Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – svečomati

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) Občina Vojnik objavlja

N A M E R O

o sklenitvi neposredne pogodbe (najemna pogodba), predmet pogodbe je prostor za postavitev štirih svečomatov na pokopališču v Vojniku.

pdfNamera najem svečomati