Marko Zdovc
– umetnost in kultura ter promocija kraja – Sandi Petrej

T 9473
Turistično društvo Frankolovo

Turistično društvo Frankolovo


Turistično društvo Frankolovo 
Uradni naziv društva: Turistično društvo Frankolovo
Predednica: Irma Blazinšek, telefon: 031 384 399
Naslov: Stražica 2, Frankolovo
Naslovi spletne strani ali drugih medijev: td-frankolovo.si
Elektronski naslov društva oz. odgovorne osebe:
turisticnodrustvo.frankolovo@gmail.com
irma.blazinsek@gmail.com


Poleg predsednice, so za posamezna področja zadolženi:  Marija Železnik, Zdenka Brecl, Edi Mirnik, Roman Pinter, Vlasta Gregorc, Zmago Ofentavšek, Marina Ulipi, Dušan Selčan, člani Izvršnega odbora. Pri organizaciji prireditev in ostalih aktivnostih pa pomagajo tudi člani Disciplinske komisije in Izvršnega odbora: Albina Ločnikar, Toni Brecl, Karli Čretnik, Bogdan Lilija, Štefka Pobirk in Jože Žreleznik


Število registriranih članov: 105


Zgodovina društva: Naše društvo že od nekdaj eno najnaprednejših v kraju. Kmalu po nastanku 1955 je namreč upravljalo z bazenom  na Toplici, z dvorano nad Gostiščem Turist, Zidanico Črešnjice in postojanko na Fuksovi domačiji. Pojavljale so se tudi prve ideje, kako posneti kratke filme o znamenitostih Frankolovega in jih predvajati v Celjskem kinu pred predstavami. Danes se trudimo vizionarski duh nadaljevati, predvsem pa domačinom in turistom čim lepše in boljše predstavljati lokalne turistične znamenitosti ter bogato tradicijo in kulturo. Poleg rednih aktivnosti  smo v  spomin na našega najpomembnejšega Frankolovčana Antona Bezenška, ob njegovi 160 letnici rojstva, tudi s pomočjo evropskih sredstev  uredili učno pot, ki smo jo poimenovali po njem, torej Učna pot Antona Bezenška oz. Tončkova pot. Veliko skrbi nam povzroča Zidanica Črešnjice, ki ji bomo poskušali vdihniti novo vsebino in pa grad Lindek, katerega skrbniki smo, od njega pa je ostalo samo še obzidje, ki je močno poškodovano.


Tradicionalni dogodki:
Novoletni nočni Pohod po poteh Grajskih pravljic na grad Lindek– čarobno novoletno doživetje zimske idile v soju bakel.
Ogrejejo nas novoletna voščila, topel čaj in tradicionalni golaž. Sodelujemo pri pripravi pustne maske.
Izobraževanja in kulinarične delavnice.
Pomladni ogled sončnega vzhodna na Špičastem vrhu  – vsako leto pozdravimo pomlad z zgodnjim sprehodom v soboto, ki je najbližja prvemu pomladnemu dnevu.
Velikonočni pohod na velikonočni ponedeljek – lepote našega kraja se odpravimo občudovat po na novo urejeni Tončkovi poti, ki nam približa življenje in delo prof. Antona Bezenška, zgodovino kraja, šege in navade tukajšnjih ljudi, etnološko dediščino, kulturne znamenitosti ter živalski in rastlinski svet. Pot je krožna, dolga ca 8,5 km. Začne se pri OŠ Frankolovo ter vodi skozi park pri Graščini, kjer se lahko otroci poigrajo, nato pa nadaljujejo pot ob označbah do posameznih točk, zvočnih ptičjih hišic.
Cvetlični sejem – ko pomlad zacveti, se trudimo Frankolovo spodbuditi, da »zacvetijo« tudi frankolovski domovi – vsako gospodinjstvo in vsak član društva prejme darilo: sadiko lončnice. Predstavijo se domači mojstri različnih izdelkov, domačih dobrot, nakita, bogat srečelov ipd.  
Pohodi po Tončkovi poti
Delovne akcije pri Zidanici Črešnjice
Domači kuharji v goste povabijo druge in na Golaž žuru preizkusijo, kdo je skuhal najboljši golaž.
Blagoslov konj – konjeniška sekcija okoli 11. novembra praznuje svoj praznik
Delavnica izdelave adventnih venčkov in drugih aranžmajev – za čarobne praznike in veselo pričakovanje.

