Občinski nagrajenci

Nagrada za življenjsko delo na področju kulture

Občina Vojnik je leta 2015 sprejela odločitev o nagradi za življenjsko delo na področju kulture, ki se podeli na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku Občine Vojnik.

Dosedanji prejemniki nagrade so:

Peter SELČAN, Zlateče, Nova Cerkev – 2018

Jožef GREGORC, Bezenškovo Bukovje, Frankolovo – 2017

Jože ŽLAUS, Globoče, Vojnik – 2016 (prvi prejemnik)

Nagrada za življenjsko delo na področju kulture Občine Vojnik

Priznanja za športne dosežke

Priznanja za športne dosežkePREJEMNIKI V LETU 2006

KOŠARKARSKI KLUB VOJNIK
ŠPORTNO DRUŠTVO SOCKA
NOGOMETNI KLUB VOJNIK
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO KUŠT ČREŠNJICE

PREJEMNIKI V LETU 2010

BLAŽ PRISTOVNIK
EVA MLAKAR
GAŠPER ŽURMAN
JAN BOMBEK
KARLO VODUŠEK
MAŠA ŽGAJNER
NIK JAKOP
SARA JAKOP
SAŠA BREZOVNIK
ŠPELA MASTNAK
TIJA OCVIRK
TIMI ZAJC
URH POTEKO
ŽIGA SKAZA

PREJEMNIKI V LETU 2011

MATIC SUHOLEŽNIK (ROKOMET)
KLARA APOTEKAR (JUDO)
KARLO VODUŠEK (SD VIZORE)
ŠPELA MASTNAK (SD VIZORE)
LUKA ROBNIK (SD VIZORE)
BLAŽ POTOČAN (SD VIZORE)
FILIP VRANC (SD VIZORE)
TIMI ZAJC (SD VIZORE)
MAŠA ŽGAJNER (ATLETIKA)
TIJA OCVIRK (ATLETIKA)
PETER LEBER (MOTOKROS)
BLAŽ PRISTOVNIK (KOLESARJENJE)
SAŠA BREZOVNIK (SMUČANJE)
JERNEJ BOJANOVIČ (BALONARSKI KLUB)
URH POTEKO (ATLETIKA)
GUZEJ ALJAŽ (PLAVANJE)

PREJEMNIKI V LETU 2012

TIJA OCVIRK
SMUČARSKO DRUŠTVO VIZORE (ANA VRANC, TIMI ZAJC, LUKA ROBNIK, ŠPELA  MASTNAK, TIVEN GRUM)
MATIC SUHOLEŽNIK
SAŠA BREZOVNIK
MARKO ŽGAJNER
ALJAŽ GUZEJ

Zlati maturanti

Posebno priznanje župana

Posebno priznanje župana je prejel msgr. dr.  STANISLAV LIPOVŠEK,  rojen v Jankovi (Vojniku), za svoje delo in vse navdihujoče besede, ki so večale tudi prepoznavnost domače vojniške župnije in občine Vojnik širom po Sloveniji in v tujini, leto prejema 2013.

