Skupna služba urejanje prometa

Notranja organizacijska enota Skupna služba urejanje prometa – naloge se opravljajo za občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Delovno področje:

  • ureditev parkiranja in ustavljanja vozil,
  • določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu,
  • določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa,
  • načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah,
  • priprava planov in programov s področja cestne dejavnosti.

Uradne ure:

Uradne ure namenjene poslovanju s strankami v poslovnih prostorih na naslovu Keršova ulica 12, 3212 Vojnik:

  • vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00

Zaposleni:

Boštjan Krajcar, višji svetovalec za urejanje prometa

tel.: 082051920 e-naslov: bostjan.krajcar@vojnik.si

Skip to content