IMG 5864 kor


Dodatna ponudba:
Glede na to, da smo v lanskem letu uredili Učno pot Antona Bezenška – Tončkovo pot, bomo skozi leto pripravili več pohodov, po dogovoru pa vodimo tudi različne  organizirane skupine in se na postojankah dogovorimo za  ponudbo različnih  napitkov in kakšnih domačih dobrot. V mesecu aprilu razmišljamo tudi o Bezenškovih dnevih, prav tako pa bi radi spodbudili krajane, da bi vsaj 4 x letno pripravili ponudbo za kmečko tržnico pri paviljonu v graščinskem parku.

V mesecu novembru načrtujemo tudi praznovanje 60 – letnice društva.

 DSC 0234

 

 

 

 

 
GASILSKA DRUŠTVA OBČINA VOJNIK – GASILSKA ZVEZA VOJNIK – DOBRNA

GASILSKA ZVEZA  Vojnik-Dobrna
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

Gasilska društva GZ Vojnik-Dobrna
 
Predsednik GZ – Benedikt Podergajs
031 641 431  

Poveljnik GZ – Ivan Jezernik
041 763 391

oktoberfest 4613


PGD Vojnik
Celjska c. 21/a, 3212 Vojnik

Predsednik Roman Kugler
031 327 165

Poveljnik Mihael Bratovčak 

A 130008


PGD Nova Cerkev
Nova Cerkev 21/d, 3203 Nova Cerkev

Predsednik Slavko Jezernik
041 763 394

Poveljnik Boštjan Štante
031 611 923

6


PGD Frankolovo
Stražica 2, 3213 Frankolovo

Predsednik Drago Brecl
041 763 411

Poveljnik Franc Ravnak
041 763 422

KS Frankolovo 175077


PGD Socka
Socka 64, 3203 Nova Cerkev

Predsednik Janez Kotnik
041 794 329

Poveljnik Martin Štravs

041 763 436

Socka gasilci


PGD Lemberg
Lemberg 19, 3203 Nova Cerkev

Predsednica Marija Aubreht Medved

Poveljnik Simon Božnik

041 763 445

PGD Lemberg


PGD Dobrna
Dobrna 7, 3204 Dobrna

Predsednik Štefan Pohajač
051 324 164

Aleš HrenKaritativna društva

KARITASI

 

ŽUPNIJSKA KARITAS VOJNIK
Murnova 4, 3212 Vojnik
Kontaktna oseba: Darinka Preložnik, telefon: 041 509 586

 


ŽUPNIJSKA KARITAS NOVA CERKEV
Nova Cerkev 19, 3203 Nova Cerkev
Kontaktna oseba: Marija Gobec, telefon: 031 645 715

 


ŽUPNIJSKA KARITAS FRANKOLOVO
Frankolovo 6, 3213 Frankolovo
Kontaktna oseba: Darja Flis, telefon: 051 305 761
Društvo upokojencev Vojnik

 

Društvo upokojencev Vojnik
Celjska cesta 17, 3212 Vojnik
telefon: 03 5772 616
e-pošta:du.vojnik@amis.net

Predsednik: Marijan Kajzba
Mobilna št. 041 64 00 64, e-pošta marijan.kajzba@gmail.com

 

Uradne ure:

sreda od 8.00 do 12.00 ure in
petek od 9,00 do 12,00 (samo za interno delo)
v prostorih Celjska cesta 17, 3212 Vojnik

 

Pod okriljem društva delujejo tudi:

  • Mešani komorni zbor DU Vojnik, vodi ga Katja Klinc
  • Sekcija pohodnikov–planincev, vodi jo Štefke Naglič
  • Strelska sekcija, vodi jo Kuzman Franc
  • Sekcija kegljanja na ruskem kegljišču DU Vojnik, vodi jo Žgajner Viki
  • Pikado sekcija, vodi jo Brežnik Branko

pevski zbor du vojnik

strelska sekcija du vojnik

slika iz izleta 

slika kegljške sekcije