msgr. dr. STANISLAV LIPOVŠEK

Županova priznanja

ADAMIČ MARJAN, Vojnik, (za področje kulture), leto prejema 1999
BLAZINŠEK MIRKO, Vojnik, (za družbeno koristno delo na večjih Področjih delovanja), leto prejema 2003
BOJANOVIČ DANILO, Vojnik, (za delo na področju gospodarstva ter aktivno prostovoljno sodelovanje v društvih in v krajih občine), leto prejema 2010
+BOJANOVIČ MARIJA, Vojnik, (za dolgoletno delo na socialnem področju in skrbi za starejše krajane), leto prejema 2005
BOŽNIK SIMON, Nova Cerkev, (za uspešno vodenje operativnega dela v PGD Lemberg, organiziranje dejavnosti, za skrb za čisto okolje in vsestransko sodelovanje za dobrobit), leto prejema 2011
BRECL FRANC, Vojnik, (za duhovno oskrbo v Špesovem domu), leto prejema 2009
CENEX D.O.O. IN FIVIA D.O.O., Vojnik, (za področje podjetništva in prepoznavnost Vojnika v Sloveniji in v tujini), leto prejema 2005
DOBOVIŠEK MILAN, Celje za aktivno sodelovanje na upravno -strokovnem področju pri obnovi cerkvenih objektov in Paviljona Frankolovo ter finančno in delovno pomoč v različnih društvih KS Frankolovo, leto prejema 2013
DRUŠTVO TALON FRANKOLOVO, Frankolovo, (za dolgoletno skrb na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, varovanja okolja ter za organizacijo raznolikih dogodkov v kraju), leto prejema 2011
ETNO GLASBENA SKUPINA »VRAJEVA PEČ«, Socka – Nova Cerkev za 30 – letno delovanje na področju ohranjanja etno glasbe, kulturno udejstvovanje v kraju ter širšem območju in sodelovanje z občino leto prejema 2013
ARCLINSKI FANTJE, predstavnik Peter Marguč, Šmartno, 3212 Vojnik, za 25-letno pevsko udejstvovanje, uspešno širjenje narodne pesmi ob različnih priložnostih in dogodkih ter za nadaljnjo spodbudo, leto prejema 2011
AUBREHT MEDVED MARIJA, Lemberg pri Novi Cerkvi, za dolgoletno aktivno delo v prostovoljnem gasilskem društvu Lemberg in društvu upokojencev Dobrna. 2012
AVTOVID, Tomo Videnšek, Vojnik – mladi uspešni podjetnik, leto prejema 2002
BABNIK PETER, Bezenškovo bukovje- Frankolovo, za uspešno vodenje Čebelarskega društva Vojnik v KS Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo in dobro sodelovanje z občino Vojnik. 2012
BOJANOVIČ DUŠAN, Vojnik, za promocijo Vojnika (Balonarski klub) in krvodajalstvo, leto prejema 2009
BOŽNIK MARKO ANDREJ, Nova Cerkev, za dolgoletno delo na področju gasilstva; leto prejema 2005
CESTNIK BRANKO, Frankolovo za skrb pri obnovi sakralnih objektov in pastoralno delo na Frankolovem, leto prejema 2008
ČATER JERNEJ, Škofja vas, za dolgoletno petje in sistematično delo v Moškem pevskem zboru KUD France Prešeren Vojnik, leto prejema 2011
ČLANICE B PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA NOVA CERKEV Z MENTORJEM za izjemne dosežke v gasilstvu. Leto prejema 2012.
ČRETNIK MARJAN, Frankolovo,za dolgoletno aktivno sodelovanje s krajem; leto prejema 2007
DOBOVIČNIK VINKO, Vojnik, za dolgoletno petje v Moškem pevskem zboru France Prešeren Vojnik, leto prejema 2010
DOBROTINŠEK MIHA, Škofja vas, za dolgoletno sodelovanje v MPZ Vojnik, leto prejema 2004
DRUŠTVO DOBRA VOLJA, Vojnik, za povezovalno vlogo v kraju in promocijo kraja po celotni Sloveniji, leto prejema 2015
DUET BISER, Nova Cerkev za ubrano petje ter promocijo občine, leto prejema 2010
GOBEC BRANKO, Nova Cerkev , za uspešno predstavljanje občine na različnih kulinaričnih prireditvah po Sloveniji; leto prejema 2006
GODBA NA PIHALA, Nova Cerkev, za dolgoletno uspešno igranje, leto prejema 2003
GOLOB LJUDMILA, Nova Cerkev, za 60-letno aktivno petje v Mešanem cerkvenem pevskem zboru Nova Cerkev, leto prejema 2010
GORENŠEK TOMO, Celje, za dolgoletno uspešno vodenje dramske sekcije, KUD France Prešeren, Vojnik, leto prejema 2007
