Občinsko glasilo Ogledalo

ZADNJA ŠTEVILKA OBČINSKEGA GLASILA OGLEDALO: Ogledalo 146, 27.6.2024

Glasilo izhaja od leta 1995 praviloma petkrat letno v februarju, aprilu, juniju, septembru in decembru v nakladi 3.550 izvodov. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Prav tako približno 290 izvodov glasila posredujemo bralcem izven območja občine Vojnik (po celotni Sloveniji in tudi v tujino).

Časopis Ogledalo izhaja iz odgovornosti Občine Vojnik do različnih javnosti. Poslanstvo javnega sektorja je zagotavljanje javnih dobrin na enak način in pod enakimi pogoji vsem občanom. Kakovostni profesionalni odnosi z javnostmi ne morejo nadomestiti dobrega izdelka, to je javne dobrine, ali rešiti slabo vodene občine, vendar pa lahko skrbijo za postavitev in vzdrževanje korektne podobe o občini, njenem delovanju, storitvah in osebju, načrtujejo in prepoznavajo odzive javnosti in se nanje ustrezno odzovejo, vodijo in upravljajo komunikacije tako, da s pomočjo dialoga dosežejo medsebojno razumevanje in sprejemljivost v različnih okoljih.

Glasilo občine je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih, življenju, hotenjih in interesih občanov, društev, vrtcev, šol in drugih v občini Vojnik, o delu občinske uprave in organov občine. Glavni namen izdajanja glasila je skrbna odgovornost občine do različnih javnosti. Zelo pomembna dodana vrednost našega glasila je predvsem komunikacijski vidik, saj ima glasilo vlogo osrednjega informatorja o življenju in delu v naši skupnosti.

Vsebina

Glasilo se neprestano izpopolnjuje in vsebuje različne rubrike: v Lokalnem središču se predstavi delo župana, občinskega sveta, občinske uprave in krajevnih skupnosti, v Gospodarskem utripu predstavljamo uspešne podjetniške zgodbe v občini, v kolumni Izza (O)gledala avtor razvije lastno razmišljanje. Uradni del časopisa je namenjen Javnim razpisom, pozivom. Z rubriko Nagrajenci v objektivu predstavljamo prejemnike občinskih grbov in priznanj, zlate maturante ter prejemnike priznanj za študijske dosežke, rubrika Na odru življenja nam predstavlja zanimive občane, v rubriki Kulturna razglednica in Društvenem vrtiljaku se dotaknemo kulturnega in društvenega dogajanja, v rubriki Na mladih svet stoji predstavljamo dogajanje društvih, ki združujejo mlade, problematiko mladih, utrinke iz osnovnih šol in vrtcev. V Športnih zgodbah predstavljamo uspešne športnike, glasilo pa vsebuje še rubrike, kot so Fotovrtinec, varstvo narave v Ekokotičku, uspešni občani so predstavljeni v Razgledih. Zadnja stran glasila je slikovna predstavitev ene izmed zgodb iz glasila. Med stalne rubrike uvrščamo Našo varnost, kjer imajo prostor vsa PGD, Gasilska zveza Vojnik-Dobrna, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, med stalnimi rubrikami je Zdravje je bogastvo s svojimi aktualnimi temami Lekarna Vojnik in Zdravstvena postaja Vojnik.

Z leti so se pojavile vsebinske novosti in oblikovne osvežitve, ki se vsako leto spreminjajo v koraku s časom in trendi, ki jih narekuje sodoben svet.

V časopisu je možno oglaševanje v skladu z veljavnim cenikom oglasnih sporočil in pravili Uredniškega odbora Ogledalo. Trženje oglasov izvaja strokovna sodelavka Nives Kotnik, 031-750-813.

Zasnova časopisa Ogledalo

Izdajatelj in založnik je Občina Vojnik, v letu 2023 bo oblikovanje in pripravo za tisk opravljalo podjetje Dinocolor d. o. o., tisk Četisk d. o. o. in lektoriranje Andreja Kukovič s.p.. Obseg glasila je 60 strani oz. po potrebi tudi več. V mandatu 2022-2026 je odgovorna urednica Lea Sreš, preostali člani Uredniškega odbora Ogledalo so Nuša Lilija, Jože Žlaus, Nina Mlinar, Klara Podergajs, Patricija Ojsteršek in Nives Kotnik.

