POBUDA ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

pdfSKLEP O PRIČETKU 

pdfPOBUDA LASTNIKOV ZEMLJIŠČ

pdfZAZIDALNI NAČRT
Namera o menjavi občinske nepremičnine

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja

pdfNamera_o_objavi.pdf

 
Namera o menjavi občinske nepremičnine

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja

pdfNamera_o_objavi.pdf

 
POBUDA ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VOJNIK

POBUDA ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VOJNIK

pdfObjava

pdfobrazložitev_02.pdf
POBUDA ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VOJNIK

POBUDA ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VOJNIK

pdfObjava

docobr._NOVE_POBUDE_2019_OPN.doc
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe ( pogodba o najemu)

Številka: 352-0015/2018

Datum: 21.12.2018

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18), Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, objavlja naslednjo:

N A M E R O

o oddaji poslovnega prostora v uporabo na podlagi neposredne pogodbe in sicer:

-poslovni prostor št. 12 v izmeri 42,80 m2 in poslovni prostor št. 13 v izmeri 50,40 m2 v stavbi št. 447 k.o. Strmec pri Vojniku.

 

pdfnamera_strmec.pdf
Namera o menjavi občinske nepremičnine

 

 

 

 

 

Številka: 478-0055/2013

 

Datum:  20. 12. 2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja N A M E R O.

pdfNamera o_menjavi
Predlog ZiR

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZiR (UL RS št. 24/2012) Občina Vojnik predstavlja predlog delnih občinskih načrtov zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova ter ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, obe verzije 1.0.. Javna predstavitev bo trajala 30 dni od objave na spletni strani občine; zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe in predloge poda na elektronski naslov obcina@vojnik.si  do 9.1.2019.

pdfDELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA

pdfDELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH

 

 
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega občinskega načrta za območje Gmajner v Novi Cerkvi (del prostorske enote EUP NC-5)

pdfSklep o začetku priprave podrobnega občinskega načrta za območje Gmajner v Novi Cerkvi (del prostorske enote EUP NC-5)OPPN.pdf
Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Kotnik v Socki (del prostorske enote EUP SO-42)

Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Kotnik v Socki (del prostorske enote EUP SO-42)

pdfStališča območje Kotnik socka.pdf