1

Proračun in zaključni račun

Zaključni račun proračuna za leto 2020

sprejet na 17. redni seji, 15. 4. 2021

Rebalans proračuna za leto 2021

sprejet na 16. redni seji, 25.2.2021

Rebalans proračuna za leto 2020

sprejet na 14. redni seji, 22.10.2020

Zaključni račun proračuna za leto 2019

sprejet na 11. redni seji, 21. 5. 2020

Proračun za leto 2021

sprejet na 9. redni seji, 19.12.2019

Proračun za leto 2020

sprejet na 9. redni seji, 19.12.2019

Javna razprava proračuna za leti 2020 in 2021

Obveščamo vas, da je bil na spodnji povezavi, dne 8.11.2019, objavljen osnutek proračuna Občine Vojnik za leti 2020 in 2021. V skladu s 5. členom Statuta Občine Vojnik lahko občani v javni razpravi sodelujete pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine.

Vaše predloge, pripombe in mnenja  v javni razpravi za sprejem proračuna Občine Vojnik za leti 2020 in 2021 lahko podate do 8.12.2019 na naslov občine ali po elektronski pošti: obcina@vojnik.si na priloženem obrazcu.

OBRAZEC – predlogi za akte

https://vojnik.si/obcina/obcinski-svet-obcine-vojnik/obinski-svet/  (8. seja, 3. točka)

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=57329616-90af-4dc4-989f-3ae6e83014e0

Rebalans proračuna za leto 2019

sprejet na 7. redni seji, 12.9.2019

Zaključni račun proračuna za leto 2018

sprejet na 5. redni seji, 4. 4. 2019

Proračun za leto 2019

sprejet na 3. seji, 20. 12. 2018

Javna razprava proračuna za leto 2019

Obveščamo vas, da je bil na spodnji povezavi, dne 30.10.2018, objavljen osnutek proračuna Občine Vojnik za leto 2019. V skladu s 5. členom Statuta Občine Vojnik lahko občani v javni razpravi sodelujete pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine.

Vaše predloge, pripombe in mnenja  v javni razpravi za sprejem proračuna Občine Vojnik za leto 2019 lahko podate do 9.12.2018 na naslov občine ali po elektronski pošti: obcina@vojnik.si na priloženem obrazcu.

Rebalans proračuna  za leto 2018

sprejet na 24. redni seji, 13. 6. 2018

Proračun za leto 2018

sprejet na 21. seji, 13. 12. 2017

Javna razprava proračuna za leto 2018

Obveščamo vas, da je bil na spodnji povezavi, dne 2.11.2017, objavljen osnutek proračuna Občine Vojnik za leto 2018. V skladu s 5. členom Statuta Občine Vojnik lahko občani v javni razpravi sodelujete pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine.

Vaše predloge, pripombe in mnenja  v javni razpravi za sprejem proračuna Občine Vojnik za leto 2018 lahko podate do 2.12.2017 na naslov občine ali po elektronski pošti: obcina@vojnik.sina priloženem obrazcu.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2017 (sprejet na 23. redni seji, 12.4.2018)

Odlok o zaključnem računu Občine Vojnik 2017

Zaključni račun Občina Vojnik 2017 1.del

Zaključni račun Občina Vojnik 2017 2.del

Zaključni račun Občina Vojnik 2017 3.del

Zaključni račun Občina Vojnik 2017 4.del

Zaključni račun Občina Vojnik 2017 5.del

Zaključni račun Občina Vojnik 2017 priloge 6.del

Zaključni račun Občina Vojnik 2017 priloge 7.del

Zaključni račun Občina Vojnik 2017 priloge 8.del


REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2017 (sprejet na 19. seji, 12.9.2017)

zipREBALANS 2017.zip


PRORAČUNA ZA LETO 2017 ( sprejet na 15. seji, 15.12.2016 )

pdfOdlok o proračunu 2017.pdf

pdfSPLOŠNI DEL 2017.pdf

pdfPOSEBNI DEL 2017 krajši.pdf

pdfPOSEBNI DEL 2017.pdf

pdfPovzetek prihodki in odhodki 2017.pdf

pdfNačrt razvojnih programov.pdf

pdfOBRAZLOŽITEV za 2017.pdf

pdfPriloge k proračunu 2017.pdf


JAVNA OBRAVNAVA PRORAČUNA ZA LETO 2017 

pdf14. SEJA 3. TOČKA – 1. DEL

pdf14. SEJA 3. TOČKA – 2. DEL

pdf14. SEJA 3 TOČKA – 3. DEL

pdf14. SEJA 3. TOČKA – 4. DEL

pdf14. SEJA  3. TOČKA – 5. DEL

pdf14. SEJA 3. TOČKA – 6. DEL


 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2016 (sprejt na 16. redni seji, 30.3.2017)

