Turizem

TRI DREVESAObmočja občine so usmerjena pretežno v kmetijsko in turistično dejavnost, razvija pa se tudi obrtna in poslovna dejavnost. Strategija razvoja občine je usmerjena še v razvoj podeželja in z njim povezano turistično dejavnost.

Občina Vojnik iz dela proračuna sofinancira programe na področju turizma  za:

  • turistična društva
  • ohranjanje kulturne in naravne dediščine in urejanje okolja
  • organiziranje in usklajevanje prireditev
  • izvajanje promocijske in informativne dejavnosti
  • izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma
  • projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter drugih organizacij.

Vsako leto se za sofinanciranje omenjenih aktivnosti izvede javni razpis.

Prospekt Dobrodošlica raznolikosti Občine Vojnik

Skip to content