Občinski svet Občine Vojnik

Zadnja posodobitev

Mandatno obdobje 2018-2022

VILI HRIBERNIK, podžupan
Razgor 15b
3212 Vojnik
SDS

MAJDA KROŠELJ
Višnja vas 35
3212 Vojnik
SDS

ZDENKA BRECL
Frankolovo 57 A
3213 Frankolovo
SDS

EGIDIJ ČRETNIK
Socka 9
3203 Nova Cerkev
SDS

 

DAMJAN MUZEL
Stražica 13
3213 Frankolovo
SDS

 

LADISLAV JEZERNIK
Nova Cerkev 22B
3203 Nova Cerkev
LISTA ZA POMOČ KRAJANOM

 

JOŽE SMODEJ
Homec 2C
3203 Nova Cerkev
LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

 

BRANKA ČRETNIK
Preložnikova 1
3212 Vojnik
LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK
JANKO ČEPIN
Ulica bratov Jančarjev 28
3212 Vojnik
LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

 

DUŠAN HORVAT
Dol pol Goljko 8
3213 Frankolovo
SMC

 

LIDIJA ELER JAZBINŠEK
Cesta v Šmartno 20
3212 Vojnik
SMC

 

MARJAN KOVAČ
Arclin 60
3211 Škofja vas
SLS

 

VIDA PODERGAJS
Brezovnikova 9
3212 Vojnik
NSI

 

ANTON KOSEM
Arclin 33a
3211 Škofja vas
NSI

 

MARKO KRAČUN
Lindek 12
3213 Frankolovo
NSI
MAJA MERNIK
Razdelj 5
3203 Nova Cerkev
NSI

 

SAMO KUNEJ
Ulica bratov Jančarjev 28
3212 Vojnik
SD

 

JAKOB JAKOP
Dol pod Gojko 6
3213 Frankolovo
SD