pdfOdlok o zaključnem računu za leto 2016

pdfZaključni račun proračun za leto 2016 1. del

pdfZaključni račun proračuna za leto 2016 2. del

pdfZaključni račun proračuna za leto 2016 3. del

pdfZaključni račun proračuna za leto 2016 4. del

pdfZaključni račun proračuna za leto 2016 5. del


REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2016 – 2 ( sprejet na 15. seji, 15.12.2016 )

pdfNačrt razvojnih programov.pdf

pdfObrazložitev REBALANSA 2016-2.pdf

pdfOdlok rebalans 2016.pdf

pdfPOSEBNI DEL rebalans 2016-2 krajši.pdf

pdfPOSEBNI DEL rebalans 2016-2.pdf

pdfSPLOŠNI DEL rebalans 2016-2.pdf

 


REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2016 (sprejet na 12. redni seji, 23.6.2016)

pdfODLOK O REBALANSU PRORAČUNA 2016-1.pdf

pdfSPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 2016.pdf

pdfPOSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA KRAJŠA VERZIJA 2016.pdf

pdfPOSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 2016.pdf

pdfNAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019.pdf

pdfOBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2016.pdf


PRORAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2016, SPREJET NA 10. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK, 17.12.2015

pdfODLOK O PRORAČUNU 2016

pdfSPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2016

pdfPOSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2016

pdfPOSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2016 – DALJŠA VERZIJA

pdfPRIHODKI IN ODHODKI 2016 – POVZETEK

pdfNAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2016

pdfOBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2016

pdfPRILOGE K PRORAČUNU ZA LETO 2016


 PREDLOG PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2016

 pdf1. del PRORAČUN 2016

pdf2. del PRORAČUN 2016

pdf3. del PRORAČUN 2016

pdf4. del PRORAČUN 2016

pdf5. del PRORAČUN 2016

pdf6. DEL PRORAČUN 2016

pdf7. DEL PRORAČUNA 2016

pdf8. del PRORAČUN 2016


 

JAVNA OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2016

pdfSPLOŠNI DEL IN POSEBNI DEL

pdfNAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

pdfOBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2016


 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2015

 

pdfZR OBČINA VOJNIK 2015 – 1 del.pdf

pdfZR OBČINA VOJNIK 2015 – 2 del.pdf

pdfZR OBČINA VOJNIK 2015 3 – del.pdf

pdfZR OBČINA VOJNIK 2015 – 4 del.pdf

pdfZR OBČINA VOJNIK 2015 priloge 1. del.pdf

pdfZR OBČINA VOJNIK 2015 priloge 2.del.pdf

 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2015 (sprejet na 7. redni seji, 23.7.2015) 

pdfODLOK O REBALANSU PRORAČUNA 2015 – 1

pdfSPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 2015

pdfPOSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA KRAJŠA VERZIJA 2015

pdfPOSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 2015

pdfNRP REBALANS PRORAČUNA 2015

pdfOBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2015


ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2014 (sprejet na 5.seji, 26.3. 2015)

pdfOdlok_o_zaključnem_računu_proračuna_Občine_Vojnik_za_leto_2014.pdf

pdfZR_Občina_Vojnik 2014_1._del.pdf

pdfZR_Občina_Vojnik 2014_2._del.pdf

pdfZR_Občina_Vojnik 2014_3.del.pdf

pdfZR_Občina_Vojnik_2014 4._del.pdf


Proračun za leto 2015 (sprejet na 4. seji, 18.12.2014)

pdfOdlok o proračunu 2015

pdfSpološni del proračuna 2015

pdfPosebni del pororačuna 2015

pdfPosebni del proračuna 2015 – krajša verzija

pdfPrihodki 2015

pdfNačrt razvojnih programov

pdfObrazložitev proračuna za leto 2015

pdfPriloge k proračunu 2015


 Javna obravnava osnutka PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2015


pdf
OSNUTEK PRORAČUNA – 1. del
pdfOSNUTEK PRORAČUNA – 2. del
pdfOSNUTEK PRORAČUNA – 3. del
pdfOSNUTEK PRORAČUNA – 4. del

 


