Asfaltiranje cest v občini Vojnik v letu 2015

Na podlagi 12., 24. IN 30 a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12, 12/2013; v nadaljevanju ZJN-2-ULRS 12/13-UPB 5, 19/2014)

Občina Vojnik vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za »Asfaltiranje cest v občini Vojnik«.

pdfJavni razpis asfaltiranje 2015

xlsxPopis del – asfaltiranje cest 2015
»Prenova parka Frankolovo in rekonstrukcija ceste do igrišča nad parkom«

Na podlagi 12., 24. in 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12, 12/2013; v nadaljevanju ZJN-2-ULRS 12/13-UPB 5, 19/2014),

Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za »Prenova parka Frankolovo in rekonstrukcija ceste do igrišča nad parkom«.

Razpisna dokumentacija:

pdfJAVNI RAZPIS 

pdfJAVNI RAZPIS POPRAVEK STRAN 7, VIŠINA BANČNE GARANCIJE

xlsPOPIS CESTA

xlsPOPIS PARK

pdfSITUACIJA KANALIZACIJA

pdfSITUACIJA ODVODNAVANJE

pdfSITUACIJA PODOLŽNI PROFIL CESTA

pdfSITUACIJA PROFIL PREČNI

pdfZID

 


Spoštovani, pri objavi NMV je prišlo, do objave napačnega dokumenta, in sicer sta bila objavljena popis skupini in ločen popis za park. Popis za park je zato brezpredmeten, saj je le ta že v skupnem popisu.  

Zaradi lažje preglednosti objavljamo skupini popis tako za cesto kot tudi park, prosimo za razumevanje.

Hvala. Lep pozdrav.

xlsPOPIS SKUPNI CESTA IN PARK

xlsPopis del in dodana vrstica skupna vrednost


Seznam jaški kanalizacije

 pdfSEZNAM JAŠKI – VEZA ODGOVOR PORTAL JN

 
KANALIZACIJA FRANKOLOVO II. faza

JN – Kanalizacija Frankolovo – Objavljeno na Portalu javnih naročil NMV3102/2015

pdfRAZPISNA_DOKUMENTACIJA_JN-Kanalizacija_Frankolovo.pdf

pdfTeh_Pzi_frankolovo_II_faza.pdf

xlspopis_frankolovo_II_faza-sprememba.xls

DODATNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

pdfKanalizacija – SITUACIJA.pdf

pdf KOMUNALA – Layout1.pdf

pdfDETAJL OBEŠANJA.pdf

pdfPODOLZNI_PROFIL-Layout.pdf

 

 

 

 

 
JN VZDRŽEVANJE ASFALTNIH CEST-LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE OD LETA 2015 DO 2017

JN št. 2156/2015 VZDRŽEVANJE ASFALTNIH CEST-LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE OD LETA 2015 DO 2017 

Dokumentacija

pdfRazpisna dokumentacija-vzdrževanje lokalnih cest Občine Vojnik.pdf

pdfpopis del vzdrževanje.pdf
JN SANACIJA SKALNEGA PODORA LEMBERG

JN “SANACIJA SKALNEGA PODORA LEMBERG” PRI NOVI CERKVI


pdfPojasnilo k tehnični dokumentaciji.pdf

Dodatno obvestilo ponudnikom

pdfOBVESTILO PONUDNIKOM 2pdf

pdfOBVESTILO PONUDNIKOM 2-1.pdf

OBVESTILO PONUDNIKOM
Ponudnike, ki bodo oddajali ponudbo za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave »Sanacija skalnega podora pod gradom Lemberg« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN 2018/2015, obveščamo, da je rok za oddajo ponudb 21. 4. 2015 do 10.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo 21.4.2015 ob 11.00 uri. Pogajanja bodo sledila po odpiranju ponudb isti dan.
Istočasno ponudnike obveščamo, da smo na opozorilo ponudnikov popravili višino bančne garancije za resnost ponudbe.
Razpisna dokumentacija se v točki 2.12.1 Garancija za resnost ponudbe v prvem stavku spremeni. Originalna garancija za resnost ponudbe brez zadržkov se zahteva v višini 5.000, 00 EUR. K obvestilu prilagamo nov obrazec garancije za resnost ponudbe.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

pdfOBR – 1 – SPREMEMBA.pdf

Dokumentacija javnega naročila:

pdfRAZPISNA DOKUMENTACIJA JN-1-2015 – Lemberg.pdf

pdfTehnično poročilo “Sanacija skalnega podora Lemberg”

pdfPopis del “Sanacija podora skalnega podora Lemberg”

pdfSituacija1.pdf

pdfSituacija2.pdf

pdfSkupna rekapitulacija.pdf

pdfPP1.pdf

pdfPP2.pdf

Dokumentacija v excelu:

xlsPredracun_sanacija_podora_-_popis.xls

xlsPredracun_varnostni_nacrt_-_popis.xls

xlsxSkupna_rekapitulacija_stroškov_popis.xlsx