1

poročila-razpisi

ARHIVA 2017-2020

Prejemniki sredstev -Društva s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki niso državna pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2021

Prejemniki sredstev -Sofinanciranje programov s področja turizma v občini Vojnik v letu 2021

Prejemniki sredstev s področja Družbenih dejavnosti za leto 2021

Prejemniki sredstev s področja športa 2021