Vloge in obrazci

 

Občina Vojnik je še pristojna za izdajo naslednjih soglasij oz. dovoljenj za katera sicer nima predpisanih obrazcev se pa lahko poda prosta vloga v vložišče občine:

  • Dovoljenje za zaporo ceste
  • Dovoljenje za prekomerno obremenitev občinskih cest
  • Dovoljenje za dodatno povečanje obremenitve občinskih cest-izredni prevoz
  • Dovoljenje oz. odločba o postavitvi nove prometne signalizacije
  • Soglasje za postavitev objektov, škarp, ograj ob javnih poteh in lokalnih cestah
Skip to content