Izraba prostora

image_printNatisni
POVRŠINE OBČINE VOJNIK

I. kmetijsko zemljišče 21,88 km2
II. kmetijsko zemljišče 11,22 km2
   
Lesno – proizvodni gozd 32,84 km2
Varovalni gozd 3,75 km2
Gozdovi s posebnim namenom 0,31 km2
Urbanistično ureditvena območja 4,41 km2
Območja zidanic 1,06 km2
Skupaj 75,47 km2

Prostorske sestavine planskih dokumentov, potrjene na vladi RS 14.10.1999 opredeljujejo prostor za izrabo prostora v naslednjih letih: obrtno cono v Arclinu, stanovanjsko gradnjo v Vojniku, individualno stanovanjsko izgradnjo v Vojniku, Novi Cerkvi in v Frankolovem. Z izvedbenimi akti (ZN, PUP, PUP – izven) smo v letu 2001 omogočili intenzivnejšo gradnjo tudi na teh območjih, ki so bila opredeljena kot kmetijska zemljišča. Tudi v letu 2002 bomo nadaljevali z aktivnostmi za širitev prepotrebnega prostora za poslovno in stanovanjsko izgradnjo. V letu 2001 smo pristopili k spremembam prostorskega plana, s čimer bomo zagotovili nove možnosti razvoja.

Morda ti bo všeč tudi...