Občinski podrobni prostorski načrt – pobude

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP VO-42 II V VOJNIKU

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP VO-14-2 V VOJNIKU

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL PROSTORSKE ENOTE  Gmajner II za EUP NC-5 in EUP NC-30

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP AR-2 v OBČINI VOJNIK

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP VV-4 IN EUP VV-5 V OBČINI VOJNIK

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP FR-25 V OBČINI VOJNIK

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA PROSTORSKO ENOTO EUP NC-32V NOVI CERKVI

OPPN podrobnega prostorskega načrta za del  prostorske enoto EUP VO-41

OPPN za Poslovno cono Vojnik III (del prostorske enote EUP VO-46 in del prostorske enote EUP VO-47)

Občinski podrobni prostorski načrt za del prostorske enote EUP VO-16 v Vojniku

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del  prostorske enoto EUP VO-42 (KIM Celje d.o.o.) v  Vojniku

Sklep o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Gmajner v Novi Cerkvi (del prostorske enote EUP NC-5)

Podrobni prostorski načrt – Gmajner Nova Cerkev

Pobuda za izdelavno Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP – VO – 14 v Vojniku

Podrobni prostorski načrt Kotnik – Socka

Skip to content