Turistično – kulturno društvo Globoče

image_printNatisni

TURISTIČNO – KULTURNO DRUŠTVO GLOBOČE

V Občini Vojnik, ki premore več kot 40 različnih društev, se je l. 2002 pridružilo še naše društvo, ustanovljeno po ideji Jožeta Žlausa. Že ob sami ideji je nastala dilema, zakaj se raje ne vključimo v kakšno že obstoječe društvo v Vojniku ali na Frankolovem? Člani  na novo ustanovljenega upravnega odbora smo se soglasno odločili, da gremo po svoji poti in kljub majhnosti društva (cca. 20 članov) se lotimo nekaterih prireditev na področju turizma in kulture. Tako je bila naša prva prireditev  v sodelovanju z Nedeljskim dnevnikom popularna  » Podoknica nedeljskega dnevnika« v vasici Dedni Vrh, ki nam je lepo uspela in nam dala krila za naprej. Kar tri leta smo organizirali našo prepoznavno prireditev » Lumparije«, na katerih smo se predstavile obe glasbeni sekciji našega društva ter ljudski godci in pevci iz bližnje in širše okolice. Konec septembra 2008 smo pripravili zanimivo prireditev » Trubarjevih 500 let« v idiličnem okolju Sorževega mlina v Polžah pri Novi Cerkvi. Na enaki lokaciji smo v l. 2009 pripravili prireditev » Ob bistrem potoku je mlin«, lani pa smo ob svetovnem dnevu  turizma v prostorih Galerije Piros v Globočah pripravili razstavo publikacij Turističnih vestnikov in Lipovih listov od l. 1953 pa do danes iz bogate zbirke Jožeta Žlausa.  S Turistično zvezo Slovenije se dogovarjamo, da bi ta zbirka morda postala zametek nacionalnega turističnega muzeja, ki ga v Sloveniji še nimamo. Za kaj več prireditev je naše društvo premajhno, zato smo pa veliko bolj aktivni v delovanju naših dveh glasbenih sekcij, ki pa veliko nastopata v občini in domala po celotni Sloveniji.                                                                              Glasbena skupina »Joškova banda« je v svojem deset-letnem delovanju nastopila že na mnogih turističnih in kulturnih prireditvah po Sloveniji, nastopila tudi v Avstriji in na Češkem, na mnogih TV in radio postajah itd…., najbolj je pa skupina ponosna na nastop v Avsenikovi TVoddaji »Na Golici«, kjer so se predstavile različne skupine z svojimi variantami  največkrat izvajane polke v Evropi. Množica nastopov in vabil na nastope v prihodnje je dokaz, da kljub preprostosti izvajanja glasbe je taka glasba lahko dopadljiva tudi za poznavalce teh stvari.
Nekoliko drugačna je skupina »Kitarakon«, sestavljena iz kitar in kontrabasa, ki posega v zakladnico naše ljudske glasbe in se vse bolj uveljavlja v občini in tudi izven nje.
Tretja sekcija, ki je v nastajanju, je likovno – lutkarska sekcija » Žarek«. Povezuje lokalne likovne umetnike in lutkarje.  

Martinovanje 2014 137

Člani našega društva si prizadevamo, da začeto delo širimo in se povezujemo z nekaterimi kraji v domovini in tudi v tujini. Široko sodelovanje je že z Metliko, kjer je bila v l. 2007 podpisana listina o sodelovanju na turističnem in kulturnem področju. Sad tega so nastopi naših sekcij na tradicionalni Vinski vigredi v Metliki, na Štajerskem večeru, ki ga naše društvo organizira skupaj s Tonijem Gašperičem, na srečanju ljudskih godcev in pevcev na Lokvici pri Metliki, že nekaj let sodelujemo z TIC Žalec in se vključujemo v njihove prireditve na Martinovanju in pustni povorki itd….. Prav tako smo kot partnerji Ljudske univerze iz Celja sodelovali na predstavitvi naše glasbe v mestu Jaromer na Češkem. Sodelovanje s Čehi se iz glasbe seli tudi na likovno področje in še posebno pa na lutkarsko področje, kjer so pa Čehi tako in tako vodilni v Evropi.
Delovanje našega društva v glavnem finančno podpira naša občina, ki ima veliko posluha za tovrstno delovanje. Nekaj denarja » pridelajo« tudi sekcije, ki tu in tam dobijo nekaj denarja za povračilo potnih stroškov, pridno se pa tudi prijavljamo na različne razpise, kdaj pa kdaj se pojavi tudi kakšen sponzor ali donator, ki mu je naše delovanje všeč in podpre naša prizadevanja za ohranitev naše glasbene dediščine.
Nagrad in priznanj še nimamo, največje priznanje nam je, da so ljudje zadovoljni z našimi nastopi in da nas v prihodnje organizatorji vabijo na prireditve, ki zahtevajo kvaliteten in resen nastop. 

DSC 9072

Morda ti bo všeč tudi...