GREGORC RAFAEL*, Slovenske Konjice, za dolgoletno delo v kulturnem društvu Anton Bezenšek, Frankolovo in v kraju, leto prejema 2009
GREGORC LEON, Frankolovo, za dolgoletno aktivno delo v gasilskem in kulturnem društvu na Frankolovem, leto prejema 2015
HLADIN TEREZIJA, Nova Cerkev, za organizacijo različnih aktivnosti in vestno izpolnjevanje poslanstva rejništva, leto prejema 2011
HREN ALEŠ, Nova Cerkev, za izjemno človeško dejanje, zaradi katerega se je uvrstil v finalni izbor Žurnalovega projekta in bil razglašen za junaka Slovenije 2010, ko je s Hiemlichovim prijemom rešil triletnega dečka, leto prejema 2011
IZLETNIŠKA KMETIJA »PRI MARKU«, Nova Cerkev, za vzdrževanje tradicije gostinstva, promocijo kraja in občine ter aktivno sodelovanje s krajem. 2012
JAKOP ADOLF, Frankolovo, za dolgotrajno predsedovanje Moškemu pevskemu zboru Frankolovo;
JAKOP Slavko, Višnja vas , za petje v zborih in pomoč v kraju, leto prejema 2003
JAKOP VACLAV, Višnja vas – Vojnik za dolgoletno petje v Moškem pevskem zboru Nova Cerkev, leto prejema 2013
KADILNIK JOŽEF, Nova Cerkev, za aktivno delo v krajevni skupnosti Nova Cerkev ter v krajevnem odboru Zveze borcev za vrednote NOB, leto prejema 2015
KARITAS FRANKOLOVO, Nova Cerkev in Vojnik, za hitro in učinkovito pomoč ob poplavi, leto prejema 2008
KASESNIK KARL (in ekipa starejših glasilk PGD Vojnik), Voduškova 13, 3212 Vojnik, za vložen čas in trud ter uspehe ekip pod njegovim mentorstvom, leto prejema 2011
KODELA MARKO, Bezenškovo Bukovje, Frankolovo, za aktivno delo in uspešno vodenje Športnega društva Frankolovo, leto prejema 2010
KOROŠEC, Vojnik, za predsednikovanje Moškemu pevskemu zboru Vojnik in aktivno delo na kulturnem področju; leto prejema 2006
KOTNIK FRANC, Nova Cerkev , za marljivo sodelovanje v Smučarskem društvu Vizore, v Moškem pevskem zboru KUD Nova Cerkev ter v KS Nova Cerkev, leto prejema 2008
KOVAČEVIČ IVAN*, Vojnik, za dolgoletno delo v obrti ter v turističnem društvu, leto prejema 2010
KOVAČEVIĆ ZORAN, Frankolovo, za dolgoletno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Frankolovo in pomoč drugim društvom v kraju. Leto prejema 2014.
KOŽUH JAKOB, Pristava ,za ustvarjalno delo pri dvigu športne dejavnosti, leto prejema 2003
KRAJNC IRENA IN JAKOB, Nova Cerkev , za dolgoletno in požrtvovalno delo v društvih in KS Nova Cerkev, leto prejema 2008
KRALJIČ SLAVKO, Nova Cerkev, za več kot štiridesetletno petje v MPZ Nova Cerkev; leto prejema 2007
KUD »France Prešeren« dramska sekcija, za odlične nastope doma in izven meja Občine, leto prejema 2003
KUŠT Društvo, Črešnjice, leto prejema 2010
KVEDER NATAŠA – TAJA DESIGN, Male Dole – Vojnik za inovativen pristop na področju samostojnega podjetništva in promocijo kraja Vojnik s svojimi izdelki, leto prejema 2013
LEBER ELVIRA KARMEN, Vojnik, (za večletno delo v turističnem društvu), leto prejema 2005
LESKOVAR PAVLE, Vojnik, za večletno aktivno delo v Vinogradniško vinarskem društvu Vojnik in Društvu upokojencev Vojnik.
LJUDSKE PEVKE TAŠČICE, Vojnik, za 5. obletnico delovanja, leto prejema 2009
MARČIČ TOMAŽ, Vojnik za uspešno in ustvarjalno delo na področju glasbene pedagogike, ustvarjanja glasbenih del ter za pomoč različnim pevskim zborom in skupinam leto prejema 2013
MIRNIK EDI, Frankolovo, za dolgoletno delo v TD Frankolovo ter pomoč društvom in župniji, leto prejema 2009
MLADINSKA DESETINA PGD Nova Cerkev – »Mladinska olimpijada 2007« za uspešno predstavitev svojega znanja in kraja na Švedskem; leto prejema 2007
MLADINSKO DRUŠTVO FRANKOLOVO, Frankolovo, za združevanje mladine in organizacijo prireditev v kraju; leto prejema 2006
MLADINSKO DRUŠTVO FRANKOLOVO, Frankolovo, za prebujanje mladostniškega duha v kraju, organizacijo mnogih dogodkov in prevzem upravljanja bazena, leto prejema 2011
