Občinski svet Občine Vojnik

Mandatno obdobje 2018-2022

VILI HRIBERNIK, podžupan
Razgor 15b
3212 Vojnik
SDS

MAJDA KROŠELJ
Višnja vas 35
3212 Vojnik
SDS

ZDENKA BRECL
Frankolovo 57 A
3213 Frankolovo
SDS

EGIDIJ ČRETNIK
Socka 9
3203 Nova Cerkev
SDS

DAMJAN MUZEL
Stražica 13
3213 Frankolovo
SDS

LADISLAV JEZERNIK
Nova Cerkev 22B
3203 Nova Cerkev
LISTA ZA POMOČ KRAJANOM

JOŽE SMODEJ
Homec 2C
3203 Nova Cerkev
LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

BRANKA ČRETNIK
Preložnikova 1
3212 Vojnik
LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

JANKO ČEPIN
Ulica bratov Jančarjev 28
3212 Vojnik
LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

DUŠAN HORVAT
Dol pol Goljko 8
3213 Frankolovo
SMC

LIDIJA ELER JAZBINŠEK
Cesta v Šmartno 20
3212 Vojnik
SMC

MARJAN KOVAČ
Arclin 60
3211 Škofja vas
SLS

VIDA PODERGAJS
Brezovnikova 9
3212 Vojnik
NSI

ANTON KOSEM
Arclin 33a
3211 Škofja vas
NSI

MARKO KRAČUN
Lindek 12
3213 Frankolovo
NSI

MAJA MERNIK
Razdelj 5
3203 Nova Cerkev
NSI

SAMO KUNEJ
Ulica bratov Jančarjev 10
3212 Vojnik
SD

JAKOB JAKOP
Dol pod Gojko 6
3213 Frankolovo
SD

Skip to content