DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA PRENOSNI PLINOVOD M9 KIDRIČEVO-VODICE

image_printNatisni

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA PRENOSNI PLINOVOD M9 KIDRIČEVO-VODICE

Predmet pobude za pripravo državnega prostorskega načrta

je prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice. Prenosni

plinovod M9 Kidričevo-Vodice je del načrtovanega

plinovodnega omrežja, ki se vključuje v mednarodne

projekte povečevanja uvoznih zmogljivosti in števila virov ter

prenosa zemeljskega plina preko ozemlja Republike

Slovenije. Skupaj s kompresorskimi postajami in drugimi

prenosnimi plinovodi bi v celoti zaokrožil neposredno

povezavo med Madžarsko in Italijo ter oskrbo slovenskega

prenosnega plinovodnega sistema oziroma zagotovil

dodatno mednarodno plinovodno povezavo in hkrati

dodatno transportno pot in nov vir za povecano ucinkovitost

in zanesljivost oskrbe domacega trga z zemeljskim plinom.

Prenosni plinovod je prostorska ureditev državnega

pomena, ki se nacrtuje z državnim prostorskim nacrtom

(DPN). Postopek priprave in sprejemanja DPN se pripravlja

skladno z določili Zakona o umešcanju prostorskih ureditev

državnega pomena v prostor.

pdf Javno naznanilo

pdf Povzetek za javnost

 

Morda ti bo všeč tudi...