MUZELJ IVAN, Vojnik, za uspešno povezovanje članov in organiziranje dela pri gradnji planinskega doma Vojnik (vodja gradbenega odbora), leto prejema 2008
MUZEL ROMAN, Straža pri Dolu – Frankolovo za uspešno vodenje Športnega društva Frankolovo, članstvo v Svetu KS Frankolovo ter aktivno pomoč pri urejanju športne in komunalne infrastrukture v kraju, leto prejema 2013
NEZMAN MAKSIMILJAN, Bezenškovo Bukovje- Frankolovo, za aktivno in strokovno delo v prostovoljnem gasilskem društvu Frankolovo. 2012
NOVAK FRANC, Nova Cerkev, za udejstvovanje v različnih društvih; leto prejema 2005
OBLONŠEK BARBARA IN BRANKO, Velika Raven – Nova Cerkev za aktivno vodenje ureditve vodovoda na Veliki Ravni, leto prejema 2013
OGRIZEK Alojzij, Nova Cerkev, za delo pri ohranjanju čistega okolja, leto prejema 2004
OPRČKAL MARJAN, Vojnik, leto prejema 2005
ORGANIZACIJSKI ODBOR »SREČANJE GRADIŠČ 2009«, Gradišče pri Vojniku za vzorno organizacijo srečanja Gradišč Slovenije, leto prejema 2009.
PILIH RENATA, Celje, za več kot 20 letno igranje in sodelovanje v Godbi na pihala Nova Cerkev. Leto prejema 2014.
PINTER IRENA, Frankolovo , za bogatitev življenja v kraju, požrtvovalno prostovoljno delo, uspešno organizacijo in vodenje pevskega zbora, leto prejema 2011
PINTER VIKTORIJA, Lipa pri Frankolovem, za pomoč društvom, promocijo kraja in občine na prireditvah in sejmih. Leto prejema 2014.
PODJAVORŠEK BORIS, Lipa pri Frankolovem – Frankolovo za aktivno sodelovanje v MPZ Anton Bezenšek Frankolovo, v društvu jadralnih padalcev »Kajuh«, športnem društvu Frankolovo, v Svetu KS Frankolovo ter pri obnovi cerkvenih objektov leto prejema 2013
PODERGAJS VIKTOR, Arclin, za več kot 40 letno ohranjanje slovenske pesmi in dolgoletno petje v MoPZ Vojnik. Leto prejema 2014.
PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA NOVA CERKEV, za aktivno sodelovanje s krajem (pustni karneval…), leto prejema 2009
PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA SOCKA ,za aktivno sodelovanje s krajem (pustni karneval….), leto prejema 2009
PREMRL ŠTEFAN, Nova Cerkev, za dolgoletno petje v MPZ Nova Cerkev; leto prejema 2006
PUNGARTNIK JASMINA, Dol pod Gojko, za aktivno delo in uspešno vodenje Mladinskega društva Frankolovo, leto prejema 2010
PGD Frankolovo, Frankolovo, za obletnico – 55 let delovanja, leto prejema 2002
PDG NOVA CERKEV-EKIPA VETERANOV, Nova Cerkev, za izvajanje pomoči na področju gasilstva ter uspehe na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih, leto prejema 2015
RANČ “KAJA IN GROM”, Razgor , Vojnik, za turistično dejavnost in promocijo občine, leto prejema 2010
SELČAN JOŽE, Frankolovo, za aktivno petje in delo v MoPZ Anton Bezenšek ter sodelovanje v kraju; leto prejema 2007
SKAVTI RAKOVA STEZA , Frankolovo, za 10 let uspešnega dela, vzgojo mladih in njihovo aktivno preživljanje prostega časa v naravi, leto prejema 2015
SODIN MARIJA, Slovenske Konjice , za aktivno sodelovanje z občino, leto prejema 2002
SODIN STANISLAV, Verpete (Frankolovo), za sodelovanje in pomoč v Društvu Talon in aktivno delo v Športnem društvu Frankolovo. leto prejema 2014.
STAJNKO DARINKA, Slovenske Konjice , za ustvarjalno in srčno delo v vrtcu, leto prejema 2004
STANTE RUDOLF , Škofja vas, za dolgoletno delo na področju gasilstva, leto prejema 2005
TRIO POGLADIČ, Vojnik, za 20 let uspešnega dela na glasbenem področju, promocijo občine doma in v tujini ter sodelovanje na prireditvah v občini Vojnik, leto prejema 2015
STOLEC ALEŠ IN ZVEZDANA GAL, Nova Cerkev, za dolgoletno požrtvovalno delo v kraju, pomoč ljudem v stiski ter za aktivno delo na področju promocije kraja in občine, leto prejema 2011
