1

Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij v občini Vojnik za leto 2022
Datum objave: 20. 9. 2022 9:20
Rok: 28. 10. 2022 23:59
Številka: 300-0001 /2022-1

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij v občini Vojnik za leto 2022
PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Finančna sredstva za spodbujanje inovacij v občini Vojnik se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in so zagotovljena v proračunu Občine Vojnik za leto 2022, na proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij v občini Vojnik za leto 2022, znaša 5.000,00 EUR.


Ukrepi za spodbujanje malega gospodarstva v občini Vojnik, ki se izvajajo v obliki sofinanciranja upravičenih stroškov projektov oziroma aktivnosti podjetij, so:
1. Spodbujanje projektov inovacij - 2.500,00 EUR
2. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inovativnih podjetij - 2.500,00 EUR


Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 28. 10. 2022, do 12. ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnikali je bila oddana do 12. ure v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici s pripisom 'Ne odpiraj - VLOGA ZA JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE INOVACIJ 2022' na prednji strani in s polnim naslovom pošiljatelja.
Vloge bodo na voljo v tajništvu Občine Vojnik v času uradnih ur od dneva te objave in ves čas na spletni strani www.vojnik.si. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.

DODATNE INFORMACIJE
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu (03) 78 00 620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: obcina@vojnik.si.


Javna naročila
IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE JAVNIH POTI NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK V ZIMSKIH SEZONAH 2022/2023, 2023/2024 IN 2024/2025
Datum objave: 16. 9. 2022 12:27
Rok: 29. 9. 2022 9:00
Številka: 371-0063/2022

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
'Izvajanje zimske službe javnih poti na območju občine Vojnik v zimskih sezonah 2022/2023, 2023/2024 in 2024/2025'.Javna naznanila
Namera o menjavi občinskih nepremičnin parc. št. 634/3, 634/4 in 634/1, k.o. Vojnik okolica
Datum objave: 12. 9. 2022 11:45
Rok: 4. 10. 2022 11:45
Številka: 478-0061/2016-75

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja

N A M E R O

o menjavi občinske nepremičnine parcela št. 634/3, 634/4 in dela parcele 634/1, k.o. Vojnik okolica, za nepremičnine, ki so v zasebni lasti.

Nepremičnine bodo zamenjane z metodo neposredne pogodbe. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vojnik.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Tine Venišnik (tel. št. 051633847).


Občina Vojnik na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek, do sklenitve pravnega posla (menjalne pogodbe), kadarkoli ustavi.

Obdobje objave:

Branko Petre
Župan
Občine VojnikJavna naznanila
Namera o menjavi občinskih nepremičnin parcel št. 712/10 in 712/11, k. o. Čreškova
Datum objave: 12. 9. 2022 11:24
Rok: 4. 10. 2022 11:24
Številka: 478-0051/2021

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja

N A M E R O

O menjavi občinskih nepremičnin parcel št. 712/10 in 712/11, k. o. Čreškova, za nepremičnine, ki so v zasebni lasti.

Nepremičnine bodo zamenjane z metodo neposredne pogodbe. Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vojnik.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Tine Venišnik (tel. št. 051633847).


Občina Vojnik na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe oz. lahko začeti postopek, do sklenitve pravnega posla (menjalne pogodbe), kadarkoli ustavi.

Obdobje objave: 12.9.-4.10.2022

Branko Petre
Župan
Občine VojnikJavna naznanila
Namera o menjavi občinske nepremičnine parcela št. 1389/22, k.o. Šmiklavž
Datum objave: 12. 9. 2022 11:12
Rok: 4. 10. 2022 11:12
Številka: 478-0056/2017

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja

N A M E R O

o menjavi občinske nepremičnine parcela št. 1389/22, k.o. Šmiklavž, za nepremičnine, ki so v zasebni lasti.

Nepremičnine bodo zamenjane z metodo neposredne pogodbe. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vojnik.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Tine Venišnik (tel. št. 051633847).


Občina Vojnik na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek, do sklenitve pravnega posla (menjalne pogodbe), kadarkoli ustavi.

Obdobje objave: 12.9.-4.10.2022

Branko Petre
Župan
Občine VojnikJavna naznanila
Namera o menjavi občinske nepremičnine parcela št. 1759/4 in 1759/5, k.o. Male Dole
Datum objave: 12. 9. 2022 10:54
Rok: 4. 10. 2022 10:54
Številka: 478-0174/2021

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja

N A M E R O

o menjavi občinske nepremičnine parcela št. 1759/4 in 1759/5, k.o. Male Dole, za nepremičnine, ki so v zasebni lasti.

Nepremičnine bodo zamenjane z metodo neposredne pogodbe. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vojnik.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Tine Venišnik (tel. št. 051633847).


