Seje sveta KS Nova Cerkev

Svet krajevne skupnosti sprejema odločitve v okviru nalog, ki jih opravlja. Krajevne skupnosti lahko opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti, in so v okviru z zakonom določenih področij nalog s Statutom Občine Vojnik prenesene v izvajanje njihovim svetom.

VABILA IN ZAPISNIKI SEJ SVETA KS NOVA CERKEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026

ZAPISNIK – zaključne seje (17.1.2024)

ZAPISNIK – 4. redne seje (27.9.2023)

ZAPISNIK – 3 redne seje (14.6.2023)

ZAPISNIK – 2. redne seje (21.3.2023)

ZAPISNIK – zaključne seje (10.1.2023)

ZAPISNIK – 1. Konstitutivne seje (7.12.2022)

Skip to content