Občinski svet Občine Vojnik

Mandatno obdobje 2022-2026

DAMJAN MUZEL
Stražica 13
3213 Frankolovo
SDS

ALBINA LOČNIKAR
Stražica 14
3213 Frankolovo
SDS

EGIDIJ ČRETNIK
Socka 9
3203 Nova Cerkev
SDS

VILI HRIBERNIK
Razgor 15b
3212 Vojnik
SDS

MAJDA KROŠELJ
Višnja vas 35
3212 Vojnik
SDS

ANTON PRELOŽNIK
Pot na Dobrotin 1a
3212 Vojnik
SDS

JURIJ KOMPLET
Žlavsova ulica 6
3212 Vojnik
SDS

DUŠAN HORVAT
Dol pol Gojko 8
3213 Frankolovo
GIBANJE SVOBODA

LEONTINA VREČKO
Frankolovo 56
3213 Frankolovo
GIBANJE SVOBODA

BARBARA LEDER
Pristovškova ulica 5
3212 Vojnik
GIBANJE SVOBODA

MLADEN KOVAČIĆ
Gradišče pri Vojniku 15
3212 Vojnik
GIBANJE SVOBODA

MARKO KRAČUN
Lindek 12
3213 Frankolovo
N.SI

ANTON KOSEM
Arclin 33a
3211 Škofja vas
N.SI

VIDA PODERGAJS
Brezovnikova 9
3212 Vojnik
N.SI

JANKO ČEPIN
Ulica bratov Jančarjev 28
3212 Vojnik
LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

JOŽE SMODEJ
Homec 2c
3203 Nova Cerkev
LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

MARIJA SODIN
Nova Cerkev 120
3203 Nova Cerkev
SLS

JAKOB JAKOP
Dol pod Gojko 6
3213 Frankolovo
SD

 

Skip to content