Fekalna kanalizacija Ivenca

Podpis pogodbe Fekalna kanalizacija Ivenca

Nekaj utrinkov iz slavnostnega podpisa pogodbe za izvedbo projekta Fekalna kanalizacija Ivenca, med izvajalcem gradnje Brahigradnje d. o. o. in Občino Vojnik, in strokovnim nadzorom AZ Inženiring d. o. o. in Občino Vojnik.

Podpis pogodb je bil v petek, 13.1.2023, ob 9. uri v zgornji sejni sobi Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik.

Začetek gradnje fekalne kanalizacije v Ivenci

Februarja 2022 je Občina Vojnik projekt Izgradnja fekalne kanalizacije Ivenca (v izmeri 3.364 m) prijavila na javni razpis za dodelitev sredstev za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE, ki ga je razpisalo Ministrstvo za okolje in prostor. Za projekt v vrednosti  970.222,00 EUR bi delež sofinanciranja znašal 481.000,00 EUR. Izvedli smo tudi javni razpis za izbor izvajalca del. Izbrani izvajalec je podjetje Brahigradnje, d. o. o., Celje. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana januarja 2023. Z gradnjo kanalizacijskega sistema je izvajalec začel v marca. Projekt naj bi bil končan do konca leta 2023. Nadzor nad gradnjo opravlja

podjetje AZ Inženiring, d. o. o. Izvajalec na terenu lastnike zemljišč redno obvešča, kdaj bo gradnja na določenem odseku. Vse lastnike zemljišč, ki so soglašali s projektom in so podpisali služnostne pogodbe, prosimo za strpnost in razumevanje pri izvedbi.

Gradnja fekalne kanalizacije v Ivenci

V Občini Vojnik je projekt izgradnje fekalne kanalizacije Ivenca (v izmeri 3.364 m) v teku od marca 2023.

Narejenega je 1.700 m kanalizacijskega sistema, skupaj z revizijskimi jaški in hišnimi priključki. Zaradi izredno zahtevne gradnje je izvajalec uredil         tudi tri podboje čez glavno cesto in vodeno vrtino HDD mimo lokala MC v dolžini 95 m. Trenutno so dela na trasi ceste Vojnik – Frankolovo s polovično zaporo s semaforji, kar bo predvidoma trajalo do konca oktobra. Dela se bodo nadaljevala z izgradnjo kanalizacijskega sistema in s hišnimi priključki v naselju Ivenca, kjer bodo istočasno posodabljali vodovodni sistem. Zaključek gradnje je predviden do konca leta, če bodo to dopuščale vremenske razmere.

Skip to content