SMUČARSKO DRUŠTVO VIZORE, Vizore-Nova Cerkev, za aktivno delo na področju športa, leto prejema 2006
ŠABAC FRANCI, Male Dole , za dolgoletno sodelovanje v Godbi na pihala, leto prejema 2003
ŠKOFLEK ALEKSANDER, Nova Cerkev, za dolgoletno delo v gasilskem in kulturnem društvu na Frankolovem, leto prejema 2015
ŠPEGELJ MAJDA, Nova Cerkev, za dolgoletno ljubečo skrb za rejniške otroke; leto prejema 2006
ŠPEGLIČ BRANKO, Vojnik , za ustvarjalno delo pri dvigu športne dejavnosti, leto prejema 2004
ŠPEGLIČ IVAN, Vojnik-Škofja vas, za aktivno večletno delo na področju športa; leto prejema 2005
ŠPES JULIJAN, Šmartno- Vojnik, za večletno aktivno delo v Vinogradniško vinarskem društvu Vojnik in v društvu upokojencev Vojnik. 2012
ŠPEGLIČ HENRIK, Frankolovo, za zvesto in zanesljivo petje v moškem pevskem zboru PD Anton Bezenšek Frankolovo in za aktivno delo v organih in akcijah tega društva, leto prejema 2011
ŠPORTNO DRUŠTVO NOVA CEREKV, Nova Cerkev, za organiziranje državnega prvenstva v gorskih tekih za štafete, organiziranje tekov in kolesarjenja na Strandov travnik in aktivno delo z mladimi na športnem področju leto prejema 2013
ŠTANTE MATEJ, Podgorje pod Čerinom, Frankolovo, za aktivno delo in uspešno vodenje Društva KUŠT Črešnjice
ŠTIMULAK BORIS IN DARINKA, Hrenova (Nova Cerkev), za uspešno in ustvarjalno delo na področju razvoja turizma in kulture v KS Nova Cerkev. Leto prejema 2014.
TILINGER STANE*, Vojnik, za aktivno delovanje v Društvu upokojencev in v Gasilskem društvu, leto prejema 2004
TRATNIK IVAN, Nova Cerkev, za več kot štiridesetletno petje v MPZ Nova Cerkev; leto prejema 2007
TROBIŠ HEDVIKA IDA, Stražica- Frankolovo, za uspešno in požrtvovalno delo v Društvu upokojencev Vojnik. 2012
TRUŠNOVEC JOLANDA, Socka (Nova Cerkev), za ohranjanje duhovne glasbe in več kot 60 letno petje v Mešanem cerkvenem zboru Nova Cerkev. Leto prejema 2014.
TURISTIČNA KMETIJA DOBROTIN, Tomaž nad Vojnikom, za uspešno delo na področji kmečkega turizma in promocijo kraja ter občine. 2012
VDOVIČ SREBOT JANJA , Frankolovo, za dolgoletno in požrtvovalno delo v društvih in KS Frankolovo, leto prejema 2008
VESELE ŠTAJERKE, Vojnik, za 20 let aktivnega sodelovanja na glasbenem in kulturnem področju ter promocijo Občine Vojnik v Sloveniji in v tujini, leto prejema 2015
VINDER MIRKO, Vojnik, za dolgoletno vodenje Moškega pevskega zbora KUD France Prešeren Vojnik; leto prejema 2007
VINDER MIRKO, Lešje- Vojnik, za dolgoletno vodenje in petje v Moškem pevskem zboru »France Prešeren« Vojnik 2012
VOVK MARINKA, Slovenske Konjice, za vzpostavitev Centra ponovne uporabe v Vojniku ter sodelovanja na področju okolja in medgeneracijskega centra. Leto prejema 2014.
VRAJEVA PEČ, SOCKA, za ohranjanje etno glasbe in kulturno udejstvovanje, leto prejema 2002
VREČAR MARJAN, Celje, za strokovno vodenje Godbe na pihala Nova Cerkev in sodelovanje z drugimi glasbenimi skupinami v kraju in občini, leto prejema 2010
VRENKO ZDENKO, Vojnik, za uspešno predstavljanje občine na različnih kulinaričnih prireditvah po Sloveniji; leto prejema 2006
ZALOŽNIK DRAGO, Zlateče-Nova Cerkev, za dolgoletno delo v PGD Nova Cerkev in za uspešno predsedovanje v RO, leto prejema 2009
ZIDAR FRANCI, Šmarje pri Jelšah za ohranjanje kulturne dediščine, promocijo gradu Lemberg in občine Vojnik ter aktivno sodelovanje z društvi iz KS Nova Cerkev, leto prejema 2013
ZORE DARKO, Frankolovo, za marljivo aktivno delo v Športnem društvu Frankolovo, leto prejema 2015
ZUPANC MARIJA, Cesta v Šmartno (Vojnik), za 20 letno aktivno delo v Planinskem društvu Vojnik in viden prispevek ob gradnji Planinskega doma. Leto prejema 2014.
ŽELEZNIK MARIJA, Verpete – Frankolovo, za aktivno sodelovanje v društvih in v krajevni skupnosti, leto prejema 2009

