Veljavni načrti ZIR

Veljavni načrti ZIR

ZIR DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB VELIKEM POŽARU V NARAVNEM OKOLJU

ZIR NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI:

ZIR  OB POJAVU EPIDEMIJE  OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNIK PRI LJDUDEH:

ZIR OB POTRESU:

ZIR OB POPLAVAH:

ZIR OB NESREČI ZRAKOPLOVA:

Skip to content