EVROPSKI SKLADI ZA REGIONALNI RAZVOJ – NA PLAC

UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS

Nosilec operacije: Občina Vojnik

Ostali partnerji v operaciji: Turistično društvo Vojnik, Zadruga Konopko, zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje, z.o.o., so.p., CENTER PONOVNE UPORABE, izvajanje postopkov za ponovno uporabo rabljene opreme, d.o.o., so.p., Poslovna enota VOJNIK

Trajanje projekta: september, 2019

Celotna vrednost projekta: 96.193,81€

Vrednost sofinanciranja: 69.632,97€

Kratek opis projekta in namen projekta:

Z operacijo UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS želi Občina Vojnik spodbuditi povezovanje med različnimi segmenti kot so ponudniki rokodelskih izdelkov, kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev, ter potencialnih novih ponudnikov. Operacija vključuje aktivnosti, ki bodo poleg izobraževanja in usposabljanja oblikovale mrežo ponudnikov z območja LAS. Številni dogodki, ki so predvideni v sami operaciji, so namenjeni neformalnemu druženju in spoznavanju obiskovalcev s ponudbo, ki je del območja LAS. Z operacijo bomo  v partnerstvu izvajali programe aktivnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v družbo, izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in aktivnosti učenja in usposabljanja. V delu operacije bomo povezali obstoječe in bodoče pridelovalce ter predelovalce v različne namene, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresirane na področju. Namen operacije je vzpostaviti mrežo za kmetijske produkte in druge produkte iz območja LAS ter z različnimi izobraževanji in motivacijskimi delavnicami pritegniti čim večje število ponudnikov ter z različnimi promocijskimi dogodki in obiskovalci pomagati k uspešnejšemu trženju. V samih vaških središčih Vojnika, Frankolovega in Nove Cerkve bo kot rezultat projekta zaživela mobilna tržnica z namenom popestritve ter povezovanja podeželja. Prodajne kioske bo v okviru aktivnosti pobarval Center ponovne uporabe in pri tem vključim mlade. Operacija vključuje partnerje iz vseh 3 sektorjev (javni, ekonomski, zasebni), katerih namen je z  inovativnim med-sektorskim povezovanjem izvedba aktivnosti za izboljšanje sodelovanja na vseh nivojih deležnikov razvoja. V okviru operacije  UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS je planirana ena faza. Vpliv operacije  je na celotno območje LAS saj zaradi dviga kakovosti življenja na podeželju in izboljšanje infrastrukture posledično ohranjaje podeželja in poseljenost za radi višje kakovosti bivanja.

Ključne aktivnosti v projektu:

– nakup opreme za mobilno tržnico,

– izdelava promocijskih  materialov tiskovine, CGP, fotografiranje produktov,

– priprava in izvedba izobraževanja,

– izvedba promocijskih dogodkov,

– povezovanje lokalnih ponudnikov.

Rezultati operacije:

– vzpostavitev in ažuriranje skupnega spletnega mesta

– izvedba 3 delavnic za partnerje v projektu in lokalne ponudnike

– izvedba 3 promocijskih dogodkov (tržnice) za partnerje v projektu in lokalne ponudnike

– vzpostavite mreže lokalnih ponudnikov

– oblikovanje logotipa znamke Na plac in izdelava kataloga lokalnih ponudnikov,

– izdelava priročnika.

Povezava na spletno stran:

EU Skladi: http://www.eu-skladi.si/

Program razvoj podeželja: http://www.program-podezelja.si

LAS Raznolikost podeželja: http://www.las-raznolikost-podezelja.si/

 

Skip to content