Občina Vojnik na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek, do sklenitve pravnega posla (menjalne pogodbe), kadarkoli ustavi.

Obdobje objave: 12.9.-4.10.2022

Branko Petre
Župan
Občine VojnikJavna naznanila
Namerao menjavi občinske nepremičnine parcela št. 1521/6 in 1527/14, k.o. VIŠNJA VAS
Datum objave: 12. 9. 2022 10:48
Rok: 4. 10. 2022 10:48
Številka: 478-0046/2015

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja

N A M E R O

o menjavi občinske nepremičnine parcela št. 1521/6 in 1527/14, k.o. VIŠNJA VAS, za nepremičnine, ki so v zasebni lasti.

Nepremičnine bodo zamenjane z metodo neposredne pogodbe. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vojnik.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Tine Venišnik (tel. št. 051633847).


Občina Vojnik na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek, do sklenitve pravnega posla (menjalne pogodbe), kadarkoli ustavi.

Obdobje objave: 12.9.-4.10.2022

Branko Petre
Župan
Občine VojnikJavna naznanila
Namera o menjavi občinske nepremičnine parcela št. 1374/5, ko. Verpete
Datum objave: 12. 9. 2022 10:44
Rok: 4. 10. 2022 10:44
Številka: 478-0096/2019

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja

N A M E R O

o menjavi občinske nepremičnine parcela št. 1374/5, ko. Verpete, za nepremičnine, ki so v zasebni lasti.

Nepremičnine bodo zamenjane z metodo neposredne pogodbe. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vojnik.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Tine Venišnik (tel. št. 051633847).


Občina Vojnik na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek, do sklenitve pravnega posla (menjalne pogodbe), kadarkoli ustavi.

Obdobje objave: 12.9.-4.10.2022

Branko Petre
Župan
Občine VojnikJavna naznanila
Namera o menjavi občinske nepremičnine parc. št. 1385/22 k.o. 1072 ŠMIKLAVŽ
Datum objave: 12. 9. 2022 10:31
Rok: 4. 10. 2022 10:31
Številka: 478-0061/2016

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja

N A M E R O

o menjavi občinske nepremičnine parcela št. 1385/22 k.o. 1072 ŠMIKLAVŽ, za nepremičnine, ki so v zasebni lasti.

Nepremičnine bodo zamenjane z metodo neposredne pogodbe. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vojnik.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Tine Venišnik (tel. št. 051633847).


Občina Vojnik na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek, do sklenitve pravnega posla (menjalne pogodbe), kadarkoli ustavi.

Obdobje objave: 12.09.2022 - 04.10.2022.


Branko Petre
Župan
Občine VojnikJavne objave in razpisi
EVIDENTIRANJE PODPORE ZA KANDIDATURO ZA ŽUPANE IN ČLANE OBČINSKIH SVETOV
Datum objave: 5. 9. 2022 13:26
Rok: 20. 10. 2022 23:59
Številka: 041-0003/2022

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA CELJU
OBVESTILO
S katerim obveščamo vse državljane in državljanke na območju UE Celje, da lahko na okencu atrija Upravne enote Celje in na Krajevnih uradih Vojnik in Dobrna, od 5. 9. 2022 do 20. 10. 2022, evidentirajo podpore:
· Kandidaturi za župane in
· Kandidatom za člane Občinskih svetov
Podpisi se zbirajo v času uradnih ur.
Več v priponki.
Damjan Vrečko, načelnikJavne objave in razpisi
OBVESTILO O PRIČETKU DEL
Datum objave: 30. 8. 2022 20:17
Rok: 30. 9. 2022 23:59
Številka: 331-0001/2020- 17

Obveščamo vas, da bo Občina Vojnik pričela z izvedbo postavitve Fitnesa na prostem v Vojniku, dne 31.8.2022, ob 7. uri. Dela se bodo izvajala v delu športnega parka, pri igrišču za košarko na Keršovi ulici.
V času del je prevodeno gibanje na območju gradbišča.
V sklopu del in organizacije gradbišča bo v času del zaprt del igrišča za košarko in dela poti do igrišča za mali nogomet.
Gradbena dela se bodo izvajala predvidoma do dne, 30. 9. 2022.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 78 00 647, kontaktna oseba je Petra Pehar Žgajner.
Hvala za razumevanje.


