Seje sveta KS Frankolovo

Svet krajevne skupnosti sprejema odločitve v okviru nalog, ki jih opravlja. Krajevne skupnosti lahko opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti, in so v okviru z zakonom določenih področij nalog s Statutom Občine Vojnik prenesene v izvajanje njihovim svetom.

ZAPISNIKI SEJ SVETA KS FRANKOLOVO ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026

Skip to content