 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2014-2 (sprejet na  30. seji, 7.8.2014)

pdf odlok o rebalansu 2014-2

pdf obrazložitev rebalansa 2014-2

pdf splošni del rebalansa 2014-2

pdf posebni del rebalansa 2014-2

pdf posebni del krajši rebalansa 2014-2

pdf prihodki rebalans 2014-2

pdf načrt razvojnih programov


REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2014 (sprejet na 3. izredni seji, 9.4.2014) 

pdf Odlok o rebalansu 2014-1

pdf Obrazložitev

pdf Načrt razvojnih programov


 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2013 (sprejet na 28.seji, 3.4.2014)

pdf odlok o zaključnem računu 2013

pdf ZR občina vojnik 2013 1. del

pdf ZR občina vojnik 2013 2. del

pdf ZR občina vojnik 2013 3. del

pdf ZR občina vojnik 2013 4. del


PRORAČUN ZA LETO 2014 (sprejet na 26.seji, 19.12.2013)

pdf odlok o proračunu 2014

pdf obrazložitve proračuna za leto 2014

pdf priloge k proračunu

pdf prihodki 2014

pdf splošni del 2014

pdf posebni del 2014 krajši

pdf posebni del 2014

pdf načrt razvojnih programov


Javna obravnava osnutka PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2014

pdf OSNUTEK PRORAČUNA L. 2014

 


 

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2013 (23.seja občinskega sveta, 30.7.2013)

pdf polletno poročilo 2013

 


 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2013 (sprejet na 23.seji, 30.7.2013)

pdf odlok o rebalansu proračuna za leto 2013

pdf obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2013

pdf rebalans 2013-1 splonši del

pdf rebalans 2013-1 posebni del krajša verzija

pdf rebalans 2013-1 posebni del

pdf načrt razvojnih programov rebalans 2013-1


ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2012 (sprejet na 20.seji, 26.3.2012)

pdf odlok o zaključnem računu 2012

pdf zaključni račun 2012 1.del

pdf zaključni račun 2012 2.del

pdf zaključni račun 2012 3.del

pdf zaključni račun 2012 4.del

pdf priloge 2012

pdf letno poročilo ks Vojnik 2012

pdf letno poročilo ks Frankolovo 2012

pdf letno poročilo ks Nova Cerkev 2012


PRORAČUN ZA LETO 2013 (sprejet na 19.seji, 20.12.2012)

pdf načrt razvojnih programov

pdf načrt razvojnih programov ministrstvo

pdf obrazložitev

pdf odlok o proračunu za leto 2013

pdf posebni del 2013

pdf posebni del 2013 – krajša verzija

pdf priloge

pdf splošni del 2013 


 JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA PRORAČUNA ZA LETO 2013

pdf 2. točka 18. redne seje-5. del 11

pdf 2. točka 18. redne seje-6. del 15

pdf 2. točka 18. redne seje-7. del 17

pdf 2. točka 18. redne seje o.s.-2. del 8

pdf 2. točka 18. redne seje o.s.-3. del 16

pdf 2. točka 18. redne seje o.s.-4. del 7

pdf 2. točka 18. redne seje o.s. 3


 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2012 (sprejet na 17.seji, 18.10.2012)

pdf obrazložitev rebalansa proračuna 2012 – 2.del

pdf posebni del rebalansa proračuna 2012-3.del

pdf rebalans proračuna 2012-1.del


 

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2012 (15.SEJA OBČINSKEGA SVETA, 26.07.2012) 

pdf polletno poročilo 2012 1.del

pdf polletno poročilo 2012 2.del

___________________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2011 (sprejet na 13.seji,29.3.2012)

pdf odlok o zaključnem računu občina vojnik 2011

pdf 1. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf 2. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf 3. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf 4. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf priloge zaključnega računa 2011 občina vojnik

pdf letno poročilo 2011 KS Frankolovo

pdf letno poročilo 2011 KS Vojnik

pdf letno poročilo 2011 KS Nova Cerkev


PRORAČUN ZA LETO 2012 (sprejet na 11.seji, 15.12.2011)

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitev proračuna

pdf odlok o proračunu občine vojnik za leto 2012

pdf posebni del proračuna 2012

pdf posebni del proračuna 2012 – krajši

pdf prihodki 2012

pdf priloge k proračunu 2012

pdf splošni del proračuna 2012


PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2012 (sprejet na 11.seji, 15.12.2011)

pdf predlog proračuna 2012 1.del

pdf predlog proračuna 2012 2.del


OSNUTEK PRORAČUNA ZA LETO 2012 (sprejet na 10.seji,24.11.2011)

pdf osnutek proračuna 2012 1.del

pdf osnutek proračuna 2012 2.del


REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2011-2 (sprejet na 10.seji, 24.11.2011)

pdf rebalans proračuna 2011-2 1.del

pdf rebalans proračuna 2011-2 2.del


 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2011-1 (sprejet na 7. seji , 31.5.2011

pdf obrazložitev rebalansa proračuna_2011

pdf posebni del 1

pdf rebalans 2011-1 


 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2010 (sprejet na 6. seji, 24.3.2011)