Zlati grbi

+ BOJANOVIČ JURIJ, Vojnik, za dolgoletno delo kot predsednik PGD Vojnik in KO ZZB Vojnik, leto prejema 1997

BRANKO CESTNIK, pater, Frankolovo, za večletno povezovalno, investicijsko in pastoralno delo v župniji Frankolovo leto prejema 2014

ČERENAK AVGUST, Vojnik za dolgoletno ustvarjalno in aktivno delo v Gasilskem društvu in pomoč krajanom, leto prejema 2004

ČREPINŠEK FRANC, Rakova Steza – Frankolovo, za dolgoletno ustvarjalno in aktivno delo v kraju ter sodelovanje v društvih, leto prejema 2005

GREGORC ANTON, Beli Potok pri Frankolovem – Frankolovo, za dolgoletno aktivno delo v različni društvih ter ohranjanje narodne pesmi, leto prejema 2007

GREGORC JOŽE, Bezenškova Bukovje – Frankolovo, za dolgoletno ustvarjalnost in aktivno delo v različnih društvih, leto prejema 2003

JEZERNIK IVAN, poveljnik PGD Nova Cerkev, Nova Cerkev, za požrtvovalnost, vztrajnost in izjemen elan pri delu na področju gasilstva, leto prejema 2002

JEZERNIK LADISLAV (SLAVKO), Nova Cerkev, za dolgoletno aktivno delo v Krajevni skupnosti in v številnih društvih v kraju, leto prejema 2009;

JANC ADOLF, Vojnik za dolgoletno požrtvovalno delo v gasilsskem društvutvu – leto prejema 2016

JURGEC MILENA, Vojnik za dolgoletno  delo na različnih področjih v kulturi, gasilstvu, šolstvu, župnijskem in karitativnem delu, leto prejema 2013

dr. KRALJIČ VINKO – župnik iz Črešnjic za nesebično razdajanje svojim faranom ter duhovno oskrbo, leto prejema 2017

KRAŠOVEC MIRKO, Arclin, za izredno uspešno vodenje Vinogradniško vinarskega društva in KS Vojnik in za donatorstvo, leto prejema 2008

KRPAN MARIJA MARJANCA, za dolgoletno delo predsednice Društva upokojencev Vojnik-Škofja vas, leto prejema 1999

+KUŠER ŠTEFAN, kaplan in župnik v Črešnjicah – Frankolovo, leto prejema 1996

MOGU ANTON, Dobrna za dolgoletno delo predsednika KS, Lovskega društva, Turističnega društva Dobrna, leto prejema 1998

OPRČKAL MARJAN, Višnja vas – Vojnik za ustanovitev in dolgoletno predano vodenje Košarkarskega kluba Vojnik ter nesebično pomoč sokrajanom, leto prejema 2018

PERGER ANTON, Vojnik, za ohranjanje kulturne dediščine, vzdrževanje cerkvenih stavb na območju župnije in za dolgoletno duhovno podporo župljanom, leto prejema 2006

+ PEŠAK ANTON, Velika Raven- Nova Cerkev, za dolgoletno delo na izobraževalnem področju ter kulturno udejstvovanje na različnih področjih v krajevni skupnosti, leto prejema 2012