Branko Petre
ŽUPANJavne objave in razpisi
Javna objava POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK za REDNE VOLITVE predsednice oz. predsednika Republike Slovenije
Datum objave: 23. 8. 2022 19:21
Rok: 31. 10. 2022 23:59
Številka: 040 – 0003/2022- 2 (2)

Javna objava POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK za REDNE VOLITVE predsednice oz. predsednika Republike Slovenije. ki bodo v nedeljo, 23. oktobra 2022.Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2022
Datum objave: 19. 5. 2022 16:50
Rok: 17. 10. 2022 23:59
Številka: 352-0036/2022-1

Namen javnega razpis je dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v Občini Vojnik v letu 2022.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV (INDIVIDUALNIH ALI SKUPINSKIH) NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK V LETU 2022
Datum objave: 22. 4. 2022 11:06
Rok: 15. 11. 2022 23:59
Številka: 354-0009/2022-1

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalno odpadne vode na območju Občine Vojnik. Sredstva so zagotovljena v proračun za leto 2022 v višini do 15.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50% vrednosti posamezne investicije, oziroma največ do 2.000,00 EUR, vključno z DDV. Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt, en večstanovanjski objekt, kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov.
Več informacij je v besedilu javnega razpisa.Javni pozivi
Poziv za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za društva in klube iz občine Vojnik, ki v letu 2022 obeležujejo okrogle obletnice, načrtujejo gostovanja v tujini, nameravajo kupiti obleke za nastope ali bodo izdali zbornik
Datum objave: 16. 3. 2022 18:19
Rok: 1. 12. 2022 23:59
Številka:

V letu 2022 bo Občina Vojnik iz občinskega proračuna za različna področja društvenega in klubskega ustvarjanja namenila določena sredstva. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju prireditev ob okroglih obletnicah (10-, 20-, 30- … 100-letnice delovanja društva oz. kluba), za nakup oblek za člane društev (kulturna društva, društva s področja razvoja podeželja s sedežem v občini Vojnik), gostovanj v tujini ali izdaje zbornika.Javni pozivi
OBVESTILO REDNIM ŠTUDENTOM OBČINE VOJNIK
Datum objave: 16. 3. 2022 18:17
Rok: 1. 12. 2022 23:59
Številka:

Če mora študentka/študent v okviru rednega študija opraviti tudi obvezne izobraževalne programe izven sedeža fakultete, ki so plačljivi in so pogoj za vpis v višji letnik, vas obveščamo, da lahko na Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik, po uspešno opravljenem letniku podate vlogo za povračilo stroškov. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo fakultete o obveznem izvajanju izobraževalnih programov izven sedeža fakultete z natančnimi podatki in stroški na študenta ter potrdilo o vpisu v višji letnik.
Dodatne informacije dobite v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar na telefonski številki 03 78 00 623 ali na elektronskem naslovu urska@vojnik.siJavni pozivi
OBDARITEV NOVOROJENČKOV
Datum objave: 16. 3. 2022 18:15
Rok: 1. 12. 2022 23:59
Številka:

V Občini Vojnik že vrsto let obdarujemo novorojenčke. Gre za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Do pomoči so upravičeni starši oziroma eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik in sta oba državljana Republike Slovenije. Ta pomoč od 1. 9. 2020, po sklepu Občinskega sveta z dne 2. 7. 2020, znaša 180,00 EUR.Javni natečaji
Dodelitev nagrad za dosežke športnikov s stalnim prebivališčem v občini Vojnik
Datum objave: 16. 3. 2022 18:12
Rok: 1. 12. 2022 23:59
Številka:

Odbor za družbene dejavnosti bo tudi v letu 2022 v skladu s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za športne dosežke obravnaval športne dosežke športnikov posameznikov ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih športih v društvih s sedežem zunaj naše občine.Javni razpisi
Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2022
Datum objave: 16. 3. 2022 11:08
Rok: 7. 10. 2022 23:59
Številka: 300-0001/2022-1

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2022
PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Finančna sredstva za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in so zagotovljena v proračunu Občine Vojnik za leto 2022, na proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2022, znaša 30.000,00 EUR.
A. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja - 11.000,00 EUR
B. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti -13.000,00 EUR
C. Spodbujanje sobodajalstva-3.000,00 EUR
D. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise - 1.000,00 EUR
E. Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge - 1.000,00 EUR
F. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja- 1.000,00 EUR
PRIJAVA IN RAZPISNI ROK
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 7. 10. 2022, do 12. ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali je bila oddana do 12. ure v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici s pripisom 'Ne odpiraj - VLOGA ZA JAVNI RAZPIS PODJETNIŠTVO 2022' na prednji strani in s polnim naslovom pošiljatelja.
Vloge bodo na voljo v tajništvu Občine Vojnik v času uradnih ur od dneva te objave in ves čas na spletni strani www.vojnik.si. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.

DODATNE INFORMACIJE
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu (03) 78 00 620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: obcina@vojnik.si.

Št.:300-0001/2022-1 

Arhiv razpisov