Območno združenje rdečega križa Celje

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA CELJE

 

KRAJEVNI ODBOR VOJNIK
Keršova 8, 3212 Vojnik
Predsednica: Milena Jurgec, telefon 041 763 116


KRAJEVNI ODBOR NOVA CERKEV
Nova Cerkev 21, 3203 Nova Cerkev
Predsednica: Magda Kajzba
Karitativna društva

KARITASI

 

ŽUPNIJSKA KARITAS VOJNIK
Murnova 4, 3212 Vojnik
Kontaktna oseba: Darinka Preložnik, telefon: 041 509 586

 


ŽUPNIJSKA KARITAS NOVA CERKEV
Nova Cerkev 19, 3203 Nova Cerkev
Kontaktna oseba: Marija Gobec, telefon: 031 645 715

 


ŽUPNIJSKA KARITAS FRANKOLOVO
Frankolovo 6, 3213 Frankolovo
Kontaktna oseba: Darja Flis, telefon: 051 305 761
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje

povezava za društva

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE
(deluje tudi na območju občine Vojnik)

Kocenova ulica 4, 3000 Celje
Predsednica: Dragica Mirnik, telefon 051 302 112