PODERGAJS BENEDIKT, Vojnik za vodenje Gasilske zveze Vojnik – Dobrna ter dolgoletno ustvarjalno, aktivno in požrtvovalno prostovoljno delo na različnih področjih človekovega udejstvovanja, leto prejema 2015

ROJC MAJDA, Celje, za četrti mandat ravnateljice OŠ Vojnik in za aktivno sodelovanje z občino, leto prejema 2011

VICMAN ALOJZ, dekan, Nova Cerkev, za duhovno oskrbo in vso pomoč v kraju, leto prejema 2000

+ ZEME FRANC vodja ansambla Franci Zeme, Vojnik, za področje kulture in večletno sodelovanje s krajem, leto prejema 2001

ŽELEZNIK JOŽE, Frankolovo, za dolgoletno ustvarjalno in aktivno prostovoljno delo v kraju ter sodelovanje v različnih društvih, leto prejema 2010

Podelitev priznanj leta 2014

Srebrni grbi

BLAZINŠEK KARL, Lipa pri Frankolovem – Frankolovo za ustanovitev društva jadralnih padalcev »Kajuh« Frankolovo ter aktivno sodelovanje v čebelarskem društvu Vojnik in Turističnem društvu Frankolovo, aktivno pomoč pri obnovi ceste v Lipo in cerkvenih objektov, leto prejema 2013
+BOŽNIK VIKTOR, Socka – Nova Cerkev za dolgoletno aktivno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Socka, aktivno pomoč v župniji Nova Cerkev, delo v Svetu KS Nova Cerkev, požrtvovalno pomoč sokrajanom in za mentorstvo, s katerim svoje bogato znanje in izkušnje prenaša na mlajše gasilce, leto prejema 2013
BRECL DRAGO, Frankolovo za vodenje Prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo ter aktivno delo v kraju in v različnih društvih, leto prejema 2015
ČRETNIK EGIDIJ, Socka za vodenje Prostovoljnega gasilskega društva Socka ter aktivno delo v družbenopolitičnem življenju Socke in Občine Vojnik, leto prejema 2015
Dr. DJORDJEVIČ STEVAN, Vojnik, (za področje zdravstva), leto prejema 1998
DREV ANTON, Dobrna, ( za področje izobraževanja na Frankolovem), leto prejema 1999
Društvo kmetic Meta za dolgoletno povezovanje članic iz celotne občine, sodelovanje z občino in krajevnimi skupnostmi na različnih prireditvah ter sodelovanje na sejmih in s tem promocijo naših krajev. Leto prejema 2014.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK, (za 50 – let požrtvovalnega delovanja v KS Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik), leto prejema 2002
GODBA NA PIHALA NOVA CERKEV, Nova Cerkev (za več kot 130 let delovanja na območju Občine Vojnik), leto prejema 2007
GORIČAN KAREL, Nova Cerkev, (za aktivno pomoč sokrajanom in uspešno poslovno dejavnost), leto prejema 2004
JEZERNIK SLAVKO, Nova Cerkev, (za področje gasilstva in delo v KS), leto prejema 1998
JEZERNIK (BRANKO) FRANC, Nova Cerkev, (za izjemno aktivnost na vseh področjih delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev, kakor tudi pri ostalih akcijah v kraju ter za aktivno delo v KS Nova Cerkev), leto prejema 2011
KMETIJSKA ZADRUGA CELJE, (ob 50 letnici delovanja), izredna dodatna podelitev – sklep OS 10. 11. 1999, leto prejema 1999
KOPRIVNIK IVANA, Socka – Nova Cerkev, (za ustvarjalni prispevek na kulturnem področju), leta prejema 2003
MILAN KOTNIK, Socka (Nova Cerkev), za aktivno sodelovanje v Prostovoljnem gasilskem društvu Socka ter vsestransko prostovoljno delo in dejavnosti, pomoč sočloveku in dobrosrčnost. Leto prejema 2014.
LOVSKA DRUŽINA VOJNIK, Vojnik, (za 60 letno prostovoljno aktivno delo na področju oskrbovanja živali ter promocije kraja), leto prejema 2007
MEŠANI CERKVENI PEVSKI ZBOR NOVA CERKEV, ( za dolgoletno ubrano petje v domači župniji, drugod v Sloveniji kot tudi v tujini), leto prejema 2010
MOŠKI PEVSKI ZBOR »Anton Bezenšek«, Frankolovo, (za 30 let uspešnega zborovskega petja in promocijo občine izven meja), leto prejema 2003
MOŠKI PEVSKI ZBOR Nova Cerkev, (za 30 let uspešnega delovanja na področju kulture), leto prejema 2002
PASARIČ MARIJA, Dobrna, (za področje kulture), leto prejema 1997
PINTER JANEZ, Stražica- Frankolovo, za so ustanovitev Prosvetnega društva Anton Bezenšek Frankolovo in moškega pevskega zbora ter dolgoletno aktivno delovanje na kulturnem področju na Frankolovem. 2012
PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK, (za izgradnjo planinskega doma s prostovoljnim delom in sponzorskimi sredstvi), leto prejema 2008
PODJETJE MIK, Mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Vojnik za večletno uspešno delovanje v podjetništvu, s katerim zagotavlja nova delovna mesta ter aktivno sodelovanje z aktivnim okoljem. 2012
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO Dobrna, leto prejema 1996
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO FRANKOLOVO, Frankolovo, (za 60-letno prostovoljno aktivno delo na področju gasilstva in pomoč občanom), leto prejema 2006
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LEMBERG (ob 60 letnici delovanja, za ureditev doma, delo z mladimi in za dobro operativno delo), leto prejema 2008
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA CERKEV, Nova Cerkev, leto prejema 1997
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SOCKA, Socka – Nova Cerkev, (za 75-letno prostovoljno aktivno delo na področju gasilstva in pomoč občanom), leto prejema 2006
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VOJNIK, ( za 130-letno prostovoljno aktivno delo na področju gasilstva in pomoč občanom), leto prejema 2010
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, (za 50 let psihiatrične dejavnosti), leto prejema 2009
RAVNAK IVAN, samostojni podjetnik Ostri iz Vojnika, Nova Cerkev, (za delo v kraju ter za področje gospodarstva), leto prejema 2001
ROJC MAJDA, ravnateljica OŠ Vojnik, Celje, (za področje Izobraževanja), leto 2000
SELČAN PETER, Nova Cerkev, (za prostovoljno delo na področju kulture in vodenje pevskih zborov ter skupin), leto prejema 2005
STAGOJ DARINKA, Vojnik, (za večletno uspešno delo zborovodkinje v različnih pevskih zborih), leto prejema 2004
ŠEŠKO MIRA IN JOŽE, Socka – Nova Cerkev, (za delo v KS in TD ter v gospodarstvu), leto prejema 1999
ŠNABL BOGDAN*, predsednik ZZB NOB KO Frankolovo, stanuj. Frankolovo 1, (za dolgoletno delovanje na različnih področjih družbenega življenja v kraju), leto prejema 2001
ŠTAJERSKI ROGISTI, Nova Cerkev, (za področje kulture), leto prejema 2000
TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO, Frankolovo, (za pospeševanje turizma na Frankolovem – 50 let delovanja društva), leto prejema 2005
TURISTIČNO DRUŠVO NOVA CERKEV, (za 40 let uspešnega in aktivnega delovanja), leto prejema 2009
ŽOHAR DRAGAN, Celje, (za uspešno vodenje Špesovega doma), prejel leta 2011

