Zlati vojniški grb

PREJEMNIKI ZLATIH VOJNIŠKIH GRBOV OD 1996 DO 2022

                       2022                      PETER BABNIK, Vojnik, za dolgoletno uspešno vodenje Čebelarskega društva Vojnik, strokovno                                                                    svetovanje na terenu, delo z mladimi ter sodelovanje v kraju.
2021 OLGA KOVAČ, Nova Cerkev, za dolgoletno vodenje Osnovne šole Vojnik in podružničnih šol, za srčnost in odločnost pri iskanju primernih rešitev ter za odprto sodelovanje z lokalnim okoljem. Dejavno je sodelovala tudi pri investicijah v šolske prostore.
  2020 IVANA PLEŠNIK, Pristava – Vojnik, za soustanoviteljstvo in večletno zavzeto delo v Društvu za združevanje ljudi dobre volje, za dejavno sodelovanje v Društvu upokojencev Vojnik in v Svetu Krajevne skupnosti Vojnik, za delo predsednice KO Rdečega križa Vojnik ter za nesebično pomoč v kraju.
  2019 DUŠAN HORVAT, Dol pod Gojko – Frankolovo, za večletno zavzeto vodenje Sveta Krajevne skupnosti Frankolovo, dejavno delo predsednika Prosvetnega društva A. B. Frankolovo in sodelovanje pri organizaciji odmevne prireditve »Ostanimo prijatelji«, nesebično pomoč sokrajanom ter drugim društvom in organizacijam v kraju.
  2018 MARJAN OPRČKAL, Višnja vas – Vojnik, za ustanovitev in dolgoletno predano vodenje in uspehe Košarkarskega kluba Vojnik, popularizacijo košarke med mladimi, za nesebično pomoč sokrajanom kot predstavnik v svetu Krajevne skupnosti Vojnik in kot podjetnik pokrovitelj.
  2017 dr. VINKO KRALJIČ, Višnja vas – Vojnik, za duhovno vodenje in delo v Župniji Črešnjice in v drugih župnijah, ohranjanje kulturne dediščine, avtorstvo na glasbenem področju ter vsestransko pomoč ljudem v stiski. Je organizator Kušarjevega dneva.
  2016 ADOLF JANC, Vojnik, za dolgoletno delo poveljnika v Prostovoljnem gasilskem društvu Vojnik in dejavno delo v poveljstvu Gasilske zveze Vojnik – Dobrna, požrtvovalno prostovoljno delo ob naravnih nesrečah in požarih ter za pomoč krajanom.
  2015 BENEDIKT PODERGAJS, Vojnik, za vodenje Gasilske zveze Vojnik – Dobrna ter dolgoletno ustvarjalno, dejavno in požrtvovalno prostovoljno delo na različnih področjih človekovega udejstvovanja. Je pobudnik, ustvarjalec in soorganizator tradicionalnega projekta Božični Vojnik.
  2014 mag. BRANKO CESTNIK, Frankolovo, za večletno uspešno povezovalno investicijsko in pastoralno delo v župniji Frankolovo ter za odlično sodelovanje s krajem, z društvi in z Občino Vojnik. S svojimi besedami je poznan v širšem slovenskem prostoru in v tujini.
  2013 MILENA JURGEC, Vojnik, za dolgoletno prostovoljno delo na različnih področjih  družbenega in društvenega življenja v kulturi, gasilstvu, šolstvu, župnijskem in karitativnem delu ter skrbi za vzgojo otrok in mladine tudi izven šolskih prostorov.
  2012 + ANTON PEŠAK, Velika Raven – Nova Cerkev, za dolgoletno posredovanje znanja učencem in vodenje na izobraževalnem področju ter za kulturno udejstvovanje na različnih področjih v krajevni skupnosti. Bil je soustanovitelj Moškega pevskega zbora Nova Cerkev.
  2011 MAJDA ROJC, Celje, za dolgoletno vodenje Osnovne šole Vojnik in podružničnih šol Nova Cerkev, Socka in Šmartno v Rožni dolini, za odprto sodelovanje z lokalnim okoljem in pristen odnos z ljudmi. Dejavno je sodelovala pri investicijah v šolske prostore.
  2010 JOŽE ŽELEZNIK, Verpete – Frankolovo, za dolgoletno ustvarjalno in dejavno prostovoljno delo v kraju ter sodelovanje v različnih društvih. Sodeloval je pri ustanovitvi Gasilske zveze Vojnik – Dobrna ter pri obnovi cerkve na Frankolovem.
