Skupna služba varstva okolja

Notranja organizacijska enota Skupna služba varstva okolja – naloge se opravljajo za občine Slovenske Konjice, Vitanje, Vojnik in Zreče

Delovno področje:

  • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja z občinami ustanoviteljicami na področju varstva okolja,
  • priprava, izdelava in izvajanje razvojnih programov za območje subregija Dravinjske doline,
  • sodelovanje z regionalnimi in državnimi razvojnimi institucijami,
  • vodenje in nadzor projektov s področja varstva okolja,
  • vzdrževanje komunalne infrastrukture varstva okolja,
  • urejanje zemljiškoknjižnih zadev glede služnosti komunalne infrastrukture varstva okolja,
  • izvajanje javnih naročil in razpisov iz delovnega področja.

Zaposleni:

Petra Gregorc, višja svetovalka

tel.: 03 757 33 92
fax: 03 757 33 80
e-naslov: petra.gregorc@slovenskekonjice.si

Uradne ure:

V prostorih Občine Slovenske Konjice, na naslovu Stari trg 29, Slovenske Konjice: v času uradnih ur Občinske uprave Občine Slovenske Konjice

 

Suzana Zupančič Firer, višja svetovalka

tel.: 03 757 33 92
fax: 03 757 33 80
e-naslov: suzana.zupancic-firer@slovenskekonjice.si

Uradne ure:

V prostorih Občine Slovenske Konjice, na naslovu Stari trg 29, Slovenske Konjice: v času uradnih ur Občinske uprave Občine Slovenske Konjice

 

 

Mateja Kozikar; svetovalka za varstvo okolja in investicije

tel.: 03 780 06 26

fax: 03 780 06 37
e-naslov: komunala@vojnik.si

Uradne ure:

Na sedežu Skupne občinske uprave in Občine Vojnik, na naslovu Keršova ulica 8, Vojnik: v času uradnih ur Občinske uprave Občine Vojnik

Skip to content