JN SANACIJA SKALNEGA PODORA LEMBERG

image_printNatisni

JN “SANACIJA SKALNEGA PODORA LEMBERG” PRI NOVI CERKVI


pdfPojasnilo k tehnični dokumentaciji.pdf

Dodatno obvestilo ponudnikom

pdfOBVESTILO PONUDNIKOM 2pdf

pdfOBVESTILO PONUDNIKOM 2-1.pdf

OBVESTILO PONUDNIKOM
Ponudnike, ki bodo oddajali ponudbo za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave »Sanacija skalnega podora pod gradom Lemberg« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN 2018/2015, obveščamo, da je rok za oddajo ponudb 21. 4. 2015 do 10.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo 21.4.2015 ob 11.00 uri. Pogajanja bodo sledila po odpiranju ponudb isti dan.
Istočasno ponudnike obveščamo, da smo na opozorilo ponudnikov popravili višino bančne garancije za resnost ponudbe.
Razpisna dokumentacija se v točki 2.12.1 Garancija za resnost ponudbe v prvem stavku spremeni. Originalna garancija za resnost ponudbe brez zadržkov se zahteva v višini 5.000, 00 EUR. K obvestilu prilagamo nov obrazec garancije za resnost ponudbe.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

pdfOBR – 1 – SPREMEMBA.pdf

Dokumentacija javnega naročila:

pdfRAZPISNA DOKUMENTACIJA JN-1-2015 – Lemberg.pdf

pdfTehnično poročilo “Sanacija skalnega podora Lemberg”

pdfPopis del “Sanacija podora skalnega podora Lemberg”

pdfSituacija1.pdf

pdfSituacija2.pdf

pdfSkupna rekapitulacija.pdf

pdfPP1.pdf

pdfPP2.pdf

Dokumentacija v excelu:

xlsPredracun_sanacija_podora_-_popis.xls

xlsPredracun_varnostni_nacrt_-_popis.xls

xlsxSkupna_rekapitulacija_stroškov_popis.xlsx

 

Morda ti bo všeč tudi...