Zavodi

Zdravstvo

Lekarna Vojnik

Keršova 1
3212 Vojnik

Ponedeljek – petek:
08.00 – 18.00
Sobota:
08.00 – 12.00

ZDVojnik04

Zdravstvena postaja Vojnik

Keršova ulica 1
3212 Vojnik

Ambulanta 1
Đorđevič Stevan, dr. med., spec.spl. in urg.med.
Ponedeljek, sreda, četrtek, petek:
07.30 – 14.30
Torek:
13.00 – 20.00

Ambulanta 2
Rak Alenka, dr. med., spec.spl.med.
Ponedeljek, torek, sreda, petek:
07.30 – 14.30
Četrtek:
13.00 – 20.00

Ambulanta 3
Prim.asist. Govc Eržen Jana, dr.med., spec.spl.med.
Ponedeljek:
13.00 – 20.00
Torek, sreda, četrtek, petek:
07.30 – 14.30

ZDVojnik02

Zasebna zdravniška ordinacija dr. Igor Praznik

Celjska cesta 24 b
3212 Vojnik
Tel.: 03 5773 504

Ordinacijski čas:
ponedeljek 07.30 – 13.00
torek          07.30 – 13.00
sreda         13.00 – 18.00
četrtek       07.30 – 13.00
petek         07.30 – 12.30

ambilanta

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Celjska cesta 37
3212 Vojnik

Telefon:(03) 780 01 00

zbor 21174

Sociala

Občina Vojnik na področju sociale sredstva namenja za razpise za socialna društva, delovanje Krajevne organizacije rdečega križa Vojnik, območnega združenja RK Celje in karitase v vseh treh krajevnih skupnostih. Sofinanciramo tudi Javni zavod Socio, ki za nas izvaja programa terensko delo z odvisniki in materinski dom, sredstva pa namenjamo tudi za  varni hišo Celje.   a področju sociale namenja sredstva tudi šolskima skladoma naših dveh šol.

Skrb za starejše občne

Na področju občine Vojnik deluje dom starejših Špesov dom. Izvajanje storitve pomoč na domu za Občino Vojnik pa izvaja Dom od Savinji Celje- Center za pomoč na domu. Socialna Oskrba na domu je zelo pomembna oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva k izboljšanju kvalitete življenja najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti starejših in invalidnih oseb.

Dom od Savinji Celje- Center za pomoč na domu

Jurčičeva 6
3000 Celje

Tel. 03 427 95 26

Socialna Oskrba na domu je zelo pomembna oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva k izboljšanju kvalitete življenja najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti starejših in invalidnih oseb.

Špesov dom starejših občanov v Vojniku

Dom je uradno odprl minister za delo družino in socialne zadeve dr. Vlado Dimovski, otvoritve pa se je udeležil tudi minister za šolstvo, znanost in šport dr. Slavko Gaber. Vsem ki so pomagali, da je do doma v Vojniku prišlo, se je zahvalil župan Beno Podergajs. Dom je zasebne narave, zgradilo ga je podjetje Contraco, njegov direktor pa je Dragan Žohar. Dom je načrtoval arhitekt Bogdan Černe. Ime je dobil po darovalcu zemljišča Frančku Špesu. Zaposlenih je 70 delavcev, trenutno pa je kapaciteta doma 170 mest. Ugotavljajo, da je premalo prostora na negovalnem oddelku. Za 72 stanovalcev so nadstandardne sobe, 82 stanovalcev pa lahko živi v standardnih sobah. Dom ima tudi svojega duhovnika Franca Brecla in kapelo v kletnih prostorih.

Vojnik DomOstarelih Vojnik DomOstarelih2

Predšolska vzgoja

Vrtec Mavrica Vojnik

Vrtec Mavrica Vojnik je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce.

V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju zaposleni omogočamo našim otrokom pogoje za celosten in uravnotežen razvoj. Upoštevamo potrebe otrok, družin in izzive časa, v katerem živimo. Ustvarjamo pogoje, ki spodbujajo zaposlene k skrbi za lasten profesionalni razvoj in strokovno avtonomnost.

Sprejemamo in dopuščamo enkratnost in različnost vseh, ki gradimo našo skupno vizijo: SKUPAJ PO POTI MAVRICE.

Naša vizija stremi k temu, da damo otroku najboljši del sebe, da tukaj in sedaj razvija svojo lastno identiteto za prihodnost.

Posebno pozornost namenjamo dobremu sodelovanju s starši, saj lahko samo skupaj najbolje opravimo naše vzgojno poslanstvo.