Bronasti grbi

FLIS MAKSIMILIJAN, Vojnik, (za področje gospodarstva), leto prejema 1997
GORŠEK HILDA, lastnica turistične kmetije Grajska klet Goršek, stanuj. Lipa 9, Frankolovo, (za področje turizma ter aktivno sodelovanje s krajem), leto prejema 2001
+GREGORC RAFAEL, B. Bukovje – Frankolovo, (za področje kulture, gasilstva in delo v KS), leto prejema 1998
GRUM ZVONKA, Vojnik, (za področje izobraževanja in delo v društvih), leto prejema 2003
JAKOP SONJA, Frankolovo, (za dolgoletno aktivno delo na področju kulture in aktivno delo v Krajevni skupnosti Frankolovo), leto prejema 2009
JOŠT KAROLINA predsednica Karitasa Frankolovo, Verpete – Frankolovo, ( za področje sociale ter sodelovanja s krajem), leto prejema 2002
JUTERŠEK ZVONE, Arclin – Vojnik, (za področje gospodarstva), leto prejema 1998
KOCMAN JOŽEF, Vojnik za večletno delo v Občinskem svetu Občine Vojnik in v Svetu KS Vojnik ter sodelovanje v različnih delovnih telesih Občine in KS Vojnik, še posebej v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, leto prejema 2013
KOLŠEK HUBERT, Vojnik za dolgoletno uspešno vodenje Sveta Krajevne skupnosti Vojnik in aktivno delo v kraju. 2012
KOPRIVNIK SILVO, Socka-Nova Cerkev, (za področje gospodarstva in Aktivno sodelovanje s krajem), leto prejema 2003
KOROŠEC JOŽE, Dol pod Gojko- Frankolovo, za dolgoletno aktivno delo v Krajevni skupnosti Frankolovo in Občini Vojnik 2012
KOROŠEC JOŽICA, Vojnik, (za dolgoletno ljubečo skrb za rejniške otroke in aktivno delo v društvih), leto prejema 2007
KOTNIK HERMAN, Nova Cerkev, (za dolgoletno delo v PGD Socka in za povezovanje društva s krajem), leto prejema 2006
KOVAČ MATJAŽ, Vojnik, (za dolgoletno delo na kulturnem področju), leto prejema 2008
KOVAČ VIKTOR, Nova Cerkev, (za vodenje Štajerskih rogistov in za pobudo 1. mednarodnega srečanja rogistov na Slovenskem), leto prejema 2005
KRAČUN MARTIN, Frankolovo, ( za dolgoletno aktivno delo v Svetu KS Frankolovo in v različnih organizacijah v kraju), leto prejema 2010
+KRALJIČ JOŽE, Arclin – Vojnik , (za področje gospodarstva), leto prejema 1999
KRNC ANTON, Paški Kozjak – Dobrna (župnik), leto prejema 1998
KROFLIČ STANISLAV, samostojni podjetnik – Scanart Grafika, Pot v Lešje 7,Vojnik (za področje gospodarstva), leto prejema 2002
KUNTARIČ JOŽE, Višnja vas – Vojnik, (za področje gospodarstva), leto prejema 1996
LILIJA BOGDAN, Frankolovo, (za dolgoletno uspešno delo v podjetništvu, aktivno delo v kraju in pomoč društvom), leto prejema 2007
LIPOŠEK IVANA IN ROK, Vojnik, (za področje sociale), leto prejema 1999
MAJCEN BERNARDA, Vizore za dolgoletno uspešno delo v podjetništvu ter sodelovanje s kraji občine Vojnik, leto prejema 2015
MEDVED FRANC, Nova Cerkev, (za dolgoletno delo v PGD Lemberg in za povezovanje društva s krajem), leto prejema 2007
MOŠKI PEVSKI ZBOR KUD France Prešeren, Vojnik, (za področje kulture), leto prejema 1996
PELIN MARIJAN, Frankolovo, (za področje gasilstva in udejstvovanja v kraju), leto prejema 2000
PEŠAK KATICA, Nova Cerkev, (za področje sociale), leto prejema 1996
PODJAVORŠEK VALENTIN, Frankolovo, (za dolgoletno prostovoljno delo v društvih in drugih organizacijah), leto prejema 2008
PREZELJ MIRAN*, Frankolovo, (za področje kmetijstva), leto prejema 1997
RAVNAK ERIKA; večletna vodja POŠ Socka, Nova Cerkev, (za področje izobraževanja), leto prejema 2001
RIHTER FRANC, Frankolovo, (za dolgoletno in aktivno delo v gasilskih vrstah, za operativno pripravljenost ter uspešno prenašanje izkušenj in znanja), leto prejema 2011
ROBAČER IVAN, Vojnik, (za dolgoletno aktivno delo na različnih področjih društvenega in političnega življenja ter za predsedovanje društvu upokojencev Vojnik), leto prejema 2009
SAMEC OTON, Polže- Nova Cerkev, za ohranjanje kulturne dediščine, promocijo občine Vojnik in dolgoletno aktivno sodelovanje s krajem 2012
SAMEC ŽARKO, Vojnik, (za področje gospodarstva), leto prejema 2000
SREŠ LEA, Nova Cerkev, (za dolgoletno uspešno vodenje Turističnega društva Nova Cerkev), leto prejema 2008
STEPANČIČ BOJAN, Škofja vas, (za uspešno delo v gospodarstvu), leto prejema 2004
STRELSKO DRUŠTVO ”BRATOV DOBROTINŠEK”, Vojnik, za 80 let uspešnega dela na športnem področju, sodelovanje na dogodkih v krajih ter promocijo Občine Vojnik po Sloveniji in tujini, leto prejema 2015
ŠKOFLEK VILIJEM, Vojnik, za dolgoletno ustvarjalno delo v gospodarskem svetu župnije Vojnik in aktivno pomoč pri vodenju investicij na cerkvenih poslopjih. Leto prejema 2014.
ŠPEGELJ SILEVESTER, Nova Cerkev, ( za dolgoletno vestno, požrtvovalno in zavzeto delo v gasilstvu in na drugih področjih), leto prejema 2010
+TANŠEK JOŽE, predsednik TD Vojnik,Vojnik, (za področje turizma Ter sodelovanje s krajem), leto prejema 2002
VACLAV JAKOP, Višnja vas, za dolgoletno in požrtvovalno delo na kulturnem področju in ubranost njegovega petja, leto prejema 2015
VIDENŠEK TOMO, Avtovid trgovina s.p., Vojnik, (za kulturno udejstvovanje in razvoj podjetniške dejavnosti), leto prejema 2004
VOKALNI KVINTET BRATJE GREGORC; Frankolovo, (za področje kulture), leto prejema 2000
VRAŽIČ IVAN, Slovenske Konjice, (za aktivno delo v gasilstvu), leto prejema 2004
JOŽEF VRANC, Nova Cerkev, za uspešno delo v podjetništvu, širitev dejavnosti in zaposlovanje ter sodelovanje s KS Nova Cerkev. Leto prejema 2014.
ZALOŽNIK JANEZ, Frankolovo, (za dolgoletno aktivno delo v kraju ter sodelovanje v društvih), leto prejema 2006
+ZORKO ANTON, Arclin – Vojnik, (za področje kulture), leto prejema 1997
ŽGAJNER VIKTOR, večletni predsednik KS Vojnik, stanuj.,Vojnik, (za aktivno soustvarjanje podobe kraja), leto prejema 2001
ŽLAUS JOŽEF, (za udejstvovanje na področju kulture in turizma ter promocije občine z ustanovitvijo in vodenjem ženskih narodno-zabavnih skupin), leto prejema 2006
MARIJA ŽELEZNIK, Verpete (Frankolovo), za dolgoletno vključenost in aktivno delo v društvih in družbenopolitičnem življenju Frankolovega in občine Vojnik. Leto prejema 2014.

Skip to content