Društva s področja kmetijstva

Društva in organizacije, ki delujejo na področju razvoja podeželja in kmetijstva

 
Čebelarsko društvo Vojnik
Keršova ulica 8
3212 Vojnik

Predsednik: Peter Babnik
Tajnik društva: Martin Golež
Informacije: 031 267 198

IMG 0621


Društvo podeželskih žena Meta

Trnoveljska c. 2
3000 Celje

Predsednica: Marija Žerjav
Informacije: 03 577 28 73

 BUČARIJADA IN KMEČKA OPRAVILA 2


Vinogradniški vinarsko društvo Občine Vojnik
Keršova ulica 8
3212 Vojnik

Predsednik: Mirko Krašovec
Informacije: 041 745 605

A 113622


Zadruga Konopko, zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje z.o.o., socialno podjetje
Lindek 22
3213 Frankolovo

Predsednik zadruge: David Gersak, univ.dipl.inz.str.
Telefon 0590 11 238
Fax 0590 11 235
GSM 041 576 416
www.konopko.si


Na našem področju delujejo tudi območna društva in združenja kot so:

  • Govedorejsko društvo
  • Društvo rejcev drobnice cekin
  • Društvo podeželske mladine
  • Konjerejsko društvo,… ipd;