Člani sveta KS Vojnik

Člani sveta Krajevne skupnosti  Vojnik

Mandatno obdobje 2022-2026

LILIJANA OBREZA -predsednica Sveta KS Vojnik
Male Dole 33
3212 VOJNIK
SLS

IVANA PLEŠNIK -podpredsednica Sveta KS Vojnik
Pristava 22
3212 VOJNIK
N.Si

MIRAN SKUTNIK
Arclin 58
3211 ŠKOFJA VAS
SLS

KAREL TURK
Pot v Konjsko 13
3212 VOJNIK
SDS

MIRAN KOŠTOMAJ
Cesta v Šmartno 31
3212 VOJNIK
SDS

JOŽE GABRIJELČIČ
Pristovškova ulica 5
3212 VOJNIK
GIBANJE SVOBODA

NINA MLINAR
Parmova ulica 1
3212 VOJNIK
GIBANJE SVOBODA

DRAGICA MIRNIK
Višnja vas 10 c
3212 VOJNIK
SD

AMADEJ BASTL
Kašova ulica 30
3212 VOJNIK
LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

Skip to content