NAMERA-CELJSKA CESTA 14, VOJNIK

Namera o sklenitvi aneksa k neposredni pogodbi (aneks k pogodbi o najemu):

– za poslovni prostor v izmeri 65,10 m2 v pritličju poslovno stanovanjske hiše na naslovu Celjska cesta 14, Vojnik v stavbi št. 58 k.o. Vojnik trg.

pdfNAMERA

 
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V ZAKUP

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) Občina Vojnik objavlja naslednjo:

                                                         N A M E R O

                     O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V ZAKUP

 Predmet oddaje v zakup

Sklop zemljišč:

-parc.št. 10/1 z ID znakom 1061-10/1-0 k.o. 1061-Višnja vas v izmeri 29.903 m2;

-parc.št. 10/3 z ID znakom 1061-10/3-0k.o. 1061-Višnja vas v izmeri 5.057 m2;

– del parc.št. 458/3 z ID znakom 1061-458/3-0 k.o. 1061-Višnja vas v izmeri 2.178 m2.

Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin je Občina Vojnik. Po potrdilu o namenski rabi so zemljišča opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, v naravi pa predstavljajo travnate površine oziroma njive, primerne za kmetijsko rabo. V zakup se oddaja sklop zemljišč.

Zemljišča bodo na podlagi neposredne pogodbe, za določen čas oddana v zakup.

VEČ INFORMACIJ V SPODNJI PRIPONKI.

pdfNAMERA

 
NAMERA O ODDAJI JAVNIH POVRŠIN V NAJEM

pdfNAMERA
Ukinitev statusa družbene lastnine v splošni rabi Občine Vojnik

NAMERA O ZAČASNI ODDAJI JAVNIH POVRŠIN V NAJEM

pdfNAMERA

 

Obvestilo o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

pdfodločba