Občinski prostorski načrt

Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta Občine Vojnik