Kategorija: Občinsko premoženje

krog004

NAMERA-CELJSKA CESTA 14, VOJNIK

Namera o sklenitvi aneksa k neposredni pogodbi (aneks k pogodbi o najemu): – za poslovni prostor v izmeri 65,10 m2 v pritličju poslovno stanovanjske hiše na naslovu Celjska cesta 14, Vojnik v stavbi št....

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V ZAKUP

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V ZAKUP

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) Občina Vojnik objavlja naslednjo:                                                          N A M E R O                      O ODDAJI...