pdf Odlok o zakljucnem racunu – Obična Vojnik 2010

pdf zakljcuni raucn Obcine Vojnik 1 del

pdf zakljucni racun Obcine Vojnik 2 del

pdf zakljucni racun Obcine Vojnik 3 del

pdf zakljucni racun Obcine Vojnik 4 del

pdf zakljucni racun Obcine Vojnik 5 del

pdf zakljucni racun Obcine Vojnik 6 del


 PRORAČUN ZA LETO 2011 (sprejet na 4.seji, 22.12.2010)

pdf odlok o proračunu občine vojnik za leto 2011

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitev proračuna 2011

pdf posebni del proračuna

pdf posebni del proračuna občine 2011

pdf priloge k proračunu 2011

pdf sploni del proračuna

pdf sprejet proračun prihodki 2011 


OSNUTEK PRORAČUNA ZA LETO 2011

pdf osnutek proračuna za 2011

 


 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2010 (sprejet na seji 15.09.2010)

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2010

pdf odlok o rebalansu proračuna občine vojnik za leto 2010

pdf posebni del II rebalansa proračuna občine Vojnik za leto 2010

pdf posebni del rebalansa proračuna občine vojnik za leto 2010

pdf povzetek rebalansa proračuna občine vojnik za leto 2010

pdf rebalans prihodki 2010-2

pdf splošni del rebalansa proračuna občine vojnik za leto 2010


 PRORAČUN ZA LETO 2010 (sprejet na 28.seji 10.12.2009

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitev proračuna za leto 2010

pdf odlok o proračunu občine vojnik za leto 2010

pdf posebni del proračuna 1

pdf posebni del proračuna 2

pdf prihodki 2010

pdf splošni del proračuna 2010


Zaključni račun proračuna za leto 2009

pdf zaključni račun proračuna 2009


 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2009

pdf nrp – rebalans 2009 07/10/2009,15:25

pdf obrazložitev – rebalans 2009 07/10/2009,15:27

pdf odlok – rebalans 2009 07/10/2009,15:28

pdf posebni del II. – rebalans 2009 07/10/2009,15:30

pdf posebni del – rebalans 2009 07/10/2009,15:31

pdf splošni del – rebalans 2009 07/10/2009,15:33

 


 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA  2008 (sprejet na seji 26.03.2009)

pdf ezr – zr proračuna 2008 31/03/2009,13:02

pdf odlok zaključni račun 2008 31/03/2009,13:04

pdf poslovna poročila krajevnih skupnosti 31/03/2009,13:17

pdf računovodski izkazi 2008 31/03/2009,13:19

pdf zaključni račun 2008-posebni del 31/03/2009,13:20

pdf zaključni račun 2008-sploni del 31/03/2009,13:22

pdf zaključni račun proračuna 2008 31/03/2009,13:23


PRORAČUN ZA LETO 2009 (sprejet na seji 18.12.2008) 

pdf načrtih razvojnih programov

pdf obrazložitev proračuna 2009

pdf odlok 2009

pdf posebni del proračuna 2009

pdf posebni del proračuna 2009-2

pdf splošni del proračuna 2009


 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2008 ( SPEJET NA SEJI 25.9.2008)

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitev rebalansa proračuna 2008-2

pdf odlok

pdf posebni del proračuna 2

pdf posebni del proračuna

pdf prihodki_posebni_del

pdf splošni del proračuna


 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2008 ( SPREJET NA SEJI 16.6.2008)

pdf načrt nabav oprema 2008 

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitev rebalans proračuna 2008-1

pdf odlok o rebalansu proračuna običine vojnik za leto 2008

pdf posebni del proračuna

pdf posebni del proračuna – 2

pdf prihodki – priloga rebalansa

pdf prodaja premoženja 2008 reb1

pdf splošni del proračuna 


PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 – sprejet 20.12.2007

pdf odlok o proračunu za leto 2008

pdf obrazložitev proračuna za leto 2008

pdf splošni del proračuna za leto 2008

pdf posebni del proračuna za leto 2008

pdf načrt razvojnih programov 2008 – 2012

pdf priloge proračuna za leto 2008


 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2007

pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007

pdf Splošni del proračuna

pdf Posebni del proračuna – PRIHODKI

pdf Posebni del proračuna – ODHODKI

pdf Povzetek bilanc

pdf Načrti razvojni programov – spremembe


PRORAČUN ZA LETO 2007

pdf odlok-o-proracunu-obcine-vojnik-za-leto-2007

pdf splosni-del-proracuna 

pdf posebni-del-proracuna-2007

pdf prihodki-funkcionalni-proracun-2007

pdf povzetek-bilanc-2007

pdf obrazlozitev-proracuna-2007

pdf posamezni-letni-program-prodaje-2007

pdf nacrt-delovnih-mest-07

pdf nacrt-nabav-in-gradenj-2007

pdf nacrt-nabav-opreme-2007 

pdf nacrt-razvojnih-programov