Strateški in razvojni dokumenti

Vizija in strategija Občine Vojnik 2020 do 2030

Strategija za mlade v Občini Vojnik

Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010-2020

Lokalni energetski koncept

Občinski program varnosti

Občina po meri invalidov

Letni program športa

Lokalni program kulture

Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva

Gradivo je še v pripravi in bo v kratkem objavljeno.

Skip to content