Kategorija: Ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah

SUŠA 2013

SUŠA 2013

  <>< mce_serialized=”1″><>  </><>< mce_serialized=”1″><>    </><>< mce_serialized=”1″><>   <> </><>< mce_serialized=”1″><>   </> SUŠA 2013   <>< mce_serialized=”1″><>  </><>< mce_serialized=”1″><>   </><>< mce_serialized=”1″><>  </> OBVESTILO: Občinska komisija za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, natančneje strokovni član...