  2009 LADISLAV (SLAVKO) JEZERNIK, Nova Cerkev, za dolgoletno dejavno delo v Krajevni skupnosti Nova Cerkev, v številnih društvih v kraju, na različnih področjih društvenega in političnega življenja ter v Občinskem svetu. PGD Nova Cerkev pod njegovim vodstvom organizira tradicionalni pustni karneval.
  2008 MIRKO KRAŠOVEC, Arclin – Vojnik, za izredno uspešno vodenje Vinogradniško-vinarskega društva in Krajevne skupnosti Vojnik, za ureditev okolice cerkve sv. Jerneja in donatorstvo občine ter Krajevni skupnosti Vojnik. Je dejavni član Župnijskega pastoralnega sveta v Vojniku.
  2007 ANTON GREGORC, Beli Potok pri Frankolovem, za dolgoletno dejavno delo v Krajevni skupnosti Frankolovo, v različnih društvih ter za ohranjanje narodne pesmi s prepevanjem v različnih zborih. Je eden izmed pobudnikov prireditve »Ostanimo prijatelji«.
  2006 ANTON PERGER, Vojnik, za ohranjanje kulturne dediščine, vzdrževanje cerkvenih stavb na območju župnije in za dolgoletno duhovno podporo župljanom. Postavil je nov dom sv. Jerneja. Več let že organizira v času počitnic oratorij za otroke.
  2005 FRANC ČREPINŠEK, Rakova StezaFrankolovo, za dolgoletno ustvarjalno in dejavno prostovoljno delo na Frankolovem ter sodelovanje v različnih društvih in organizacijah. Bil je predsednik Sveta Krajevne skupnosti Frankolovo in dolgoletni član Moškega pevskega zbora A. B. Frankolovo.
  2004 AVGUST ČERENAK, Vojnik, za dolgoletno ustvarjalno in dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Vojnik in za pomoč krajanom. Je član Gasilske zveze Vojnik – Dobrna, kjer že več let opravlja delo predsednika Komisije za delo s starejšimi gasilci.
  2003 JOŽEF GREGORC, Bezenškovo Bukovje – Frankolovo, za dolgoletno ustvarjalnost in dejavno delo v različnih društvih s poudarkom na področju kulture. Bil je soustanovitelj in predsednik Moškega pevskega zbora A. B. Frankolovo ter je član več pevskih zborov in skupin.
  2002 IVAN JEZERNIK, Nova Cerkev, za požrtvovalnost, vztrajnost in izjemen elan pri delu na področju gasilstva v PGD Nova Cerkev. Kot ustanovni član je v zadnjem obdobju tudi poveljnik Gasilske zveze Vojnik – Dobrna. Je avtor priročnikov za gasilska tekmovanja.
  2001 + FRANC ZEME, Vojnik, za izjemen doprinos na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, za uspehe pri promociji narodno zabavne glasbe, posredovanje svojega znanja mlademu rodu in sodelovanje s krajem. Bil je tudi član PGD Vojnik in začetnik revije »Ostanimo prijatelji«.
  2000 ALOJZ VICMAN – dekan, Nova Cerkev, za vpetost v dogajanja v cerkvi in v kraju, za sodelovanje z lokalno skupnostjo ter za duhovno oskrbo in pomoč. Njegove sledi se poznajo pri obnovi župnijske cerkve in pri cerkvi sv. Katarine v Lembergu, Marijinega doma in župnijske kašče.
  1999 MARIJA (MARJANCA) KRPAN, Škofja vas – Vojnik, za dolgoletno uspešno vodenje Društva upokojencev Vojnik, motiviranje članov društva ter za sodelovanje z lokalnim okoljem. Organizirala je komisijo, ki je skrbela za ostarele in bolne. Rada je tudi pela v pevskih zborih.
  1998 ANTON MOGU, Dobrna, za dolgoletno prostovoljno delo predsednika Krajevne skupnosti Dobrna, Lovske družine Dobrna ter Turističnega društva Dobrna. Največ sledi je pustil pri varovanju rastlin in živali, pri delu z mladimi ter v Društvu upokojencev Dobrna.
  1997 + JURIJ BOJANOVIČ, Vojnik, za dolgoletno delo predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Vojnik in Krajevne organizacije Zveze združenja borcev Vojnik. Zaslužen je za sodelovanje občanov Vojnika na vsakoletnem pohodu na Komelj pri Pliberku.
  1996 + ŠTEFAN KUŠER, Črešnjice – Frankolovo, za neutrudno delo v dobrobit vaščanov in župljanov v župniji Črešnjice in Frankolovo. Poleg duhovne oskrbe je poskrbel tudi za telefonsko povezavo, asfaltno cesto in avtobusno relacijo Črešnjice – Celje.
Skip to content