Proračun in zaključni račun

PRORAČUNA ZA LETI 2024 in 2025

JAVNA RAZPRAVA PRORAČUNA ZA LETI 2024 in 2025

Obveščamo vas, da je bil na spodnji povezavi, dne 16.11.2023, objavljen osnutek proračuna Občine Vojnik za leti 2024 in 2025. V skladu s 5. členom Statuta Občine Vojnik lahko občani v javni razpravi sodelujete pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine.

Vaše predloge, pripombe in mnenja  v javni razpravi za sprejem proračuna Občine Vojnik za leti 2024 in 2025 lahko podate do 17.12.2023 na naslov občine ali po elektronski pošti: obcina@vojnik.si na priloženem obrazcu.

 

Rebalans proračuna za leto 2023-2 sprejet na 8. redni seji, 23. 11. 2023

Rebalans proračuna za leto 2023 sprejet na 5. redni seji, 19. 4. 2023

Zaključni račun proračuna za leto 2022 sprejet na 5. redni seji, 19. 4. 2023

Rebalans proračuna za leto 2022 sprejet na 25. redni seji, 19. 10. 2022

Zaključni račun proračuna za leto 2021 sprejet na 22. redni seji, 7. 4. 2022

Proračun za leto 2022 in2023

Rebalans proračuna za leto 2021

JAVNA RAZPRAVA PRORAČUNA ZA LETI 2022 in 2023

Obveščamo vas, da je bil na spodnji povezavi, dne 11.11.2021, objavljen osnutek proračuna Občine Vojnik za leti 2022 in 2023. V skladu s 5. členom Statuta Občine Vojnik lahko občani v javni razpravi sodelujete pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine.

Vaše predloge, pripombe in mnenja  v javni razpravi za sprejem proračuna Občine Vojnik za leti 2022 in 2023 lahko podate do 11.12.2021 na naslov občine ali po elektronski pošti: obcina@vojnik.si na priloženem obrazcu.

https://vojnik.si/obcina/obcinski-svet-obcine-vojnik/obinski-svet/  (20. SEJA, 2. TOČKA)

www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=52d901e6-fc45-4da1-b386-2a163e803c51

OBRAZEC – predlogi za akte-pdf

OBRAZEC – predlogi za akte-doc

Zaključni račun proračuna za leto 2020

sprejet na 17. redni seji, 15. 4. 2021

Rebalans proračuna za leto 2021

sprejet na 16. redni seji, 25.2.2021

Rebalans proračuna za leto 2020

sprejet na 14. redni seji, 22.10.2020

Zaključni račun proračuna za leto 2019

sprejet na 11. redni seji, 21. 5. 2020

Proračun za leto 2021

sprejet na 9. redni seji, 19.12.2019

Proračun za leto 2020

sprejet na 9. redni seji, 19.12.2019

Javna razprava proračuna za leti 2020 in 2021

Obveščamo vas, da je bil na spodnji povezavi, dne 8.11.2019, objavljen osnutek proračuna Občine Vojnik za leti 2020 in 2021. V skladu s 5. členom Statuta Občine Vojnik lahko občani v javni razpravi sodelujete pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine.

Vaše predloge, pripombe in mnenja  v javni razpravi za sprejem proračuna Občine Vojnik za leti 2020 in 2021 lahko podate do 8.12.2019 na naslov občine ali po elektronski pošti: obcina@vojnik.si na priloženem obrazcu.

OBRAZEC – predlogi za akte

https://vojnik.si/obcina/obcinski-svet-obcine-vojnik/obinski-svet/  (8. seja, 3. točka)

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=57329616-90af-4dc4-989f-3ae6e83014e0

Rebalans proračuna za leto 2019

sprejet na 7. redni seji, 12.9.2019

Zaključni račun proračuna za leto 2018

sprejet na 5. redni seji, 4. 4. 2019

Proračun za leto 2019

sprejet na 3. seji, 20. 12. 2018

Javna razprava proračuna za leto 2019

Obveščamo vas, da je bil na spodnji povezavi, dne 30.10.2018, objavljen osnutek proračuna Občine Vojnik za leto 2019. V skladu s 5. členom Statuta Občine Vojnik lahko občani v javni razpravi sodelujete pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine.

Vaše predloge, pripombe in mnenja  v javni razpravi za sprejem proračuna Občine Vojnik za leto 2019 lahko podate do 9.12.2018 na naslov občine ali po elektronski pošti: obcina@vojnik.si na priloženem obrazcu.

Rebalans proračuna  za leto 2018

sprejet na 24. redni seji, 13. 6. 2018

Proračun za leto 2018

sprejet na 21. seji, 13. 12. 2017

Javna razprava proračuna za leto 2018

Obveščamo vas, da je bil na spodnji povezavi, dne 2.11.2017, objavljen osnutek proračuna Občine Vojnik za leto 2018. V skladu s 5. členom Statuta Občine Vojnik lahko občani v javni razpravi sodelujete pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine.

Vaše predloge, pripombe in mnenja  v javni razpravi za sprejem proračuna Občine Vojnik za leto 2018 lahko podate do 2.12.2017 na naslov občine ali po elektronski pošti: obcina@vojnik.sina priloženem obrazcu.

Skip to content