Turistično društvo Nova Cerkev

image_printNatisni

Turistično društvo Nova Cerkev


Turistično društvo Nova Cerkev
Nova Cerkev 22
3203 Nova Cerkev


Predsednica: Boža Prevolnik,  telefon: 041 461 012
Podpredsednica:
Zvezdana Gal

Naslov spletne strani: http://www.td-novacerkev.com/
Elektronski naslov društva:  td.novacerkev@gmail.com


Zgodovina društva:

Turistično društvo Nova Cerkev je staro nad štirideset let. Člani nadaljujemo in nadgrajujemo  osnovne cilje, ki so bili zadani ob ustanovitvi društva. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da skrbi za urejenost kraja, ki je bil pred 40 leti vasica, usmerjena v kmetijstvo. Čeprav se značaj kraja ni dosti spremenil, so pogledi ljudi na urejenost Nove Cerkve in vseh vasi danes bistveno drugačni.

04 10 176053

V vseh letih smo si člani društva prizadevali predstaviti kraj, ga narediti prepoznavnega in urejenega. Seveda je pomen turizma danes v kraju prisoten, saj imamo dve turistični kmetiji, ozaveščene ljudi, urejeno cerkev in župnišče, urejeno vaško središče, skrbimo za kulturno in naravno dediščino. Vsi v kraju ob pomoči občine Vojnik razvijamo tiste dejavnosti, ki pomenijo pridobitev za kraj in ljudi. Turistično društvo Nova Cerkev šteje okoli 250 članov. Naši cilji so uveljavljanje in širjenje ekološke zavesti, sodelovanje med krajani, in sosednjimi kraji, vključevanje mladih v društveno dejavnost. Program društva je naravnan k ozaveščanju pri turističnem razvoju kraja, krepitvi turistične kulture, urejanju okolja, gostoljubnosti, varovanje stare arhitekture, dediščine in naravnih znamenitosti, organizacijo prireditev in sodelovanje z zainteresiranimi v kraju in izven njega.

grajska nedelja 2005 074

Naše turistične prireditve imajo etnološki, kulturni, zgodovinski, kulinarični pomen in vzpodbujajo pripadnost kraju in regiji. Naše vodilo je prostovoljstvo in vključevanje strokovnjakov pri realizaciji prireditev. Naše delo je namenjeno ljudem, ki želijo hitrejši in kakovostni turizem. Veliko pozornost namenjamo eko turizmu, saj edino urejen in čist kraj privabi turiste in omogoča zadovoljno življenje vseh krajanov. Naša največja prireditev je Nedeljsko grajsko popoldne na gradu Lemberg, kjer tudi sicer v sodelovanju z lastnikom dobro sodelujemo in grad počasi vključujemo v turistično ponudbo.

SRECANJE ROGISTOV 1

Veliko pozornost namenjamo prireditvam, ki ljudi poučujejo, zabavajo in povezujejo. Naše delavnice in izleti so dobro obiskani. Sodelovanje s šolama v Novi Cerkvi in Socki je dobro. Naše tradicionalne prireditve privabijo veliko obiskovalcev iz sosednjih krajev, naše programe dela dosledno realiziramo in veljamo za eno izmed najbolj aktivnih društev v občini Vojnik.


Tradicionalni dogodki: 

Pustni karneval v Novi Cerkvi, Folklora na vasi, Holcerija v Vitanju, Nedeljsko grajsko popoldne na gradu Lemberg, Praznični sejem v decembru, Blagoslov konj, Ustvarjalne delavnice za POŠ Nova Cerkev in POŠ Socka, tedenski pohodi po vaseh Nove Cerkve.

td nc pohod

Dodatna dejavnost: izobraževalni izleti za člane in krajane, vodeni ogledi kraja in okolice, strokovna izobraževanja za člane in krajane.

TD1 mala

Morda ti bo všeč tudi...