Proračun in zaključni račun

 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2016 (sprejt na 16. redni seji, 30.3.2017)

pdfOdlok o zaključnem računu za leto 2016

pdfZaključni račun proračun za leto 2016 1. del

pdfZaključni račun proračuna za leto 2016 2. del

pdfZaključni račun proračuna za leto 2016 3. del

pdfZaključni račun proračuna za leto 2016 4. del

pdfZaključni račun proračuna za leto 2016 5. del


REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2016 – 2 ( sprejet na 15. seji, 15.12.2016 )

pdfNačrt razvojnih programov.pdf

pdfObrazložitev REBALANSA 2016-2.pdf

pdfOdlok rebalans 2016.pdf

pdfPOSEBNI DEL rebalans 2016-2 krajši.pdf

pdfPOSEBNI DEL rebalans 2016-2.pdf

pdfSPLOŠNI DEL rebalans 2016-2.pdf

 


REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2016 (sprejet na 12. redni seji, 23.6.2016)

pdfODLOK O REBALANSU PRORAČUNA 2016-1.pdf

pdfSPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 2016.pdf

pdfPOSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA KRAJŠA VERZIJA 2016.pdf

pdfPOSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 2016.pdf

pdfNAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019.pdf

pdfOBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2016.pdf


PRORAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2016, SPREJET NA 10. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK, 17.12.2015

pdfODLOK O PRORAČUNU 2016

pdfSPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2016

pdfPOSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2016

pdfPOSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2016 – DALJŠA VERZIJA

pdfPRIHODKI IN ODHODKI 2016 – POVZETEK

pdfNAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2016

pdfOBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2016

pdfPRILOGE K PRORAČUNU ZA LETO 2016


 PREDLOG PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2016

 pdf1. del PRORAČUN 2016

pdf2. del PRORAČUN 2016

pdf3. del PRORAČUN 2016

pdf4. del PRORAČUN 2016

pdf5. del PRORAČUN 2016

pdf6. DEL PRORAČUN 2016

pdf7. DEL PRORAČUNA 2016

pdf8. del PRORAČUN 2016


 

JAVNA OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2016

pdfSPLOŠNI DEL IN POSEBNI DEL

pdfNAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

pdfOBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2016


Skip to content