Podjetništvo

Občina Vojnik – vpetost v podjetništvo skozi zgodovino in pogled v prihodnost

Ostanki iz železne dobe, Noriškega kraljestva in kasnejšega rimskega imperija kažejo na obstoj prvih zametkov blagovne menjave in pomembnost strateške lege naših krajev. Tod mimo so vodile poti iz Ljubljane (Emone) poti preko Trojan (Atransa) skozi Celje (Celeia), Ptuja (Petovia), vse tja do Panonije in današnje Koroške.

vojnik nočna

O razcvetu  obrtništva pričajo mnogi priimki, ki so se ohranili skozi stoletja Kolarji, Pintarji, Žnidarji, Mlinarji pa tudi imena mojstrov kot je lončarski mojster Felicijan. Vsa ta imena in njihovi izdelki so postali del dediščine s katero se predstavljamo še danes.
Velik vpliv na naše gospodarstvo je imel prihod železnice na naše področje. Mogoče takrat težko obdobje za naše prednike, a ko pogledamo Občino Vojnik danes, lahko na to zgodovinsko dejstvo gledamo pozitivno.

Kljub ugodni prometni povezavi se je težka industrija ustavila pred vrati občine in dala ponovno moč in krila manjšim obrtnikom in storitveni dejavnosti. Smo občina planetu zemlja prijazna, v zavetju zelenih gozdov, travnikov in polj kot taka neokrnjen biser. S svojo velikostjo (75 km2, 3 krajevne skupnosti) se uvrščamo med srednje velike občine in smo del savinjske regije. Število prebivalcev se bliža številki 8.750. Imamo 444 samozaposlenih oseb in 477 podjetij.

vojnik industrijska cona

Danes središče podjetništva občine Vojnik postaja Obrtno poslovna cona v Arclinu, ki daje podjetnikom, ki prihajajo v občino velike možnosti in kvalitetne pogoje za razvoj njihovih dejavnost. Tam je našlo svojo vizijo in prostor kar nekaj podjetnikov s področja transporta, trgovine in proizvodnje.

Za razvoj podjetništva smo od ustanovitve občine leta 1994 pa do leta 2014 namenili preko 475.920,00 EUR.

V obliki sofinanciranja projektne dokumentacije, podaljšanje patentov in licenc, predstavitev na sejmih, tehničnih pridobitev, novih delovnih mest in samozaposlitev, obrestnih mer kreditov za naložbe, skupnih predstavitev v medijih, publikacijah občine, srečanja podjetnikov, predavanja, sofinanciranje skupnih projektov OOZC, Razvojne agencije Savinjske regije, Območnega razvojnega partnerstva, sofinanciranje štipendij, izgradnja Obrtno poslovne cone Arclin, slednja investicija, ki smo jo izvedli skupaj z Regionalno razvojno Agencijo je bila ena večjih pri nas in vrednost le te je znašala 3.920.000,00 EUR.

Občino Vojnik vidimo v prihodnje kot občino, ki ostaja zvesta svoji vizij Dolgoročne razvojne strategije Občine Vojnik 2010-2020, in sicer da bo s trajnostnim razvojem na vseh področjih omogočila sedanjim in bodočim rodovom kakovostno življenje z aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene procese okolja.

Skip to content