1

Komisije in odbori

Komisija za pripravo in spremljanje strategije Občine Vojnik

Občinski svet Občine Vojnik je imenovala predsednika in člane Komisije za pripravo in spremljanje strategije Občine Vojnik za mandatno obdobje 2018-2022.

 1. Samo Kunej, predsednik
 2. Vili Hribernik. podžupan
 3. Ladislav Jezernik
 4. Dušan Horvat
 5. Lidija Eler Jazbinšek
 6. Anton Kosem
 7. Marjan Kovač
 8. Janko Čepin
 9. Mojca Skale

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občinski svet Občine Vojnik je imenoval predsednika in člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za mandatno obdobje 2018-2022:

 1. Ladislav Jezernik, predsednik
 2. Albin Ojsteršek
 3. Karl Blazinšek
 4. Gregor Korošec
 5. Milan Dečman
 6. Nataša Čerenak, predstavnica OŠ Vojnik
 7. Zoran Kovačevič, predstavnik OŠ Frankolovo
 8. Nataša Kos, predstavnica MIR
 9. Bogdan Robnik, predstavnik policijske postaje

Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah

Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah:

 1. Viktor Štokojnik, predsednik
 2. Petra Pehar Žgajner, tajnik
 3. Stanko Bobik
 4. Ines Novak
 5. Boštjan Švab
 6. Vesna Mazej Ušen
 7. Dušan Horvat
 8. Lidija Eler Jazbinšek
 9. Ladislav Jezernik

Komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah imenuje župan.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Mandatno obdobje 2018-2022

 1. Janko Čepin-predsednik
 2. Samo Kunej, podpredsednik
 3. Ladislav (Slavko) Jezernik
 4. Anton Kosem
 5. Zdenka Brecl
 6. Dušan Horvat
 7. Marjan Kovač

Odbor za uporabo sredstev požarne takse

 1. Ivan Jezernik, predsednik
 2. Roman Kugler
 3. Arnold Ledl
 4. Sebastian Leber
 5. Danilo Praprotnik

Odbor za gospodarstvo in turizem Občine Vojnik

 1. Jože Smodej, predsednik
 2. Ivan Ravnak
 3. Majda Krošelj
 4. Dušan Horvat
 5. Boštjan Rojc
 6. Amadej Bastl
 7. Anton Brecl

Odbor za okolje in prostor ter komunalo Občine Vojnik

 1. Ladislav Jezernik, predsednik
 2. Samo Kunej
 3. Lidija Eler Jazbinšek
 4. Dušan Horvat
 5. Anton Kosem
 6. Damjan Muzel
 7. Igor Rihtar

Odbor za finance in občinsko premoženje Občine Vojnik

 1. Egidij Čretnik, predsednik
 2. Branka Čretnik
 3. Vili Hribernik
 4. Marko Kračun
 5. Nataša Kovačič Stožir
 6. Franc Pristovšek
 7. Karmen Korošec

Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik

 1. Lidija Eler Jazbinšek, predsednica
 2. Ladislav Jezernik
 3. Vida Podergajs
 4. Jakob Jakop
 5. Maja Mernik
 6. Anton Brecl
 7. Matejka Štravs

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik

 1. Zdenka Brecl, predsednica
 2. Marko Kračun
 3. Janko Čepin
 4. Damjan Muzel
 5. Branko Delčnjak
 6. Simon Božnik
 7. Zdenko Skaza

Statutarno-pravna komisija Občine Vojnik

 1. Vida Podergajs,  predsednica
 2. Damjan Muzel
 3. Jakob Jakop
 4. Janez Korošec
 5. Eva Okorn

Komisija za vloge in pritožbe Občine Vojnik

 1. Vili Hribernik, predsednik
 2. Majda Krošelj
 3. Anton Kosem
 4. Tatjana Štante
 5. Cvetka Ferlež

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Občine Vojnik je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje 5 članov, ki jih je za dobo štirih let imenuje Občinski svet.

Mandat 2018-2022

Občinski svet je na 3. redni seji, dne 20. 12. 2018, imenoval člane Nadzornega odbora. To so:

 1. Benedikt PODERGAJS  (predsednik)
 2. Zdenka HABE
 3. Albina LOČNIKAR
 4. Leontina VREČKO
 5. Peter VRISK

Mandat 2014-2018

Občinski svet je na 2. redni seji, dne 6.11.2014,  imenoval člane Nadzornega odbora. To so:

 1. Ivica STOPINŠEK – predsednica
 2. Franc PRISTOVŠEK
 3. Zdenka HABE
 4. Karol TURK
 5. Leontina VREČKO

Poslovnik nadzornega odbora

Poročila