Komisije in odbori

Komisija za pripravo in spremljanje strategije Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Komisije za pripravo in spremljanje strategije Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Albina Ločnikar, predsednica
 2. Ksenija Kotnik
 3. Jakob Jakop
 4. Enej Jakop
 5. Špela Lozej
 6. Roman Kugler
 7. Lilijana Obreza, predsednica Sveta KS Vojnik
 8. Ladislav Jezernik, predsednik Sveta KS Nova Cerkev
 9. Damjan Muzel

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občinski svet Občine Vojnik je imenoval predsednika in člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za mandatno obdobje 2022-2026:

 1. Ladislav Jezernik, predsednik
 2. Albin Ojsteršek
 3. Boštjan Švab
 4. Lilijana Obreza, predsednica KS Vojnik
 5. predsednik KS Frankolovo
 6. Lidija Eler Jazbinšek, predstavnica OŠ Vojnik
 7. Zoran Kovačević, predstavnik OŠ Antona Bezenška Frankolovo
 8. Boštjan Krajcar, predstavnik SOU – urejanje prometa
 9. Bogdan Robnik, predstavnik policijske postaje

 

Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah

Strokovna komisija za ocenjevanje škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih ter na  kmetijskih pridelkih (obrazec 1, 2 in 6):

 1. Viktor Štokojnik – predsednik,
 2. Ines Novak – tajnik,
 3. Vesna Mazej Ušen,
 4. Marko Kračun.

Strokovna komisija za ocenjevanje škode na stvareh (obrazec 3, 4 in 5):

 1. Viktor Štokojnik – predsednik,
 2. Ines Novak- tajnik,
 3. Mateja Kozikar, 
 4. Boštjan Švab,
 5. Marko Kračun,
 6. Lilijana Obreza, 
 7. Ladislav Jezernik, 
 8. Tomaž Pekovšek.

Komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah imenuje župan.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Damjan Muzel-predsednik
 2. Anton Kosem, podpredsednik
 3. Dušan Horvat
 4. Janko Čepin
 5. Marija Sodin
 6. Jakob Jakop

Odbor za uporabo sredstev požarne takse

 1. Ivan Jezernik, predsednik
 2. Roman Kugler
 3. Arnold Ledl
 4. Sebastian Leber
 5. Danilo Praprotnik

Odbor za uporabo sredstev požarne takse imenuje župan.

Odbor za gospodarstvo in turizem Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Janko Čepin, predsednik
 2. Egidij Čretnik
 3. Leontina Vrečko
 4. Jože Smodej
 5. Dominika Stropnik
 6. Maja Mernik
 7. Darinka Stagoj

Odbor za okolje in prostor ter komunalo Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Odbora za okolje in prostor ter komunalo Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Anton Preložnik, predsednik
 2. Anton Kosem
 3. Dušan Horvat
 4. Damjan Muzel
 5. Ladislav Jezernik, predsednik Sveta KS Nova Cerkev
 6. Lilijana Obreza, predsednica Sveta KS Vojnik
 7. Amadej Bastl

Odbor za finance in občinsko premoženje Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Odbora za finance in občinsko premoženje Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Vili Hribernik, predsednik
 2. Marko Kračun
 3. Leontina Vrečko
 4. Jakob Jakop
 5. Egidij Čretnik
 6. Nataša Kovačič Stožir
 7. Zdenka Brecl

Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Odbora za družbene dejavnosti Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Vida Podergajs, predsednica
 2. Barbara Leder
 3. Jurij Komplet
 4. Marija Sodin
 5. Polona Grum
 6. Branka Čretnik
 7. Anton Brecl

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Marko Kračun, predsednik
 2. Vili Hribernik
 3. Mladen Kovačić
 4. Majda Krošelj
 5. Peter Oprčkal
 6. Franc Ravnak
 7. Zdenko Skaza

Statutarno-pravna komisija Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Statutarno-pravne komisije Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Barbara Leder,  predsednica
 2. Vida Podergajs
 3. Jurij Komplet
 4. Marija Sodin
 5. Klara Hribernik

Komisija za vloge in pritožbe Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane komisije za vloge in pritožbe Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Jakob Jakop, predsednik
 2. Albina Ločnikar
 3. Boštjan Milčinović
 4. Marija Sodin
 5. Jože Smodej

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Občine Vojnik je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje 5 članov, ki jih je za dobo štirih let imenuje Občinski svet.

Mandat 2022-2026

Občinski svet je na 3. redni seji, dne 26. 1.  2023, imenoval člane Nadzornega odbora. To so:

 1. Peter VRISK
 2. Branka TOVORNIK
 3. Olga KOVAČ
 4. Samo KUNEJ
 5. Marija ŽELEZNIK

Mandat 2018-2022

Občinski svet je na 3. redni seji, dne 20. 12. 2018, imenoval člane Nadzornega odbora. To so:

 1. Benedikt PODERGAJS  (predsednik)
 2. Zdenka HABE
 3. Albina LOČNIKAR
 4. Leontina VREČKO
 5. Peter VRISK

Mandat 2014-2018

Občinski svet je na 2. redni seji, dne 6.11.2014,  imenoval člane Nadzornega odbora. To so:

 1. Ivica STOPINŠEK – predsednica
 2. Franc PRISTOVŠEK
 3. Zdenka HABE
 4. Karol TURK
 5. Leontina VREČKO

Poslovnik nadzornega odbora

Poročila

 

 

 

 

