MLADIM PRIJAZNA OBČINA

image_printNatisni

MLADIM PRIJAZNA OBČINA VOJNIK

Certifikat mladim prijazna občina letno podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

V oktobru 2014 je Občina Vojnik prejela certifikat mladim prijazna občina 2014-2018, kar nam daje zavezo, da bomo tudi v naslednjih letih izvajali različne aktivnosti za mlade ter jih vključevali v družbeno politične tokove.  Veseli nas, da imamo v občinskem svetu 2014-2018 predstavnico mladih, ki sicer pripada stranki NSi.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.  

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik.

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen naslednjim področjem:

•    načrtno obravnavanje področja mladine
•    participacija mladih
•    organiziranje mladih
•    informiranje mladih
•    zaposlovanje mladih
•    izobraževanje mladih
•    stanovanjska politika
•    mobilnost mladih

Uporabne povezave:

(http://www.mladi-in-obcina.si/mladim-prijazne-obcine/)

Povzela: Mojca Skale

več…

Morda ti bo všeč tudi...