PROJEKTI EKSRP

Živi laboratoriji  Zero Waste

Akronim: Živi laboratoriji  Zero Waste

Partnerji v operaciji: Občina Laško, Javno podjetje Komunala Laško d. o. o., Občina Vojnik,  Zadruga Konopko z. o. o.,  Rudolf Ramšak, Center za kulturo, šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Zavod Celeia Celje, Turistično društvo Vojnik, Društvo vinogradnikov in kletarjev Polič, Matija Božnik,  Osnovna šola Vojnik, ( podružnična šola Socka) in LAS Raznolikost podeželja

Obdobje izvajanja: september 2023 – december 2024

Celotna vrednost projekta: 139.610,21 EUR

Vrednost sofinanciranja EKSRP: 102.544,20 EUR

Povzetek operacije:

Pod okriljem LAS Raznolikost podeželja se je pričel izvajati nov skupni projekt pod naslovom Živi laboratorij za ZERO WASTE.

Osrednji namen projekta je skozi mrežo pilotnih iniciativ, praktičnih primerov »živih laboratorijev« prikazati možnost uresničevanja ciljev pristopa Zero waste in krožnega gospodarstva, preprečevanja nastajanja odpadkov in iskanja priložnosti za ponovno uporabo le-teh na podeželju. Projekt hkrati spodbuja inovativne pristope in moderne prakse izboljšanja in varovanja narave in okolja.

Cilji projekta Živi laboratoriji za ZERO WASTE so vzpostaviti pogoje za pridobitev naziva »Zero waste občina« na primeru Občine Laško; nakup kozarcev za večkratno uporabo na prireditvah; opolnomočiti organizatorje prireditev, hotelirje in druge turistične ponudnike o ukrepih, s katerimi lahko sledijo načelom Zero waste; nakup uličnih zbiralnikov in posod za gospodinjstva za zbiranje odpadnega jedilnega olja v Občini Laško in Vojnikizgradnja biokompostnega stranišča z uporabo naravnih materialov (les, konoplja) in permakulture na kmetiji Vrhivšek na Frankolovem; vzpostaviti sistem ponovne uporabe odpadne vode, ki nastane pri sušenju sadja za namakanje sadovnjaka na ekološki kmetiji Božnik ter izvedba številnih naravoslovnih dni in praktičnih delavnic na temo samooskrbe v sodelovanju z Osnovno šolo Vojnik, Podružnično šolo Socka.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014-2020


AVTODOMI

Partnerji projekta:

 • Občina Štore
 • Občina Laško
 • Občina Vojnik
 • CPU d. o. o. Ormož
 • LAS Raznolikost podeželja


Obdobje izvajanja: junij 2022 – maj 2023
Celotna vrednost projekta: 204.602,50 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 118.832,43 EU

V sodelovanju z LAS Raznolikost podeželja, Občino Laško, Občino Vojnik ter CPU d. o. o. je Občina Vojnik pridobila sredstva za projekt Avtodomi, v okviru katerega je izvedla aktivnost ureditev športnega parka s fitnesom na prostem v Vojniku.. Sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo občina namenila za ureditev športnega parka s fitnesom na prostem v Vojniku in s tem zagotovila infrastrukturno opremljenost za kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja. Projekt se bo predvidoma zaključil do konca junija 2023. 

Cilj operacije:
Cilj operacije je ureditev postajališč za avtodome in športnega parka s fitnesom na prostem ter s tem zagotoviti primerljivo infrastrukturno opremljenosti na območju LAS. Projektni partnerji bodo z načrtovanimi aktivnostmi prebivalcem in obiskovalcem območja LAS omogočili kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja www.program-podezelja.si/ 


AVTODOMI

Partnerji projekta:

 • Občina Štore
 • Občina Laško
 • Občina Vojnik
 • CPU d. o. o. Ormož
 • LAS Raznolikost podeželja


Obdobje izvajanja: junij 2022 – maj 2023
Celotna vrednost projekta: 204.602,50 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 118.832,43 EU

V sodelovanju z LAS Raznolikost podeželja, Občino Laško, Občino Vojnik ter CPU d. o. o. je Občina Vojnik pridobila sredstva za projekt Avtodomi, v okviru katerega je izvedla aktivnost ureditev športnega parka s fitnesom na prostem v Vojniku.. Sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo občina namenila za ureditev športnega parka s fitnesom na prostem v Vojniku in s tem zagotovila infrastrukturno opremljenost za kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja. Projekt se bo predvidoma zaključil do konca junija 2023. 

Cilj operacije:
Cilj operacije je ureditev postajališč za avtodome in športnega parka s fitnesom na prostem ter s tem zagotoviti primerljivo infrastrukturno opremljenosti na območju LAS. Projektni partnerji bodo z načrtovanimi aktivnostmi prebivalcem in obiskovalcem območja LAS omogočili kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja www.program-podezelja.si/ 


AVTODOMI

Partnerji projekta:

 • Občina Štore
 • Občina Laško
 • Občina Vojnik
 • CPU d. o. o. Ormož
 • LAS Raznolikost podeželja


Obdobje izvajanja: junij 2022 – maj 2023
Celotna vrednost projekta: 204.602,50 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 118.832,43 EU

V sodelovanju z LAS Raznolikost podeželja, Občino Laško, Občino Vojnik ter CPU d. o. o. je Občina Vojnik pridobila sredstva za projekt Avtodomi, v okviru katerega je izvedla aktivnost ureditev športnega parka s fitnesom na prostem v Vojniku.. Sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo občina namenila za ureditev športnega parka s fitnesom na prostem v Vojniku in s tem zagotovila infrastrukturno opremljenost za kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja. Projekt se bo predvidoma zaključil do konca junija 2023. 

Cilj operacije:
Cilj operacije je ureditev postajališč za avtodome in športnega parka s fitnesom na prostem ter s tem zagotoviti primerljivo infrastrukturno opremljenosti na območju LAS. Projektni partnerji bodo z načrtovanimi aktivnostmi prebivalcem in obiskovalcem območja LAS omogočili kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja www.program-podezelja.si/ 

Skip to content