Trženje oglasov

Glasila

Ogledalo št. 146, 27.6.2024

Ogledalo  št. 145, 14.3.2024

Ogledalo št.  144 , 14.12.2023

Ogledalo  št. 143, 12.10.2023

Ogledalo št. 142, 29.6.2023

Ogledalo št. 141, 16.3.2023

Ogledalo št. 140, 15.12.2022

Volilno Ogledalo št. 139 net, 4.10.2022

Ogledalo št. 138, 22.september 2022

Ogledalo št. 137, 23. junij 2022

Ogledalo št. 136, 17. marec 2022

Ogledalo št. 135, 16. december 2021

Ogledalo št. 134, 23. september 2021

Ogledalo št. 133, 27. maj 2021

Ogledalo št. 132, 4. marec 2021

Ogledalo št. 131, 26. november 2020

Ogledalo št. 130, 16. julij 2020

Ogledalo št. 129, 30. april 2020

Ogledalo št. 128, 3.  marec 2020

Ogledalo št. 127, 12. december 2019

Ogledalo št. 126, 24. september 2019

Ogledalo št. 125, 27. junij 2019

Ogledalo, št. 124, 25. april 2019

Ogledalo, št. 123, 28. februar 2019

Ogledalo št. 122, 12. december 2018

Volilno Ogledalo številka 121

Ogledalo številka 120, september 2018

Ogledalo številka 119, junij 2018

Ogledalo številka 118, marec 2018

Ogledalo številka 117, december 2017

Ogledalo številka 116, september 2017

Ogledalo številka 115, junij 2017

Ogledalo številka 114, marec 2017

Ogledalo številka 113, december 2016

Ogledalo številka 112, september 2016

Ogledalo številka 111, junij 2016

Ogledalo, številka 110, april 2016

Ogledalo, številka 109, februar 2016

Ogledalo, številka 108, december 2015

Ogledalo, številka 107, september 2015

Ogledalo, številka 106, junij 2015

Ogledalo, številka 105, april 2015

Ogledalo, številka 104, februar 2015

Ogledalo, številka 103, december 2014

Ogledalo, Volilno Ogledalo, številka 102, september 2014

Ogledalo, številka 101, september 2014

Ogledalo, številka 100, junij 2014

Ogledalo, številka 99, april 2014

Ogledalo, številka 98, januar 2014

Ogledalo, številka 97, december 2013

Ogledalo, številka 96, oktober 2013

Ogledalo, številka 95, september 2013

Ogledalo, številka 94, junij 2013

Ogledalo, številka 93, april 2013

Ogledalo, številka 92, februar 2013 

Ogledalo, številka 91, december 2012

Ogledalo, številka 90, november 2012

Ogledalo, številka 89, september 2012

Ogledalo, številka 88, junij 2012

Ogledalo, številka 87, april 2012

Ogledalo, številka 86, februar 2012

Ogledalo, številka 85, december 2011

Ogledalo, številka 84, oktober 2011

Ogledalo, številka 83, september 2011

OGLEDALO, številka 82, julij 2011

OGLEDALO, Številka 81, april 2011

OGLEDALO, Številka 80, februar 2011

OGLEDALO, Številka 79, december 2010

OGLEDALO, Številka 78, oktober 2010

OGLEDALO, Številka 77, september 2010

OGLEDALO, Številka 76, julij 2010

OGLEDALO, Številka 75, april 2010

OGLEDALO, Številka 74, marec 2010

OGLEDALO, Številka 73, december 2009

OGLEDALO, številka 72, november 2009

OGLEDALO, Številka 71, september 2009

OGLEDALO, Številka 70, maj 2009

OGLEDALO, Številka_69, marec 2009

OGLEDALO, Številka 68, december 2008

OGLEDALO, Številka 67, september 2008, 2. del

OGLEDALO, Ševilka 67, september 2008, 1. del

OGLEDALO, Številka 65, 21. april.2008

OGLEDALO, Številka 64, 21.februar 2008

OGLEDALO 63/ 3. del, 14. december 2007

OGLEDALO 63/ 2. del, 14. december 2007

OGLEDALO 63 / 1. del, 14. december 2007

OGLEDALO 62, 21. september 2007

e – ogledalo dodatni članki št. 62

OGLEDALO, Številka 60, 19.april 2007

OGLEDALO, Številka 59, 22. februar 2007

OGLEDALO, Številka 58, 20 december 2006

OGLEDALO, Številka 57, 6. oktober 2006

OGLEDALO, Številka 56, 20. september 2006

OGLEDALO, Številka 55, 22.junij 2006

OGLEDALO, Številka 54, 14.april 2006

Skip to content