Komisija za pripravo in spremljanje strategije Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Komisije za pripravo in spremljanje strategije Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Albina Ločnikar, predsednica
 2. Ksenija Kotnik
 3. Jakob Jakop
 4. Enej Jakop
 5. Špela Lozej
 6. Roman Kugler
 7. Lilijana Obreza, predsednica Sveta KS Vojnik
 8. Ladislav Jezernik, predsednik Sveta KS Nova Cerkev
 9. Damjan Muzel

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občinski svet Občine Vojnik je imenoval predsednika in člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za mandatno obdobje 2022-2026:

 1. Ladislav Jezernik, predsednik
 2. Albin Ojsteršek
 3. Boštjan Švab
 4. Lilijana Obreza, predsednica KS Vojnik
 5. predsednik KS Frankolovo
 6. Lidija Eler Jazbinšek, predstavnica OŠ Vojnik
 7. Zoran Kovačević, predstavnik OŠ Antona Bezenška Frankolovo
 8. Boštjan Krajcar, predstavnik SOU – urejanje prometa
 9. Bogdan Robnik, predstavnik policijske postaje

 

Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah

Strokovna komisija za ocenjevanje škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih ter na  kmetijskih pridelkih (obrazec 1, 2 in 6):

 1. Viktor Štokojnik – predsednik,
 2. Ines Novak – tajnik,
 3. Vesna Mazej Ušen,
 4. Marko Kračun.

Strokovna komisija za ocenjevanje škode na stvareh (obrazec 3, 4 in 5):

 1. Viktor Štokojnik – predsednik,
 2. Ines Novak- tajnik,
 3. Mateja Kozikar, 
 4. Boštjan Švab,
 5. Marko Kračun,
 6. Lilijana Obreza, 
 7. Ladislav Jezernik, 
 8. Tomaž Pekovšek.

Komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah imenuje župan.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Damjan Muzel-predsednik
 2. Anton Kosem, podpredsednik
 3. Dušan Horvat
 4. Janko Čepin
 5. Marija Sodin
 6. Jakob Jakop

Odbor za uporabo sredstev požarne takse

 1. Ivan Jezernik, predsednik
 2. Roman Kugler
 3. Arnold Ledl
 4. Sebastian Leber
 5. Danilo Praprotnik

Odbor za uporabo sredstev požarne takse imenuje župan.

Odbor za gospodarstvo in turizem Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Janko Čepin, predsednik
 2. Egidij Čretnik
 3. Leontina Vrečko
 4. Jože Smodej
 5. Dominika Stropnik
 6. Maja Mernik
 7. Darinka Stagoj

Odbor za okolje in prostor ter komunalo Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Odbora za okolje in prostor ter komunalo Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Anton Preložnik, predsednik
 2. Anton Kosem
 3. Dušan Horvat
 4. Damjan Muzel
 5. Ladislav Jezernik, predsednik Sveta KS Nova Cerkev
 6. Lilijana Obreza, predsednica Sveta KS Vojnik
 7. Amadej Bastl

Odbor za finance in občinsko premoženje Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Odbora za finance in občinsko premoženje Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Vili Hribernik, predsednik
 2. Marko Kračun
 3. Leontina Vrečko
 4. Jakob Jakop
 5. Egidij Čretnik
 6. Nataša Kovačič Stožir
 7. Zdenka Brecl

Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Odbora za družbene dejavnosti Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Vida Podergajs, predsednica
 2. Barbara Leder
 3. Jurij Komplet
 4. Marija Sodin
 5. Polona Grum
 6. Branka Čretnik
 7. Anton Brecl

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Marko Kračun, predsednik
 2. Vili Hribernik
 3. Mladen Kovačić
 4. Majda Krošelj
 5. Peter Oprčkal
 6. Franc Ravnak
 7. Zdenko Skaza

Statutarno-pravna komisija Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Statutarno-pravne komisije Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Barbara Leder,  predsednica
 2. Vida Podergajs
 3. Jurij Komplet
 4. Marija Sodin
 5. Klara Hribernik

Komisija za vloge in pritožbe Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane komisije za vloge in pritožbe Občine Vojnik za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Jakob Jakop, predsednik
 2. Albina Ločnikar
 3. Boštjan Milčinović
 4. Marija Sodin
 5. Jože Smodej

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Občine Vojnik je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje 5 članov, ki jih je za dobo štirih let imenuje Občinski svet.

Mandat 2022-2026

Občinski svet je na 3. redni seji, dne 26. 1.  2023, imenoval člane Nadzornega odbora. To so:

 1. Peter VRISK
 2. Branka TOVORNIK
 3. Olga KOVAČ
 4. Samo KUNEJ
 5. Marija ŽELEZNIK

Mandat 2018-2022

Občinski svet je na 3. redni seji, dne 20. 12. 2018, imenoval člane Nadzornega odbora. To so:

 1. Benedikt PODERGAJS  (predsednik)
 2. Zdenka HABE
 3. Albina LOČNIKAR
 4. Leontina VREČKO
 5. Peter VRISK

Mandat 2014-2018

Občinski svet je na 2. redni seji, dne 6.11.2014,  imenoval člane Nadzornega odbora. To so:

 1. Ivica STOPINŠEK – predsednica
 2. Franc PRISTOVŠEK
 3. Zdenka HABE
 4. Karol TURK
 5. Leontina VREČKO

Poslovnik nadzornega odbora

Poročila

 

 

 

 

Skip to content