Vrtec ima 21 oddelkov celodnevnega programa, deluje pa v petih enotah, in sicer:

  • enota Vojnik: 7 oddelkov 1. starostnega obdobja, 7 oddelkov 2. starostnega obdobja in ½  kombiniran oddelek – izmenična skupina
  • enota Frankolovo: 1 oddelek 1. starostnega obdobja,  1 heterogen oddelek 2. starostnega obdobja in 1 kombinirani oddelek
  • enota Socka: 1 heterogen oddelek 2. starostnega obdobja
  • enota Nova Cerkev: 1 heterogen oddelek 2. starostnega obdobja
  • enota Šmartno v Rožni dolini: 2 kombinirana oddelka

Naše enote so precej razpršene, povezuje pa nas skupna vizija, ki jo vsaka enota preko različnih vsebin in metod dela vnaša v vsakdan in tako v okviru vrtca razvija svojo lastno identiteto. Tako nas skupni projekti bogatijo in povezujejo, programi posameznih enot pa spodbujajo pestrost življenja v našem vrtcu.

Vrtec neprekinjeno deluje vse dni v letu, izjema so prazniki. V času šolskih počitnic oddelke združujemo, otroke iz enot pri šolah pa povabimo v centralno hišo.
Ravnateljica vrtca je gospa Simona Žnidar, njena pomočnica pa je gospa Štravs Irena.

Zasebni katoliški vrtec Danijelov levčekEnota Vojnik, Celjska cesta 24b,4 skupine68 otrokVodja enote: Erika Jus
3212 Vojnik
Telefon: 031/371 900
E-mail: vojnik@levcek.siRavnateljica: Renata Koštomaj
Telefon:03/42 88 706
Gsm: 031 795 300
E-mail: renata@levcek.siVeč podatkov o vrtcu in programu lahko najdete na naši spletni strani: http://www.levcek.si/

Levček 012Levček 035Levček 035Levček 085

Zavod Montessori vsakdan

PE Hiša otrok Nova Cerkev, zasebni vrtec montessori
Nova Cerkev 25
3203 Nova Cerkev

Direktorica zavoda: Špela Oprčkal
Telefon: 0820 173 88
E-pošta: info@montessori-vsakdan.si
Facebook: https://www.facebook.com/hisaotrok.novacerkev/
Spletna stran: http://montessori-vsakdan.si/

hisa otrok montessori-1601-3 hisa otrok montessori-2814

Osnovnošolsko izobraževanje

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja na področju osnovnega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanje ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti.

Osnovna šola Vojnik s podružnicami

Osnovno šola Vojnik s podružnicami vodi ravnateljica mag. Olga Kovač.

Pomočnica ravnateljice je ga. Nataša Čerenak.

Osnovno šolo Vojnik obiskuje  711 učencev, od tega na matično šolo 580 in na vse tri podružnice 131.

Na matični šoli je 8 oddelkov I. triade, 7 oddelkov II. triade in 10 oddelkov  III. triade, skupaj ima torej 25 oddelkov.

Na podružničnih šolah v Socki, Novi Cerkvi in Šmartnem v Rožni dolini učenci obiskujejo pouk od 1. do 5. razreda. Vseh učencev na podružničnih šolah je 131, razporejeni pa so takole: POŠ Socko obiskuje 34 učencev, POŠ Novo Cerkev 55 in POŠ Šmartno 42.

Naslovi:
OŠ Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik
POŠ Šmartno v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini 3, 3201 Šmartno v Rožni dolini
POŠ Socka, Socka 70, 3203 Nova Cerkev
POŠ Nova Cerkev, Nova Cerkev 41, 3203 Nova Cerkev

Vse informacije o delovanju osnovne šole Vojnik najdete na: http://www.os-vojnik.si/

sole

Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo

Poslanstvo šole vidijo v iskanju pozitivnega v vsakem otroku, mu pomagati odpreti oči, srce in razum ter skupaj s starši ali skrbniki razvijati njegove najboljše lastnosti, da se bo znal in želel učiti, da se bo sposoben vključiti v nadaljnje izobraževanje, da bo spoznaval sebe in izrabil prednosti za življenje in delo v skupnosti.

Osnovno šolo Antona Bezenška Frankolovo vodi ravnateljica ga. Marjana Šoš.

Elektronska pošta: info@os-frankolovo.si

Telefon: 03 / 780 16 50   tajništvo

Šolo obiskuje 158 učencev.

Podrobna predstavitev in delovanje šole najdete na elektronskem naslovu: http://www.os-frankolovo.si/

Frankolovo sola 129942
Skip to content