Proračun in zaključni račun

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2012 (sprejet na 17.seji, 18.10.2012)

pdf obrazložitev rebalansa proračuna 2012 – 2.del

pdf posebni del rebalansa proračuna 2012-3.del

pdf rebalans proračuna 2012-1.del


 

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2012 (15.SEJA OBČINSKEGA SVETA, 26.07.2012) 

pdf polletno poročilo 2012 1.del

pdf polletno poročilo 2012 2.del

___________________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2011 (sprejet na 13.seji,29.3.2012)

pdf odlok o zaključnem računu občina vojnik 2011

pdf 1. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf 2. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf 3. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf 4. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf priloge zaključnega računa 2011 občina vojnik

pdf letno poročilo 2011 KS Frankolovo

pdf letno poročilo 2011 KS Vojnik

pdf letno poročilo 2011 KS Nova Cerkev


PRORAČUN ZA LETO 2012 (sprejet na 11.seji, 15.12.2011)

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitev proračuna

pdf odlok o proračunu občine vojnik za leto 2012

pdf posebni del proračuna 2012

pdf posebni del proračuna 2012 – krajši

pdf prihodki 2012

pdf priloge k proračunu 2012

pdf splošni del proračuna 2012


PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2012 (sprejet na 11.seji, 15.12.2011)

pdf predlog proračuna 2012 1.del

pdf predlog proračuna 2012 2.del


OSNUTEK PRORAČUNA ZA LETO 2012 (sprejet na 10.seji,24.11.2011)

pdf osnutek proračuna 2012 1.del

pdf osnutek proračuna 2012 2.del


REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2011-2 (sprejet na 10.seji, 24.11.2011)

pdf rebalans proračuna 2011-2 1.del

pdf rebalans proračuna 2011-2 2.del


 

Skip to content