PROJEKTI EKSRP

AVTODOMI

Partnerji projekta:

  • Občina Štore
  • Občina Laško
  • Občina Vojnik
  • CPU d. o. o. Ormož
  • LAS Raznolikost podeželja


Obdobje izvajanja: junij 2022 – maj 2023
Celotna vrednost projekta: 204.602,50 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 118.832,43 EU

V sodelovanju z LAS Raznolikost podeželja, Občino Laško, Občino Vojnik ter CPU d. o. o. je Občina Vojnik pridobila sredstva za projekt Avtodomi, v okviru katerega je izvedla aktivnost ureditev športnega parka s fitnesom na prostem v Vojniku.. Sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo občina namenila za ureditev športnega parka s fitnesom na prostem v Vojniku in s tem zagotovila infrastrukturno opremljenost za kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja. Projekt se bo predvidoma zaključil do konca junija 2023. 

Cilj operacije:
Cilj operacije je ureditev postajališč za avtodome in športnega parka s fitnesom na prostem ter s tem zagotoviti primerljivo infrastrukturno opremljenosti na območju LAS. Projektni partnerji bodo z načrtovanimi aktivnostmi prebivalcem in obiskovalcem območja LAS omogočili kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja www.program-podezelja.si/ 

Skip to content